Matkailu- ja ravintola-ala
Matkailu- ja ravintola-alalla synkkä kuva tulevasta: joka toinen ohjelmapalveluyritys uskoo olevansa puolen vuoden päästä konkurssissa

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alal­la synkkä kuva tu­le­vas­ta: joka toinen oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tys uskoo ole­van­sa puolen vuoden päästä kon­kurs­sis­sa

10.09.2020 06:30 14
Matkailu- ja ravintola-ala huolissaan syksyn ja talven näkymistä – erityisesti lentoliikenne tärkeässä roolissa alan elpymisessä

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-ala huo­lis­saan syksyn ja talven nä­ky­mis­tä – eri­tyi­ses­ti len­to­lii­ken­ne tär­keäs­sä roo­lis­sa alan el­py­mi­ses­sä

20.08.2020 08:06 2
Lukijalta Mielipide Harri Ojanperä

Pe­las­te­taan ko­ti­maan mat­kai­lu vä­li­ai­kai­sel­la ve­ron­alen­nuk­sel­la – kun ala on pol­vil­laan, se ei kykene ti­lit­tä­mään val­tiol­le ta­val­lis­ta ar­von­li­sä­ve­ro­mää­rää

13.06.2020 06:00 0
Tilaajille