Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Kuvagalleria: North of Hell -fes­ti­vaa­li kokosi me­tal­li­kan­san Kuu­si­saa­reen

Telinevoimistelu
Oululainen Iiro Karppinen pelasi jalkapalloa maalivahtina, mutta torjuminen vaihtui nopeasti telinevoimisteluun: "Tykkäsin roikkua ja rimpuilla ylärimassa"

Ou­lu­lai­nen Iiro Karp­pi­nen pelasi jal­ka­pal­loa maa­li­vah­ti­na, mutta tor­ju­mi­nen vaihtui no­peas­ti te­li­ne­voi­mis­te­luun: "Tyk­kä­sin roikkua ja rim­puil­la ylä­ri­mas­sa"

10.08.2022 18:31
Tilaajille
Emil Soravuo toi Suomeen telinevoimistelun MM-mitalin ensi kertaa yli 20 vuoteen – tuore mitalisti haastattelussa

Emil Soravuo toi Suomeen te­li­ne­voi­mis­te­lun MM-mi­ta­lin ensi kertaa yli 20 vuoteen – tuore mi­ta­lis­ti haas­tat­te­lus­sa

23.10.2021 15:04
Tällä suorituksella Emil Soravuo toi Suomelle MM-pronssia telinevoimistelussa

Tällä suo­ri­tuk­sel­la Emil Soravuo toi Suo­mel­le MM-prons­sia te­li­ne­voi­mis­te­lus­sa

23.10.2021 15:00
Syntymäpäivä tällä kertaa Japanissa – Oulun Pyrinnön Ada Hautala siirtyy telinevoimistelijana MM-tasolle

Syn­ty­mä­päi­vä tällä kertaa Ja­pa­nis­sa – Oulun Py­rin­nön Ada Hautala siirtyy te­li­ne­voi­mis­te­li­ja­na MM-ta­sol­le

10.10.2021 08:15
Tilaajille
15-vuotias Maisa Kuusikko voimisteli kolme kultaa – Oulun Pyrinnön voimistelijoille neljä mitalia kotikisoista

15-vuo­tias Maisa Kuu­sik­ko voi­mis­te­li kolme kultaa – Oulun Py­rin­nön voi­mis­te­li­joil­le neljä mitalia ko­ti­ki­sois­ta

19.09.2021 21:01
Tilaajille
Oulun Pyrinnön urheilijoilla suurien tunteiden lauantai telineillä: "Pystyn antamaan kaikkeni ja hyvällä fiiliksellä"

Oulun Py­rin­nön ur­hei­li­joil­la suurien tun­tei­den lauan­tai te­li­neil­lä: "Pystyn an­ta­maan kaik­ke­ni ja hyvällä fii­lik­sel­lä"

18.09.2021 22:54
Tilaajille
Oulun Pyrinnöllä on telinevoimistelun SM-kotikisoissaan monta kärkitason urheilijaa, mutta se on vaatinut vuosikausien pitkäjänteisen työn – "Varmasti naamani on moneen otteeseen kyllästyttänyt"

Oulun Py­rin­nöl­lä on te­li­ne­voi­mis­te­lun SM-ko­ti­ki­sois­saan monta kär­ki­ta­son ur­hei­li­jaa, mutta se on vaa­ti­nut vuo­si­kau­sien pit­kä­jän­tei­sen työn – "Var­mas­ti naamani on moneen ot­tee­seen kyl­läs­tyt­tä­nyt"

16.09.2021 19:15
Tilaajille
Oulun Pyrinnön supersyksyssä tarjolla kolmet isot kisat – Valkean kaupungin kisoissa mukana olympiakävijä Krista Tervo

Oulun Py­rin­nön su­per­syk­sys­sä tar­jol­la kolmet isot kisat – Valkean kau­pun­gin ki­sois­sa mukana olym­pia­kä­vi­jä Krista Tervo

10.08.2021 18:02
Tilaajille
142-senttinen superurheilija Simone Biles on määrittänyt uuden vuosituhannen ylärajat ja puskenut niitä koko ajan korkeammalle – lisää kultamitaleja hamuava yhdysvaltalainen päätyi telinevoimistelun pariin päivähoidon retkipäivänä

