Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

MM-kisat
Maan kovimmat lisäpainoleuanvetäjät kisaavat Kempeleessä – katso Kaleva Livestä, meneekö 108 kilon ennätys lauantaina rikki?

Maan ko­vim­mat li­sä­pai­no­leuan­ve­tä­jät ki­saa­vat Kem­pe­lees­sä – katso Kaleva Li­ves­tä, meneekö 108 kilon ennätys lauan­tai­na rikki?

19.04.2023 10:00
Tilaajille
Oululainen Veera Kivirinta pääsee kruunaamaan MM-kisansa rintauintifinaalissa

Ou­lu­lai­nen Veera Ki­vi­rin­ta pääsee kruu­naa­maan MM-ki­san­sa rin­ta­uin­ti­fi­naa­lis­sa

17.12.2022 13:48 1
Swing ja svengi toivat MM-kultaa Ateenasta – CityChicks Oulusta valloitti tuomarit viehkeällä nostalgialla

Swing ja svengi toivat MM-kul­taa Atee­nas­ta – Ci­tyC­hicks Oulusta val­loit­ti tuo­ma­rit vieh­keäl­lä nos­tal­gial­la

13.12.2022 15:00 2
Tilaajille
Satumaisen rikas Qatar ei ole halunnut kunnioittaa ihmisoikeuksia – Osa ihmisistä aikoo jättää jalkapallon MM-kisat katsomatta, mutta onko protesti oikea keino vaikuttaa?

Sa­tu­mai­sen rikas Qatar ei ole ha­lun­nut kun­nioit­taa ih­mis­oi­keuk­sia – Osa ih­mi­sis­tä aikoo jättää jal­ka­pal­lon MM-ki­sat kat­so­mat­ta, mutta onko pro­tes­ti oikea keino vai­kut­taa?

19.11.2022 09:01 25
Tilaajille
Olympialaiset on ollut Oulun Pyrinnön Akseli Karsikkaan haave pikkupojasta lähtien – Nyt hän voimistelee jo MM-tasolla

Olym­pia­lai­set on ollut Oulun Py­rin­nön Akseli Kar­sik­kaan haave pik­ku­po­jas­ta lähtien – Nyt hän voi­mis­te­lee jo MM-ta­sol­la

27.10.2022 19:30 1
Tilaajille
Oulun Pyrinnön arvokisavoimistelija Ada Hautala oppi käsittelemään epäonnistumisia, joita hänelle ei junioritähtenä juurikaan tullut – "Kommunikointi on erittäin tärkeää, kun kasvaa aikuisurheilijaksi"

Oulun Py­rin­nön ar­vo­ki­sa­voi­mis­te­li­ja Ada Hautala oppi kä­sit­te­le­mään epäon­nis­tu­mi­sia, joita hänelle ei ju­nio­ri­täh­te­nä juu­ri­kaan tullut – "Kom­mu­ni­koin­ti on erit­täin tär­keää, kun kasvaa ai­kui­sur­hei­li­jak­si"

27.10.2022 17:20
Tilaajille
Suomella olisi kestomenestyjä, jos Etelätalon henkinen kantti ja Helanderin potentiaali risteytettäisiin – Suomen mitalittomuus MM-kisoissa ei ollut yllätys

Suo­mel­la olisi kes­to­me­nes­ty­jä, jos Ete­lä­ta­lon hen­ki­nen kantti ja He­lan­de­rin po­ten­tiaa­li ris­tey­tet­täi­siin – Suomen mi­ta­lit­to­muus MM-ki­sois­sa ei ollut yllätys

24.07.2022 20:05 11
Tilaajille
Analyysi: Eugenessa on paukuteltu MM-kisaennätyksiä jälleen uusiksi – Vuosikymmeniä jatkunut yleisurheilun leviäminen on kiristänyt kilpailun äärimmilleen

Ana­lyy­si: Eu­ge­nes­sa on pau­ku­tel­tu MM-ki­sa­en­nä­tyk­siä jälleen uusiksi – Vuo­si­kym­me­niä jat­ku­nut yleis­ur­hei­lun le­viä­mi­nen on ki­ris­tä­nyt kil­pai­lun ää­rim­mil­leen

21.07.2022 20:00 1
Tilaajille
MM-kisoissa heittävä Limingan Niittomiesten Toni Keränen on monipuolinen lahjakkuus: Hän voitti SM-kultaa myös 100 metrillä, pituushypyssä ja viisiottelussa – Pallonheitossa hän kohautti pesisyleisöä

MM-ki­sois­sa heit­tä­vä Li­min­gan Niit­to­mies­ten Toni Keränen on mo­ni­puo­li­nen lah­jak­kuus: Hän voitti SM-kul­taa myös 100 met­ril­lä, pi­tuus­hy­pys­sä ja vii­si­ot­te­lus­sa – ­Pal­lon­hei­tos­sa hän ko­haut­ti pe­si­sy­lei­söä

