Kirkko: Ana­lyy­si: Ta­sa-ar­voi­sen avio­lii­ton kan­nat­ta­jien kut­su­mi­nen vih­reik­si mie­hik­si ylittää rajan

Palkinnot: Vuoden 2022 Teos­to-pal­kin­to jaetaan neljän pal­ki­tun kesken

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Matkailu- ja ravintola-ala
Maran Timo Lappi: Ravintoloiden täyssulku tarkoittaisi kymmenientuhansien lomauttamista – "Matkailu on alkanut juuri elpyä"

Maran Timo Lappi: Ra­vin­to­loi­den täys­sul­ku tar­koit­tai­si kym­me­nien­tu­han­sien lo­maut­ta­mis­ta – "Mat­kai­lu on alkanut juuri elpyä"

08.01.2022 10:56 21
Omikron heitti uuden varjon yritysten ylle – "Mikroyrittäjien puskurit alkavat olla loppu"

Omikron heitti uuden varjon yri­tys­ten ylle – "Mik­roy­rit­tä­jien pus­ku­rit alkavat olla loppu"

03.12.2021 18:30 3
Tilaajille
Kannattaisiko ravintola-alalla sittenkin nostaa palkkoja?
Kolumni

Kan­nat­tai­si­ko ra­vin­to­la-alal­la sit­ten­kin nostaa palk­ko­ja?

29.10.2021 06:00 9
Matkailu ja -ravintola-ala kyseenalaistaa koronarajoituksia kanteluilla ja valituksilla – "Ainoat oikeusturvakeinot, jotka meillä ovat käytössä"

Mat­kai­lu ja -ra­vin­to­la-ala ky­seen­alais­taa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia kan­te­luil­la ja va­li­tuk­sil­la – "Ainoat oi­keus­tur­va­kei­not, jotka meillä ovat käy­tös­sä"

26.10.2021 18:40 5
Tilaajille
Hallituksen hidastelu ravintoloiden aukiolon höllentämisessä maksanut työpaikkoja – "Rajoituksia kyllä saatiin voimaan nopeasti", arvostelee Maran Timo Lappi

Hal­li­tuk­sen hi­das­te­lu ra­vin­to­loi­den au­ki­olon höl­len­tä­mi­ses­sä mak­sa­nut työ­paik­ko­ja – "Ra­joi­tuk­sia kyllä saatiin voimaan no­peas­ti", ar­vos­te­lee Maran Timo Lappi

17.06.2021 19:41 9
Tilaajille
SOK:n johtaja patistaa katsomaan kriisin yli: "Matkailun kilpajuoksussa pärjäävät vain ne, jotka ottavat rohkean etunojan"

SOK:n johtaja pa­tis­taa kat­so­maan kriisin yli: "Mat­kai­lun kil­pa­juok­sus­sa pär­jää­vät vain ne, jotka ottavat rohkean etu­no­jan"

26.02.2021 18:30
Tilaajille
Mitä tapahtui Alpo-rengille ja liittyvätkö venäläiset sotavangit asiaan? Sitä selvitellään nyt Limingassa Lakeuden ensimmäisessä pakopelihuoneessa

Mitä ta­pah­tui Al­po-ren­gil­le ja liit­ty­vät­kö ve­nä­läi­set so­ta­van­git asiaan? Sitä sel­vi­tel­lään nyt Li­min­gas­sa La­keu­den en­sim­mäi­ses­sä pa­ko­pe­li­huo­nees­sa

05.12.2020 19:00
Tilaajille
Mara suomii hallitusta hitaasta päätöksenteosta matkailurajoituksissa: "Rokote on ainoa valo tunnelin päässä"

Mara suomii hal­li­tus­ta hi­taas­ta pää­tök­sen­teos­ta mat­kai­lu­ra­joi­tuk­sis­sa: "Rokote on ainoa valo tun­ne­lin päässä"

10.11.2020 18:49 2
Ravintola-alan etujärjestö tyytyväinen tulevaan koronarajoituslakiin: "Valtioneuvostolle jää silti suuri harkintavalta"

Ra­vin­to­la-alan etu­jär­jes­tö tyy­ty­väi­nen tu­le­vaan ko­ro­na­ra­joi­tus­la­kiin: "Val­tio­neu­vos­tol­le jää silti suuri har­kin­ta­val­ta"

20.10.2020 15:18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin yrit­te­liäät mat­kai­lu­toi­mi­jat ovat me­net­tä­mäs­sä elin­kei­non­sa, tar­vi­taan yh­teis­vas­tuul­li­suut­ta

06.10.2020 06:00 1
Tilaajille
Ravintola-ala pitää koronarajoituksia perustuslain vastaisina – alan etujärjestö ei kuitenkaan aio tehdä kantelua oikeuskanslerille

Ra­vin­to­la-ala pitää ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia pe­rus­tus­lain vas­tai­si­na – alan etu­jär­jes­tö ei kui­ten­kaan aio tehdä kan­te­lua oi­keus­kans­le­ril­le

01.10.2020 13:28 6
Matkailu- ja ravintola-alalla synkkä kuva tulevasta: joka toinen ohjelmapalveluyritys uskoo olevansa puolen vuoden päästä konkurssissa

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alal­la synkkä kuva tu­le­vas­ta: joka toinen oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tys uskoo ole­van­sa puolen vuoden päästä kon­kurs­sis­sa

10.09.2020 06:30 14
Matkailu- ja ravintola-ala huolissaan syksyn ja talven näkymistä – erityisesti lentoliikenne tärkeässä roolissa alan elpymisessä

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-ala huo­lis­saan syksyn ja talven nä­ky­mis­tä – eri­tyi­ses­ti len­to­lii­ken­ne tär­keäs­sä roo­lis­sa alan el­py­mi­ses­sä

20.08.2020 08:06 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­te­taan ko­ti­maan mat­kai­lu vä­li­ai­kai­sel­la ve­ron­alen­nuk­sel­la – kun ala on pol­vil­laan, se ei kykene ti­lit­tä­mään val­tiol­le ta­val­lis­ta ar­von­li­sä­ve­ro­mää­rää

13.06.2020 06:00
Tilaajille