142-sent­ti­nen su­per­ur­hei­li­ja Simone Biles on mää­rit­tä­nyt uuden vuo­si­tu­han­nen ylä­ra­jat ja pus­ke­nut niitä koko ajan kor­keam­mal­le – lisää kul­ta­mi­ta­le­ja hamuava yh­dys­val­ta­lai­nen päätyi te­li­ne­voi­mis­te­lun pariin päi­vä­hoi­don ret­ki­päi­vä­nä

25.07.2021 16:41 1
Tilaajille
Oulussa on noin tuhat telinevoimistelun harrastajaa, mutta tulijoita olisi enemmänkin – Uuden liikuntahallin sali toi kaivattua parannusta lajin olosuhteisiin

Oulussa on noin tuhat te­li­ne­voi­mis­te­lun har­ras­ta­jaa, mutta tu­li­joi­ta olisi enem­män­kin – Uuden lii­kun­ta­hal­lin sali toi kai­vat­tua pa­ran­nus­ta lajin olo­suh­tei­siin

09.05.2021 08:34 2
Tilaajille
Klassinen musiikki kirittää Ada Hautalaa – Oululaisvoimistelijan harjoituspaikka on myös rokotuskeskus, ja Oulu Sinfonia viihdyttää rokotettavia

Klas­si­nen mu­siik­ki ki­rit­tää Ada Hau­ta­laa – Ou­lu­lais­voi­mis­te­li­jan har­joi­tus­paik­ka on myös ro­ko­tus­kes­kus, ja Oulu Sin­fo­nia viih­dyt­tää ro­ko­tet­ta­via

06.04.2021 19:45 1
Tilaajille
Karsikas keri kuudenneksi EM-finaalissa – oululaisen telinevoimistelijan riski kannatti

Kar­si­kas keri kuu­den­nek­si EM-fi­naa­lis­sa – ou­lu­lai­sen te­li­ne­voi­mis­te­li­jan riski kan­nat­ti

13.12.2020 17:05 1
Arvokasta oppia Instagramista – harjoitusolot eivät ole Oulussa täydelliset, mutta nuorten EM-kisoissa kilpaileva telinevoimistelija Akseli Karsikas, 18, on hakenut oppia muiden urheilijoiden videoita katselemalla

Ar­vo­kas­ta oppia Ins­tag­ra­mis­ta – har­joi­tus­olot eivät ole Oulussa täy­del­li­set, mutta nuorten EM-ki­sois­sa kil­pai­le­va te­li­ne­voi­mis­te­li­ja Akseli Kar­si­kas, 18, on hakenut oppia muiden ur­hei­li­joi­den vi­deoi­ta kat­se­le­mal­la

09.12.2020 06:00
Tilaajille
Eritasonojapuut pudotti Ada Hautalan SM-hopealle – Pyrinnön voimistelija oli ennätysvauhdissa

Eri­ta­so­no­ja­puut pudotti Ada Hau­ta­lan SM-ho­peal­le – Py­rin­nön voi­mis­te­li­ja oli en­nä­tys­vauh­dis­sa

06.11.2020 20:50
Tilaajille
Viittä vaille kultainen ilta – Oulun Pyrintö tavoitteli tiukasti telinevoimistelun Suomen mestaruutta, mutta pienet virheet sysäsivät oululaiset hopealle kotikisassa

Viittä vaille kul­tai­nen ilta – Oulun Pyrintö ta­voit­te­li tiu­kas­ti te­li­ne­voi­mis­te­lun Suomen mes­ta­ruut­ta, mutta pienet virheet sy­sä­si­vät ou­lu­lai­set ho­peal­le ko­ti­ki­sas­sa

24.10.2020 20:30
Tilaajille
Oulun Pyrinnön telinevoimisteluvalmentaja Pauliina Savola osaa tehdä eron vaativan ja ilkeän valmennustyylin välille – "Valmentajan pitää olla tietoinen huippu-urheilijan kokonaiskuormituksen hallinnasta, jotta urheilijaa voidaan auttaa"

Oulun Py­rin­nön te­li­ne­voi­mis­te­lu­val­men­ta­ja Pau­lii­na Savola osaa tehdä eron vaa­ti­van ja ilkeän val­men­nus­tyy­lin välille – "Val­men­ta­jan pitää olla tie­toi­nen huip­pu-ur­hei­li­jan ko­ko­nais­kuor­mi­tuk­sen hal­lin­nas­ta, jotta ur­hei­li­jaa voidaan auttaa"

21.10.2020 20:00
Tilaajille