Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

Jääpallo
Kuukausi
Kaleva Live: Kauden avausvoittonsa napannut OLS haastoi kestomenestyjä Veiterän "Pakkalan Kattilassa" purevassa pakkassäässä – katso jääpallon Bandyliigan ottelun tallenne täältä

Kaleva Live: Kauden avaus­voit­ton­sa na­pan­nut OLS haastoi kes­to­me­nes­ty­jä Vei­te­rän "Pak­ka­lan Kat­ti­las­sa" pu­re­vas­sa pak­kas­sääs­sä – katso jää­pal­lon Ban­dy­lii­gan ottelun tal­len­ne täältä

05.12.2021 15:43 1
Tilaajille
Northern Lightsin joukkueet esittävät syyskauden ohjelmansa supersuositussa joulunäytöksessä, OLS isännöi kestomenestyjä Veiterää jääpallon Bandyliigassa – Kaleva Liven viikonloppu on taas täynnä toimintaa

Nort­hern Light­sin jouk­kueet esit­tä­vät syys­kau­den oh­jel­man­sa su­per­suo­si­tus­sa jou­lu­näy­tök­ses­sä, OLS isännöi kes­to­me­nes­ty­jä Vei­te­rää jää­pal­lon Ban­dy­lii­gas­sa – Kaleva Liven vii­kon­lop­pu on taas täynnä toi­min­taa

02.12.2021 15:00
Ei vain uutta oppimassa – entisestään nuorentunut OLS tähyää alkaneella jääpallokaudella kuuden joukkoon: "Vastuu jakautuu isommalle ryhmälle"

Ei vain uutta op­pi­mas­sa – en­ti­ses­tään nuo­ren­tu­nut OLS tähyää al­ka­neel­la jää­pal­lo­kau­del­la kuuden jouk­koon: "Vastuu ja­kau­tuu isom­mal­le ryh­mäl­le"

20.11.2021 19:46 2
Tilaajille
Ouluun palannut Ilari Moisala koki kymmenen vuoden ulkomaankierroksen aikana Ruotsin jääpallokulttuurin ja pelasi Venäjällä 42 asteen pakkasessa – "Valmentaja huusi aina pää punaisena, olimme johdossa tai tappiolla"

Ouluun pa­lan­nut Ilari Moisala koki kym­me­nen vuoden ul­ko­maan­kier­rok­sen aikana Ruotsin jää­pal­lo­kult­tuu­rin ja pelasi Ve­nä­jäl­lä 42 asteen pak­ka­ses­sa – "Val­men­ta­ja huusi aina pää pu­nai­se­na, olimme joh­dos­sa tai tap­piol­la"

18.11.2021 18:15 3
Tilaajille
Vanhemmat
Kaleva Liven tal­vi­kau­den oh­jel­mis­to täy­den­tyy kovaa vauh­tia, luvassa mo­ni­puo­li­nen kattaus pa­de­lis­ta cheer­lea­din­giin – katso lista tu­le­vis­ta si­sä­pal­loi­lu­kau­den lä­he­tyk­sis­tä täältä

Kaleva Liven tal­vi­kau­den oh­jel­mis­to täy­den­tyy kovaa vauh­tia, luvassa mo­ni­puo­li­nen kattaus pa­de­lis­ta cheer­lea­din­giin – katso lista tu­le­vis­ta si­sä­pal­loi­lu­kau­den lä­he­tyk­sis­tä täältä

18.10.2021 13:00 7
Urheilumiehen painava perintö – seuratyön suunnannäyttäjä Pekka Anttinen kerää vielä 80-vuotiaana palloja Botnian jääpallojoukkueen harjoituksissa

Ur­hei­lu­mie­hen painava perintö – seu­ra­työn suun­nan­näyt­tä­jä Pekka Ant­ti­nen kerää vielä 80-vuo­tiaa­na palloja Botnian jää­pal­lo­jouk­kueen har­joi­tuk­sis­sa

13.10.2021 08:00
Tilaajille
Kun katsomoon ei pääse, oululainen Risto Alakuijala seuraa jääpalloa vaikka lumikasan päältä – "Ei ole vielä tullut kukaan kieltämään"

Kun kat­so­moon ei pääse, ou­lu­lai­nen Risto Ala­kui­ja­la seuraa jää­pal­loa vaikka lu­mi­ka­san päältä – "Ei ole vielä tullut kukaan kiel­tä­mään"

31.01.2021 19:58 2
Tilaajille
Sami Laakkonen palaa jääpallokentille vielä kerran

Sami Laak­ko­nen palaa jää­pal­lo­ken­til­le vielä kerran

30.01.2021 10:22
Tilaajille
Oulusta ja Kempeleestä löytyy lähes sata ulkojäätä – kentät ja kaukalot ovat kovassa käytössä muiden liikuntapaikkojen ollessa kiinni

Oulusta ja Kem­pe­lees­tä löytyy lähes sata ul­ko­jää­tä – kentät ja kau­ka­lot ovat kovassa käy­tös­sä muiden lii­kun­ta­paik­ko­jen ollessa kiinni

15.01.2021 06:00 9
Tilaajille
Koronatartunta pysäytti OLS:n toiminnan – viikonlopun vierasottelut siirtyvät

Ko­ro­na­tar­tun­ta py­säyt­ti OLS:n toi­min­nan – vii­kon­lo­pun vie­ras­ot­te­lut siir­ty­vät

05.01.2021 17:31 2
Tossujen vinkaisuja ja luistinten vihlaisuja: Millainen äänimaailma pienen piirin otteluissa on, kun yleisöä ei ole paikalla?

