Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Ukkonen
Voimakkaat puuskat ovat aiheuttaneet vahinkoja Etelä-Suomessa – Hangon edustalla tuuli puhaltanut puuskissa lähes 30 metriä sekunnissa, kymmeniätuhansia asiakkaita ilman sähköjä

Voi­mak­kaat puuskat ovat ai­heut­ta­neet va­hin­ko­ja Ete­lä-Suo­mes­sa – Hangon edus­tal­la tuuli pu­hal­ta­nut puus­kis­sa lähes 30 metriä se­kun­nis­sa, kym­me­niä­tu­han­sia asiak­kai­ta ilman sähköjä

08.08.2023 12:19
Ukkosrintamat kulkevat Oulun yli – meteorologi: syöksyvirtauksiin ja trombeihinkin kannattaa varautua

Uk­kos­rin­ta­mat kul­ke­vat Oulun yli – me­teo­ro­lo­gi: syök­sy­vir­tauk­siin ja trom­bei­hin­kin kan­nat­taa va­rau­tua

07.08.2023 11:16 8
Tilaajille
Tiistaina iltapäivästä voi varautua ukkosiin – Pohjois-Pohjanmaalla ukkospuuskat mahdollisesti yli 20 metriä sekunnissa

Tiis­tai­na il­ta­päi­väs­tä voi va­rau­tua uk­ko­siin – Poh­jois-Poh­jan­maal­la uk­kos­puus­kat mah­dol­li­ses­ti yli 20 metriä se­kun­nis­sa

01.08.2023 11:31 3
Vanha Kaleva: Lastaustöitä tarjotaan kaikille työhaluisille puolueisiin katsomatta

Vanha Kaleva: Las­taus­töi­tä tar­jo­taan kai­kil­le työ­ha­lui­sil­le puo­luei­siin kat­so­mat­ta

30.05.2023 10:00
Kesän ensimmäinen kunnon ukkonen romautti raeryöpyn Oulun seudulle – katso lukijoiden kuvia ja video

Kesän en­sim­mäi­nen kunnon ukkonen ro­maut­ti rae­ryö­pyn Oulun seu­dul­le – katso lu­ki­joi­den kuvia ja video

23.05.2023 15:25 9
Tilaajille
Oulun seudulla saattaa salamoida maanantain aikana, Pohjois-Pohjanmaalle annettu varoitus rajusta ukonilmasta

Oulun seu­dul­la saattaa sa­la­moi­da maa­nan­tain aikana, Poh­jois-Poh­jan­maal­le annettu va­roi­tus rajusta ukon­il­mas­ta

15.05.2023 14:27 6
Tilaajille
Lumi on vielä maassa, mutta Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa ukkosti tiistai-iltana – tänäänkin on mahdollisuus salamointiin

Lumi on vielä maassa, mutta Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osis­sa ukkosti tiis­tai-il­ta­na – ­tä­nään­kin on mah­dol­li­suus sa­la­moin­tiin

26.04.2023 09:45 6
Tilaajille
Salamat pommittavat Oulua elokuun lukijakuvassa – "Odotin kyllä ukkosta, mutta se yllätti"

Salamat pom­mit­ta­vat Oulua elokuun lu­ki­ja­ku­vas­sa – "Odotin kyllä uk­kos­ta, mutta se yl­lät­ti"

07.09.2022 11:23 2
Tilaajille
Ukkonen ryskää taas Oulussa – kuuroja voi tulla pitkin päivää

Ukkonen ryskää taas Oulussa – kuuroja voi tulla pitkin päivää

19.08.2022 10:21 1
Tilaajille
Rajut ukkoset saattavat myllertää Oulun seudulla iltapäivällä, vahingot ovat mahdollisia – Meteorologi: "Tässä on lievän katastrofin ainekset kasassa"

Rajut ukkoset saat­ta­vat myl­ler­tää Oulun seu­dul­la il­ta­päi­väl­lä, va­hin­got ovat mah­dol­li­sia – ­Me­teo­ro­lo­gi: "Tässä on lievän ka­tast­ro­fin ai­nek­set ka­sas­sa"

05.08.2022 12:47 17
Tilaajille
Ylijännitesuojaus on omakotitaloissa tärkeämpää kuin salamasuojaus – myös vanhojen rakennusten ukkossuojauksen tarve kannattaa kartoittaa

