Kalevan kisat: Oulun Py­rin­nön Laura Loponen aitoi SM-prons­sil­le

Terveys: Iho­syö­vis­tä va­ka­vim­man me­la­noo­man esiin­ty­vyys on yleis­ty­nyt, mutta ennuste on pa­ran­tu­nut

Tilaajille

Huu­mei­den käyt­tö­huo­ne­ko­kei­lu saa kan­na­tus­ta ja he­rät­tää ky­sy­myk­siä Oulussa – Pi­täi­si­kö tääl­lä­kin ko­keil­la huu­maus­ai­nei­den pis­to­ti­laa?

Opioidi-korvaushoidossa olevien asiakkaiden määrä on kasvanut.

Huumausaineiden käyttötilakokeilu saa kannatusta –ainakin varovaista sellaista– päihdetyön asiantuntijoiden keskuudessa Oulussa.

Pistohuoneisiin liittyy kuitenkin riskitekijöitä ja jos niitä haluttaisiin pilotoida myös Oulussa, ne pitäisi suunnitella huolellisesti.