Kolumni: Kukaan ei saisi joutua kiu­sa­tuk­si, mutta yhä liian moni joutuu

Kuvagalleria: North of Hell -fes­ti­vaa­li kokosi me­tal­li­kan­san Kuu­si­saa­reen

Maailmantalous
Suomen talous kyhjöttää nyt ahdistettuna nurkassa – Suomen Pankin ennustepäällikön mukaan vaikeissa olosuhteissa on silti mahdollisuutensa

Suomen talous kyh­jöt­tää nyt ah­dis­tet­tu­na nur­kas­sa – Suomen Pankin en­nus­te­pääl­li­kön mukaan vai­keis­sa olo­suh­teis­sa on silti mah­dol­li­suu­ten­sa

14.06.2022 18:30 6
Tilaajille
Tutkimusprofessori: Ukrainan sota ei vie ruokaa Suomen kaupoista – ruokalaskun kasvaminen nakertaa silti kotitalouksien ostovoimaa

Tut­ki­musp­ro­fes­so­ri: Uk­rai­nan sota ei vie ruokaa Suomen kau­pois­ta – ruo­ka­las­kun kas­va­mi­nen na­ker­taa silti ko­ti­ta­louk­sien os­to­voi­maa

02.05.2022 09:52 18
Tilaajille
Kun korona ja sota jylläävät, laittaisinko vähät säästöni patjan sisään vai osakemarkkinoille? Näin vastaa rahoitusprofessori Timo Rothovius

Kun korona ja sota jyl­lää­vät, lait­tai­sin­ko vähät sääs­tö­ni patjan sisään vai osa­ke­mark­ki­noil­le? Näin vastaa ra­hoi­tus­pro­fes­so­ri Timo Rot­ho­vius

25.04.2022 19:22 10
Tilaajille
Sota voi vaikeuttaa lannoitteiden ja viljan lisäksi myös ruokaöljyn saatavuutta – Venäjä, Valko-Venäjä ja Ukraina tuottavat kuudesosan maailman viljasta ja viidesosan lannoitteista

Sota voi vai­keut­taa lan­noit­tei­den ja viljan lisäksi myös ruo­ka­öl­jyn saa­ta­vuut­ta – Venäjä, Val­ko-Ve­nä­jä ja Ukraina tuot­ta­vat kuu­des­osan maail­man vil­jas­ta ja vii­des­osan lan­noit­teis­ta

29.03.2022 10:02 15
Tilaajille
"Unelias Joe" Biden puski liikkeelle uudistusvyöryn ja avasi ikkunoita maailmalle – silti hänkin vartioi ennen kaikkea Yhdysvaltain etua
Pääkirjoitus

"U­ne­lias Joe" Biden puski liik­keel­le uu­dis­tus­vyö­ryn ja avasi ik­ku­noi­ta maail­mal­le – silti hänkin vartioi ennen kaikkea Yh­dys­val­tain etua

09.05.2021 20:00 8
Tilaajille
Vanhanen: Suomella ei ole kantaa Yhdysvaltain ajamaan yritysten globaaliin minimiveroasteeseen

Van­ha­nen: Suo­mel­la ei ole kantaa Yh­dys­val­tain ajamaan yri­tys­ten glo­baa­liin mi­ni­mi­ve­ro­as­tee­seen

06.04.2021 22:31 9
Kun Kiinan kesästä tulee kaikkien talvi – Kiina on itse toimillaan pakottanut kaikki arvioimaan, missä määrin maassa voi toimia
Kolumni

Kun Kiinan kesästä tulee kaik­kien talvi – Kiina on itse toi­mil­laan pa­kot­ta­nut kaikki ar­vioi­maan, missä määrin maassa voi toimia

24.08.2020 12:00
Tilaajille
Kansainvälisen valuuttarahaston ennuste maailmantalouden sukeltamisesta aiempaa synkempi – talous voi supistua euroalueella jopa kymmenen prosenttia

Kan­sain­vä­li­sen va­luut­ta­ra­has­ton ennuste maail­man­ta­lou­den su­kel­ta­mi­ses­ta aiempaa syn­kem­pi – talous voi su­pis­tua eu­ro­alueel­la jopa kym­me­nen pro­sent­tia

24.06.2020 21:53 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maail­man­ta­lous kärsii suu­ris­ta me­ne­tyk­sis­tä, mutta kun osaamme asettaa arvot oikein, niin tu­le­vai­suus saattaa olla jopa pa­rem­pi, ainakin in­hi­mil­li­sem­pi

28.05.2020 06:00
Tilaajille