Maailmantalous
Vanhanen: Suomella ei ole kantaa Yhdysvaltain ajamaan yritysten globaaliin minimiveroasteeseen

Van­ha­nen: Suo­mel­la ei ole kantaa Yh­dys­val­tain ajamaan yri­tys­ten glo­baa­liin mi­ni­mi­ve­ro­as­tee­seen

06.04.2021 22:31 9
Kun Kiinan kesästä tulee kaikkien talvi – Kiina on itse toimillaan pakottanut kaikki arvioimaan, missä määrin maassa voi toimia
Kolumni Lauri Tähtinen

Kun Kiinan kesästä tulee kaik­kien talvi – Kiina on itse toi­mil­laan pa­kot­ta­nut kaikki ar­vioi­maan, missä määrin maassa voi toimia

24.08.2020 12:00
Tilaajille
Kansainvälisen valuuttarahaston ennuste maailmantalouden sukeltamisesta aiempaa synkempi – talous voi supistua euroalueella jopa kymmenen prosenttia

Kan­sain­vä­li­sen va­luut­ta­ra­has­ton ennuste maail­man­ta­lou­den su­kel­ta­mi­ses­ta aiempaa syn­kem­pi – talous voi su­pis­tua eu­ro­alueel­la jopa kym­me­nen pro­sent­tia

24.06.2020 21:53 1
Lukijalta Mielipide Esko Eklund

Maail­man­ta­lous kärsii suu­ris­ta me­ne­tyk­sis­tä, mutta kun osaamme asettaa arvot oikein, niin tu­le­vai­suus saattaa olla jopa pa­rem­pi, ainakin in­hi­mil­li­sem­pi

28.05.2020 06:00
Tilaajille