Korona: Toimi näin, jos tulet ki­peäk­si tai epäilet ko­ro­na­tar­tun­taa – Ko­ko­sim­me PPSHP:n ja muiden toi­mi­joi­den ohjeet yhteen

Koronanyrkki: Ul­ko­ti­lo­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uu­del­leen

Me­hi­läi­nen ottaa käyt­töön vaih­to­eh­toi­set sie­rain- ja syl­ki­näyt­teet ko­ro­na­näyt­teen ot­ta­mi­ses­sa – syvältä ne­nä­nie­lus­ta pyö­ri­tel­tä­vä näyte silti en­si­si­jai­nen

Terveysyhtiö Mehiläinen kertoo ottavansa koronatestauspisteissään käyttöön kaksi uudenlaista menetelmää koronanäytteen ottamisessa.

Näytteen voi jatkossa antaa sylkinäytteenä tai sieraimesta otettuna niin, ettei testitikkua viedä  syvälle nenänieluun, minkä moni kokee hyvin epämiellyttävänä.

Perinteinen nenänielunäyte kuitenkin säilyy edelleen ensisijaisena testausmenetelmä niin koronaviruksen PCR- kuin antigeenitesteissäkin, yhtiö painottaa asiasta kertovassa tiedotteessaan.

Mehiläisen mukaan päätöksen kuhunkin tilanteeseen sopivasta testistä tekee terveydenhuollon ammattilainen.

– Vaihtoehtoja on hyvä olla, jos nenänielunäytteen ottaminen ei jostain syystä sovellu – esimerkiksi jos potilaalla on verenvuototaipumus tai anatominen syy. Tähän asti sellaisissa tilanteissa näyte on voitu ottaa nielusta tavallisen nieluviljelynäytteen tapaan, yhtiön laboratoriosektorin johtaja, dosentti Kristina Hotakainen sanoo tiedotteessa.

Samalla muistutetaan, että hyvä näyte on aina luotettavan koronatestituloksen edellytys käytetystä menetelmästä riippumatta.

Mehiläisen mukaan eri näytemuotojen toimivuus koronaviruksen osoituskokeissa on varmistettu huolellisesti ennen niiden käyttöönottoa.

– Mehiläisessä on validoitu uusi syljestä tehtävä PCR-menetelmä, jolla pystytään toteamaan samat selvät positiiviset tapaukset kuin nenänielunäytteistä. Jos virusta on ylähengitysteiden limakalvoilla hyvin vähän, infektio saattaa jäädä sylkinäytteestä toteamatta, Hotakainen sanoo.

Sylkinäytteen käsittely on vaativaa ja siksi menetelmä ei sovellu kiireellisiin tapauksiin. Vastauksen saaminen sylkinäytteestä kestää 1-2 päivää. Yhtiön mukaan keskimääräinen nenänielunäytteiden PCR-tutkimusten vastausaika on Mehiläisessä alle 12 tuntia ja kolmannes tuloksista saadaan alle 6 tunnissa.

Antigeenitestiä käytetään, kun vastaus tarvitaan odottaessa. Herkkyydessä antigeenitesti on hiukan PCR-testiä heikompi.