Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Madetojan musiikkilukio
Viihdytyskiertue käy matkaan – Oulun kaupungin viralliset kesämuusikot tuovat Hopeisen kuun oululaisten suveen

Viih­dy­tys­kier­tue käy matkaan – Oulun kau­pun­gin vi­ral­li­set ke­sä­muu­si­kot tuovat Ho­pei­sen kuun ou­lu­lais­ten suveen

13.06.2022 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Ma­de­to­jan henkeä” on yl­lä­pi­det­ty yli 50 vuotta

05.06.2022 05:30
Tilaajille
Oululainen abiturientti Andrea Martín voitti omalla sävellyksellään Pori Jazzin järjestämän kilpailun – "En ajatellut, että siitä olisi tuohon"

Ou­lu­lai­nen abi­tu­rient­ti Andrea Martín voitti omalla sä­vel­lyk­sel­lään Pori Jazzin jär­jes­tä­män kil­pai­lun – "En aja­tel­lut, että siitä olisi tuohon"

22.04.2022 06:09 4
Madetojan musiikkilukion kasvatti Riikka Keränen debytoi jazzlaulajana kiitetyllä uudella levyllä: "Musisointi alkoi isän antamilla sähköbasson soitto-opeilla oululaisissa autotallibändeissä"

Ma­det­ojan mu­siik­ki­lu­kion kas­vat­ti Riikka Keränen debytoi jazz­lau­la­ja­na kii­te­tyl­lä uudella le­vyl­lä: "Mu­si­soin­ti alkoi isän an­ta­mil­la säh­kö­bas­son soit­to-opeil­la ou­lu­lai­sis­sa au­to­tal­li­bän­deis­sä"

16.03.2022 18:00 1
Tilaajille
Vuoden Etaksi nimetyn Madetojan musiikkilukion rehtori Jani Syrjälä ja musiikinlehtori Jaakko Jauhiainen ovat otettuja tunnustuksesta – "Hyvä työ on syntynyt kaikkien työyhteisömme jäsenten yhteistyöllä"

Vuoden Etaksi nimetyn Ma­det­ojan mu­siik­ki­lu­kion rehtori Jani Syrjälä ja mu­sii­kin­leh­to­ri Jaakko Jau­hiai­nen ovat otet­tu­ja tun­nus­tuk­ses­ta – "Hyvä työ on syn­ty­nyt kaik­kien työ­yh­tei­söm­me jä­sen­ten yh­teis­työl­lä"

26.09.2021 19:15
Tilaajille
Kaupungin kesämuusikoiden kesätyö sujuu humpan ja popin tahdissa: "Ei tunnu työltä ollenkaan" – toista ovat Kalevan lukijoiden kesätyömuistot

Kau­pun­gin ke­sä­muu­si­koi­den kesätyö sujuu humpan ja popin tah­dis­sa: "Ei tunnu työltä ol­len­kaan" – toista ovat Kalevan lu­ki­joi­den ke­sä­työ­muis­tot

24.06.2021 07:00
Tilaajille
Express-yhtyeestä tuttu oululainen Unski Kaikkonen on kulkenut elämän mittaisen matkan koskettimien ääressä

Exp­ress-yh­tyees­tä tuttu ou­lu­lai­nen Unski Kaik­ko­nen on kul­ke­nut elämän mit­tai­sen matkan kos­ket­ti­mien ääressä

24.04.2021 19:00 2
Tilaajille
Madetojan musiikkilukion timanttitehdas tuottaa tähtiartisteja ja muita musiikin huippuosaajia, viimeisimpänä pankin räjäytti Blind Channel – "Kyseessä on kokonaisuus, ei pelkästään meidän koulumme"

Ma­det­ojan mu­siik­ki­lu­kion ti­mant­ti­teh­das tuottaa täh­ti­ar­tis­te­ja ja muita mu­sii­kin huip­puo­saa­jia, vii­mei­sim­pä­nä pankin rä­jäyt­ti Blind Channel – "Ky­sees­sä on ko­ko­nai­suus, ei pel­käs­tään meidän kou­lum­me"

02.03.2021 07:15 8
Tilaajille
Madetojan musiikkilukion kasvatilla Matias Kiiverillä on riittänyt töitä korona-aikanakin toisin kuin monella muulla musiikkialan ammattilaisella

Ma­det­ojan mu­siik­ki­lu­kion kas­va­til­la Matias Kii­ve­ril­lä on riit­tä­nyt töitä ko­ro­na-ai­ka­na­kin toisin kuin monella muulla mu­siik­ki­alan am­mat­ti­lai­sel­la

22.02.2021 19:00
Tilaajille
Oululaisen Saara Korhosen ylioppilasjuhlien juhlapöytä katettiin koronan vuoksi kahteen paikkaan – kevään ylioppilaat pääsivät vihdoin juhlistamaan lakkiaan

Ou­lu­lai­sen Saara Kor­ho­sen yli­op­pi­las­juh­lien juh­la­pöy­tä ka­tet­tiin koronan vuoksi kahteen paik­kaan – kevään yli­op­pi­laat pää­si­vät vihdoin juh­lis­ta­maan lak­kiaan

29.08.2020 20:02
Tilaajille