Pääkirjoitus: Ei laak­soa, ei kuk­ku­laa – vaa­ka­suo­ra ta­lou­den kas­vu­käy­rä lisää sääs­tö­pai­nei­ta

Luitko jo tämän: Ase­ma­kaa­vois­ta va­li­tuk­set menevät Oulussa läpi ää­rim­mäi­sen harvoin

Kalevan vaalivartti: Se­bas­tian Tynk­ky­sen so­me­tai­dot ja tapaus Mikko Kärnä

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Matkailuautot
Oululaispari matkusti 7 kuukautta kodiksi remontoimallaan pakettiautolla Euroopassa ja löysi paikkoja, joihin ei tavallisilla turistimatkoilla mennä

Ou­lu­lais­pa­ri mat­kus­ti 7 kuu­kaut­ta kodiksi re­mon­toi­mal­laan pa­ket­ti­au­tol­la Eu­roo­pas­sa ja löysi paik­ko­ja, joihin ei ta­val­li­sil­la tu­ris­ti­mat­koil­la mennä

26.11.2022 06:00 10
Tilaajille
16 matkailuautoa mukana kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa kymmenen vuoden ajanjaksolla – "Turvallisuus paranee muun autoilun turvallisuuden kehittymisen mukana"

16 mat­kai­lu­au­toa mukana kuo­le­maan joh­ta­neis­sa on­net­to­muuk­sis­sa kym­me­nen vuoden ajan­jak­sol­la – "Tur­val­li­suus paranee muun au­toi­lun tur­val­li­suu­den ke­hit­ty­mi­sen mukana"

14.10.2022 08:03 1
Matkailuauto on korvannut tänä kesänä monen suomalaisen etelänmatkan – ensikertalaiset kertovat kokemuksistaan ja antavat vinkkejä syksyksi

Mat­kai­lu­au­to on kor­van­nut tänä kesänä monen suo­ma­lai­sen ete­län­mat­kan – en­si­ker­ta­lai­set ker­to­vat ko­ke­muk­sis­taan ja antavat vink­ke­jä syk­syk­si

14.08.2021 12:00
Tilaajille
Oululainen Henna Palosaari remontoi itselleen kodin pakettiauton takatilaan – "Tämä vapaus on ihan mahtavaa"

Ou­lu­lai­nen Henna Pa­lo­saa­ri re­mon­toi it­sel­leen kodin pa­ket­ti­au­ton ta­ka­ti­laan – "Tämä vapaus on ihan mah­ta­vaa"

18.07.2021 07:05 15
Karavaanarielämässä kiehtoo harrastajia vapaus tulla ja mennä – "Jotkut nakkaavat jopa kellonsa pois"

Ka­ra­vaa­na­ri­elä­mäs­sä kiehtoo har­ras­ta­jia vapaus tulla ja mennä – "Jotkut nak­kaa­vat jopa kel­lon­sa pois"

17.07.2021 06:00 3
Tilaajille
Yli 70 matkaparkkia avattu ympäri Suomen, jatkossa HalpaHallien pihoilla voi yöpyä asuntoauton kanssa – retkeilykärpänen puraisi Anne-Mari Lahtista uudelleen aikuisiällä

Yli 70 mat­ka­park­kia avattu ympäri Suomen, jat­kos­sa Hal­pa­Hal­lien pi­hoil­la voi yöpyä asun­to­au­ton kanssa – ret­kei­ly­kär­pä­nen puraisi An­ne-Ma­ri Lah­tis­ta uu­del­leen ai­kuis­iäl­lä

29.06.2021 19:00 8
Tilaajille
Mies huijasi matkailuautokaupoilla Oulussa – jäi kiinni yrittäessään myydä ajoneuvoa eteenpäin

Mies huijasi mat­kai­lu­au­to­kau­poil­la Oulussa – jäi kiinni yrit­täes­sään myydä ajo­neu­voa eteen­päin

04.01.2021 13:09
Tilaajille
Karavaanariharrastus elää uutta nousukautta, kun kolmekymppiset ovat löytäneet lajin – Taisto Pilto on ollut karavaanari jo 50 vuotta, mutta tänä kesänä kaikki on toisin

Ka­ra­vaa­na­ri­har­ras­tus elää uutta nou­su­kaut­ta, kun kol­me­kymp­pi­set ovat löy­tä­neet lajin – Taisto Pilto on ollut ka­ra­vaa­na­ri jo 50 vuotta, mutta tänä kesänä kaikki on toisin

04.07.2020 10:16 4
Tilaajille
Tänä kesänä reissataan matkailuautoilla kotimaassa – "Kaikki asiakkaat eivät ole enää niitä yli 50-vuotiaita, vaan matkailuautot kiinnostavat yhä enemmän myös nuoria"

Tänä kesänä reis­sa­taan mat­kai­lu­au­toil­la ko­ti­maas­sa – "Kaikki asiak­kaat eivät ole enää niitä yli 50-vuo­tiai­ta, vaan mat­kai­lu­au­tot kiin­nos­ta­vat yhä enemmän myös nuoria"

15.06.2020 06:00
Tilaajille