20.07.2022 17:30 7
Tilaajille
Olisihan se ollut vaarallista päästää naiset heittämään moukaria tai hyppäämään seivästä
Kolumni

Oli­si­han se ollut vaa­ral­lis­ta päästää naiset heit­tä­mään mou­ka­ria tai hyp­pää­mään sei­väs­tä

17.07.2022 22:52
Tilaajille
Hyvää yötä, arvoisat yleisurheilua seuraavat kansalaiset
Kolumni

Hyvää yötä, ar­voi­sat yleis­ur­hei­lua seu­raa­vat kan­sa­lai­set

15.07.2022 22:47 1
Tilaajille
Venäjä sotki MM-järjestäjien pashat – Hartwall Areena ei kelpaa pelipaikaksi ja toinen pääsponsoreista aiheuttaa harmaita hiuksia
Kolumni

Venäjä sotki MM-jär­jes­tä­jien pashat – Hart­wall Areena ei kelpaa pe­li­pai­kak­si ja toinen pää­spon­so­reis­ta ai­heut­taa har­mai­ta hiuksia

25.02.2022 15:26 20
Tilaajille
Eräänä iltana Dirlandaa laulettiin niin, että koko lava romahti – Tämä on tarina suomalaisen jääpalloilun suuresta päivästä

Eräänä iltana Dir­lan­daa lau­let­tiin niin, että koko lava romahti – Tämä on tarina suo­ma­lai­sen jää­pal­loi­lun suu­res­ta päi­väs­tä

28.01.2022 17:30 8
Tilaajille
Syntymäpäivä tällä kertaa Japanissa – Oulun Pyrinnön Ada Hautala siirtyy telinevoimistelijana MM-tasolle

Syn­ty­mä­päi­vä tällä kertaa Ja­pa­nis­sa – Oulun Py­rin­nön Ada Hautala siirtyy te­li­ne­voi­mis­te­li­ja­na MM-ta­sol­le

10.10.2021 08:15
Tilaajille
Enkunope matkalla voimailun maailman­mestaruus­kisoihin

En­ku­no­pe mat­kal­la voi­mai­lun maail­man­mes­ta­ruus­ki­soi­hin

07.08.2021 06:00 1
Kiekko maistuu taas kivalta – Mikko Manner huuhtoo raskaan kauden mielestään maajoukkueen matkassa: "En vaihtaisi tätä kokemusta mistään hinnasta"

Kiekko maistuu taas kivalta – Mikko Manner huuhtoo raskaan kauden mie­les­tään maa­jouk­kueen mat­kas­sa: "En vaih­tai­si tätä ko­ke­mus­ta mistään hin­nas­ta"

21.05.2021 17:00 1
Tilaajille
Muhoksen hiihtäjä Senja Nuolikivi (o.s. Pusula) voitti kaksi arvokisojen pronssimitalia – Elämänsä kunnossa hän oli 1968, mutta olympialaisissa kohtalo puuttui peliin: "Olin sen jälkeen henkisesti kuin puu-ukko"

Mu­hok­sen hiih­tä­jä Senja Nuo­li­ki­vi (o.s. Pusula) voitti kaksi ar­vo­ki­so­jen prons­si­mi­ta­lia – Elä­män­sä kun­nos­sa hän oli 1968, mutta olym­pia­lai­sis­sa kohtalo puuttui peliin: "Olin sen jälkeen hen­ki­ses­ti kuin puu-uk­ko"

22.03.2021 19:10 1
Tilaajille
Kolumni: Oberstdorfissa 16 vuotta sitten laulettiin Aikuinen nainen
Kolumni

Ko­lum­ni: Oberst­dor­fis­sa 16 vuotta sitten lau­let­tiin Ai­kui­nen nainen

04.03.2021 21:05 2
Tilaajille
Kolumni: Nuorten Leijonien polku on viitoitettu kultaan asti

Ko­lum­ni: Nuorten Lei­jo­nien polku on vii­toi­tet­tu kultaan asti

03.01.2021 19:38 4
Tilaajille
Nuorten Leijonien joukkue MM-kisoihin valittu – Kärpistä mukana Aku Räty, Topi Niemelä, Kasper Puutio sekä Hermeksessä lainalla oleva Joel Blomqvist

Nuorten Lei­jo­nien joukkue MM-ki­soi­hin valittu – Kär­pis­tä mukana Aku Räty, Topi Nie­me­lä, Kasper Puutio sekä Her­mek­ses­sä lai­nal­la oleva Joel Blom­qvist

12.12.2020 12:42 3