Matkailu- ja ravintola-ala

Hal­li­tuk­sen hi­das­te­lu ra­vin­to­loi­den au­ki­olon höl­len­tä­mi­ses­sä mak­sa­nut työ­paik­ko­ja – "Ra­joi­tuk­sia kyllä saatiin voimaan no­peas­ti", ar­vos­te­lee Maran Timo Lappi

17.06.2021 19:41 8
Tilaajille

SOK:n johtaja pa­tis­taa kat­so­maan kriisin yli: "Mat­kai­lun kil­pa­juok­sus­sa pär­jää­vät vain ne, jotka ottavat rohkean etu­no­jan"

26.02.2021 18:30
Tilaajille

Mitä ta­pah­tui Al­po-ren­gil­le ja liit­ty­vät­kö ve­nä­läi­set so­ta­van­git asiaan? Sitä sel­vi­tel­lään nyt Li­min­gas­sa La­keu­den en­sim­mäi­ses­sä pa­ko­pe­li­huo­nees­sa

05.12.2020 19:00
Tilaajille

Mara suomii hal­li­tus­ta hi­taas­ta pää­tök­sen­teos­ta mat­kai­lu­ra­joi­tuk­sis­sa: "Rokote on ainoa valo tun­ne­lin päässä"

10.11.2020 18:49 2

Ra­vin­to­la-alan etu­jär­jes­tö tyy­ty­väi­nen tu­le­vaan ko­ro­na­ra­joi­tus­la­kiin: "Val­tio­neu­vos­tol­le jää silti suuri har­kin­ta­val­ta"

20.10.2020 15:18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin yrit­te­liäät mat­kai­lu­toi­mi­jat ovat me­net­tä­mäs­sä elin­kei­non­sa, tar­vi­taan yh­teis­vas­tuul­li­suut­ta

06.10.2020 06:00 1
Tilaajille

Ra­vin­to­la-ala pitää ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia pe­rus­tus­lain vas­tai­si­na – alan etu­jär­jes­tö ei kui­ten­kaan aio tehdä kan­te­lua oi­keus­kans­le­ril­le

01.10.2020 13:28 6

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alal­la synkkä kuva tu­le­vas­ta: joka toinen oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tys uskoo ole­van­sa puolen vuoden päästä kon­kurs­sis­sa

10.09.2020 06:30 14

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-ala huo­lis­saan syksyn ja talven nä­ky­mis­tä – eri­tyi­ses­ti len­to­lii­ken­ne tär­keäs­sä roo­lis­sa alan el­py­mi­ses­sä

20.08.2020 08:06 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­te­taan ko­ti­maan mat­kai­lu vä­li­ai­kai­sel­la ve­ron­alen­nuk­sel­la – kun ala on pol­vil­laan, se ei kykene ti­lit­tä­mään val­tiol­le ta­val­lis­ta ar­von­li­sä­ve­ro­mää­rää

13.06.2020 06:00
Tilaajille