Tos­su­jen vin­kai­su­ja ja luis­tin­ten vih­lai­su­ja: Mil­lai­nen ää­ni­maail­ma pienen piirin ot­te­luis­sa on, kun yleisöä ei ole pai­kal­la?

03.01.2021 07:00
Tilaajille
80-vuotias Juhani on Suomen vanhimpia kaukalopallomaalivahteja – Jääharjoituksiin hän lähtee kolmesti viikossa: "Kaikki liikunta on eduksi, ja vanhana se on pakollista, että jaksaa"

80-vuo­tias Juhani on Suomen van­him­pia kau­ka­lo­pal­lo­maa­li­vah­te­ja – Jää­har­joi­tuk­siin hän lähtee kol­mes­ti vii­kos­sa: "Kaikki lii­kun­ta on eduksi, ja vanhana se on pa­kol­lis­ta, että jaksaa"

09.12.2020 06:07 3
Tilaajille
Kymmenen päivän karanteenista torstaina vapautunut OLS venyi urotekoon – liigan kärkipään joukkue kaatui Raksilassa

Kym­me­nen päivän ka­ran­tee­nis­ta tors­tai­na va­pau­tu­nut OLS venyi uro­te­koon – liigan kär­ki­pään joukkue kaatui Rak­si­las­sa

05.12.2020 20:17
Tilaajille
140-vuotisjuhliaan viettävästä Oulun Luistinseurasta on kasvanut 2 000 lisenssipelaajan yhteisö, jonka merkitys Oulun alueen ihmisten hyvinvointiin on merkittävä – katso kuvia keltasinisen ikiliikuttajan matkan varrelta

140-vuo­tis­juh­liaan viet­tä­väs­tä Oulun Luis­tin­seu­ras­ta on kas­va­nut 2 000 li­sens­si­pe­laa­jan yh­tei­sö, jonka mer­ki­tys Oulun alueen ih­mis­ten hy­vin­voin­tiin on mer­kit­tä­vä – katso kuvia kel­ta­si­ni­sen iki­lii­kut­ta­jan matkan var­rel­ta

05.12.2020 19:00 2
Tilaajille
Tutun miehen komennossa – Timo Tiusasen paluu OLS:n jääpallojoukkueen peräsimeen oli tappiosta huolimatta lupaava: "Pojat oppivat parhaiten pelaavalla taktiikalla"

Tutun miehen ko­men­nos­sa – Timo Tiu­sa­sen paluu OLS:n jää­pal­lo­jouk­kueen pe­rä­si­meen oli tap­pios­ta huo­li­mat­ta lu­paa­va: "Pojat oppivat par­hai­ten pe­laa­val­la tak­tii­kal­la"

21.11.2020 20:57
Tilaajille
Kapteeni Pertti Virtanen on OLS:n maalilla paljon vartijana – "Nuoret pojat ovat näyttäneet, että he ovat valmiita vastaamaan haasteisiin"

Kap­tee­ni Pertti Vir­ta­nen on OLS:n maa­lil­la paljon var­ti­ja­na – "Nuoret pojat ovat näyt­tä­neet, että he ovat val­mii­ta vas­taa­maan haas­tei­siin"

20.11.2020 08:00 1
Tilaajille
Vuonna 1999 Venäjän Arkangelissa pelattiin jääpallon MM-kisat yli 40 asteen pakkasessa – "Tänä päivänä ketään ei päästettäisi pelaamaan sellaisessa säässä"

Vuonna 1999 Venäjän Ar­kan­ge­lis­sa pe­lat­tiin jää­pal­lon MM-ki­sat yli 40 asteen pak­ka­ses­sa – "Tänä päivänä ketään ei pääs­tet­täi­si pe­laa­maan sel­lai­ses­sa säässä"

19.11.2020 19:00
Tilaajille

Suomi ei osal­lis­tu jää­pal­lon miesten MM-ki­soi­hin – "Ter­vey­del­li­set seikat ja mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set tekevät osal­lis­tu­mi­sen mah­dot­to­mak­si"

02.09.2020 15:08 1
Takavuosien mestarivalmentaja Timo Tiusanen palaa OLS:n peräsimeen – "Nuorten pelaajien sisäänajo edustusjoukkueeseen ja huoli tulevaisuudesta vetivät mukaan"

Ta­ka­vuo­sien mes­ta­ri­val­men­ta­ja Timo Tiu­sa­nen palaa OLS:n pe­rä­si­meen – "Nuor­ten pe­laa­jien si­sään­ajo edus­tus­jouk­kuee­seen ja huoli tu­le­vai­suu­des­ta vetivät mukaan"

26.06.2020 19:52