Rakentaminen: Ta­lo­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja ih­met­te­lee Oulun ahdasta kaa­voi­tus­ta

MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Musikaalit
Arvio: Karikatyyrin rajoille viedyt hahmot ja nokkela sanailu tekevät Oulun teatterin Billy Elliotista äärimmäisen viihdyttävän

Arvio: Ka­ri­ka­tyy­rin ra­joil­le viedyt hahmot ja nokkela sanailu tekevät Oulun teat­te­rin Billy El­lio­tis­ta ää­rim­mäi­sen viih­dyt­tä­vän

07.03.2022 13:00 4
Tilaajille
Arvio: Sparks-yhtyeen käsikirjoitukseen ja musiikkiin perustuva melodraama on alkuvuoden erikoisimpia elokuvaelämyksiä – kauniin alun jälkeen Annettesta kuoriutuu melkoinen kostotarina

Arvio: Sparks-yh­tyeen kä­si­kir­joi­tuk­seen ja mu­siik­kiin pe­rus­tu­va me­lo­draa­ma on al­ku­vuo­den eri­koi­sim­pia elo­ku­va­elä­myk­siä – kauniin alun jälkeen An­net­tes­ta kuo­riu­tuu mel­koi­nen kos­to­ta­ri­na

05.02.2022 15:05
Tilaajille
Leffavieras: Steven Spielbergin West Side Story on kunnianosoitus näyttämötaiteelle

Lef­fa­vie­ras: Steven Spiel­ber­gin West Side Story on kun­nian­osoi­tus näyt­tä­mö­tai­teel­le

23.12.2021 08:48
Tilaajille
Arvio: Spielbergin versio klassikkomusikaalista ei tarjoa juuri mitään uutta

Arvio: Spiel­ber­gin versio klas­sik­ko­mu­si­kaa­lis­ta ei tarjoa juuri mitään uutta

09.12.2021 15:15
Tilaajille
Arvio: Lattarimusikaalilla on sanottavaa valtaväestön ja maahanmuuttajien välisestä vastakkainasettelusta

Arvio: Lat­ta­ri­mu­si­kaa­lil­la on sa­not­ta­vaa val­ta­väes­tön ja maa­han­muut­ta­jien vä­li­ses­tä vas­tak­kain­aset­te­lus­ta

10.06.2021 16:50
Tilaajille
Katsottua: Nostalgia ruokkii musikaaleja – Moulin Rouge aloitti ja Chicago seurasi milleniumin jälkeen

Kat­sot­tua: Nos­tal­gia ruokkii mu­si­kaa­le­ja – Moulin Rouge aloitti ja Chicago seurasi mil­le­niu­min jälkeen

23.04.2021 17:24
Tilaajille