Kärpät: Pyörälä hur­jas­sa vi­rees­sä juh­la­pe­lis­sään

Työtaistelu: Hoi­ta­jat jat­ka­vat ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­toa Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la

Myrsky

Yli-Iis­sä hurjan ko­koi­set rakeet tekivät lommoja autojen pel­tei­hin ja iskivät rikki va­lo­kat­tei­ta – "Ei siinä ulos us­kal­ta­nut mennä"

30.07.2021 15:06 2
Tilaajille

Kesäkuu oli Suomen mit­taus­his­to­rian läm­pi­min – tai­vaal­ta saatiin voi­mak­kai­ta sa­de­kuu­ro­ja ja sa­la­moin­tia

01.07.2021 14:03 3

Myrs­ky­tu­ho­jen rai­vaus­työt jat­ku­vat Kuu­sa­mos­sa, tiet on saatu jo lii­ken­nöi­tä­vään kuntoon – Etu­si­jal­la rai­vauk­sis­sa ovat jumiin mökille tai asun­nol­le jääneet

24.06.2021 14:13
Tilaajille
Salamointia Kuusamon Junttilassa 22.6.
Lukijalta

Sa­la­moin­tia Kuu­sa­mon Junt­ti­las­sa 22.6.

23.06.2021 13:17
Tilaajille

Ker­ros­ta­lon katto rysähti alas, Jalavan kuu­si­van­hus kaatui, fris­bee­golf­ra­dat pois käy­tös­tä – Tai­val­kos­ken kunta ko­ros­taa va­ro­vai­suut­ta: "Myrs­ky­puut ovat hyvin vaa­ral­li­sia lähteä oma­toi­mi­ses­ti kor­jaa­maan"

23.06.2021 16:31 3
Tilaajille
Salama Taivalkoskella 22.6.2021
Lukijalta

Salama Tai­val­kos­kel­la 22.6.2021

23.06.2021 11:26

Pu­he­lin­ver­kos­sa yhä häi­riöi­tä Kuu­sa­mos­sa säh­kö­kat­ko­jen vuoksi  – Kau­pun­gin­joh­ta­ja vetoaa: "Jos tie­dos­sa on yksin eläviä, otetaan yh­teyt­tä ja tar­kis­te­taan että kaikki on hyvin"

23.06.2021 21:12
Tilaajille

Salaman is­ke­mäs­sä talossa syttyi toinen tu­li­pa­lo Uta­jär­vel­lä

23.06.2021 06:58

"Eteen ei nähnyt yhtään ja tavaraa lensi" – myrsky kaatoi puita Tai­val­kos­kel­la, jou­lu­va­lois­taan tun­net­tu Jalavan kuu­si­kin kaa­tu­nut

22.06.2021 21:44
Tilaajille

Poik­keuk­sel­li­sen hurja uk­kos­myrs­ky vaati yhden kuo­lon­uh­rin Oulussa – kaup­pa­kes­kus Valkea jou­dut­tiin eva­kuoi­maan il­ta­päi­väl­lä

21.06.2021 23:09 2
Tilaajille

Mar­ras­myrs­ky myl­ler­tää Ou­lus­sa­kin – Hai­luo­dos­sa tuu­len­puus­kat olleet yli 20 metriä se­kun­nis­sa

02.11.2020 13:01
Tilaajille

Trombin voima voi vaikka tappaa – lukija on­nis­tui ku­vaa­man trombin vi­deol­le Oulun La­pin­kan­kaal­la

14.07.2020 11:24
Tilaajille

Kainuun myrs­ky­tu­ho­jen kor­jaa­mi­nen jatkuu vielä per­jan­tai­na – pa­him­min tuhoja syntyi Ka­jaa­nis­sa ja Sot­ka­mos­sa

26.06.2020 20:13

Sun­nun­tain myrs­ky­tuu­let ovat ai­heut­ta­neet pe­las­tus­lai­tok­sel­le Oulun seu­dul­la niin paljon teh­tä­viä, ettei niissä pysy enää las­kuis­sa – Ala­vies­kas­sa kaatui 30 metriä pitkä katos

07.06.2020 22:34 1

Tam­mi­kui­nen lou­nais­myrs­ky puski jäätä mereltä ki­vi­kol­le jopa viiden metrin ka­soi­hin – "Se on mahtava luonnon näy­tel­mä"

12.01.2020 14:13 21