Yli­jän­ni­te­suo­jaus on oma­ko­ti­ta­lois­sa tär­keäm­pää kuin sa­la­ma­suo­jaus – myös van­ho­jen ra­ken­nus­ten uk­kos­suo­jauk­sen tarve kan­nat­taa kar­toit­taa

04.08.2022 06:07 9
Alkanut viikko tuo Oulun seudulle epävakaista säätä, ukkosia ja pari lämmintä päivää – viikonloppuna sää kääntyy taas viileämmäksi

Alkanut viikko tuo Oulun seu­dul­le epä­va­kais­ta säätä, ukkosia ja pari läm­min­tä päivää – vii­kon­lop­pu­na sää kääntyy taas vii­leäm­mäk­si

31.07.2022 20:43 4
Tilaajille
Ukkosen aiheuttama häiriötilanne OYSissa sisälsi katastrofin ainekset – tietojärjestelmät ja kuvantamislaitteet lamaannuttaneesta häiriöstä aloitettiin sisäinen selvitys

Ukkosen ai­heut­ta­ma häi­riö­ti­lan­ne OYSissa sisälsi ka­tast­ro­fin ai­nek­set – tie­to­jär­jes­tel­mät ja ku­van­ta­mis­lait­teet la­maan­nut­ta­nees­ta häi­riös­tä aloi­tet­tiin si­säi­nen sel­vi­tys

20.07.2022 09:01 18
Tilaajille
Lyhyeksi jäänyt ukonilma katkaisi sähköt Oulun Energian voimalaitokselta – Stora Enson tehdas pysähtyi, Oysin potilastietojärjestelmät kaatuivat

Ly­hyek­si jäänyt ukon­il­ma kat­kai­si sähköt Oulun Ener­gian voi­ma­lai­tok­sel­ta – Stora Enson tehdas py­säh­tyi, Oysin po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mät kaa­tui­vat

17.07.2022 19:26 89
Omakotitalon sähköpääkeskus saattaa kärytä tai kodin elektroniikka rikkoutua ukkosen takia – ilmalämpöpumppujen vahingot ovat kasvussa jännitepiikkien vuoksi

Oma­ko­ti­ta­lon säh­kö­pää­kes­kus saattaa kärytä tai kodin elekt­ro­niik­ka rik­kou­tua ukkosen takia – il­ma­läm­pö­pump­pu­jen va­hin­got ovat kas­vus­sa jän­ni­te­piik­kien vuoksi

14.07.2022 14:45 15
Tilaajille
Vanha Kaleva: Mies kuoli salamaan heinäladossa, poika menehtyi uintireissulla vedessä salamaniskuun

Vanha Kaleva: Mies kuoli sa­la­maan hei­nä­la­dos­sa, poika me­neh­tyi uin­ti­reis­sul­la vedessä sa­la­man­is­kuun

14.07.2022 10:00 1
Tilaajille
Kemijärvellä salama iski naapuritaloihin, joista toinen syttyi palamaan

Ke­mi­jär­vel­lä salama iski naa­pu­ri­ta­loi­hin, joista toinen syttyi pa­la­maan

14.07.2022 06:44
Keskiviikoksi povattu ukkonen ohitti Oulun itäpuolelta – muualla Suomessa kesän tähän asti vilkkain salamapäivä

Kes­ki­vii­kok­si povattu ukkonen ohitti Oulun itä­puo­lel­ta – muualla Suo­mes­sa kesän tähän asti vilk­kain sa­la­ma­päi­vä

13.07.2022 15:16 6
Tilaajille
Voimakkaita ukkoskuuroja ja sateita vyöryy idästä – Oulussa saattaa tulla vettä taivaalta todella rankasti lähipäivinä

Voi­mak­kai­ta uk­kos­kuu­ro­ja ja sateita vyöryy idästä – Oulussa saattaa tulla vettä tai­vaal­ta todella ran­kas­ti lä­hi­päi­vi­nä

11.07.2022 14:58 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­kut­ta­vat­ko lähellä toi­siaan olevat voi­ma­lin­jat sää­ti­laan?

11.07.2022 05:00 4
Tilaajille