Kolumni: Monta kotia, monta oikeaa ko­ti­paik­ka­kun­taa

Kuvagalleria: Tuk­ki­lau­tal­la päin Iijoen pärs­kei­tä

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Lumilautailu
Lumilautatunnelin betonikatto sortui Vuokatissa – onnettomuudessa ei henkilövahinkoja

Lu­mi­lau­ta­tun­ne­lin be­to­ni­kat­to sortui Vuo­ka­tis­sa – on­net­to­muu­des­sa ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

10.05.2022 09:45 9
Olli Jylhä opettaa Rukan nuorille olympiatoivoille miten syödään ja nukutaan – Oma vapaa-aika menee luonnossa, eikä elämäntapavalmentaja ole edes harkinnut kiinteän asunnon hommaamista

Olli Jylhä opettaa Rukan nuo­ril­le olym­pia­toi­voil­le miten syödään ja nu­ku­taan – Oma va­paa-ai­ka menee luon­nos­sa, eikä elä­män­ta­pa­val­men­ta­ja ole edes har­kin­nut kiin­teän asunnon hom­maa­mis­ta

24.04.2022 12:00
Tilaajille
Matti Suur-Hamarista tuli paralympialaisten tuplamestari – Kilpakumppanilta ylistystä: "Hän on kaikkien aikojen paras"

Matti Suur-Ha­ma­ris­ta tuli pa­ra­lym­pia­lais­ten tup­la­mes­ta­ri – Kil­pa­kump­pa­nil­ta ylis­tys­tä: "Hän on kaik­kien aikojen paras"

07.03.2022 09:21 2
Tilaajille
Enni Rukajärvi ei osannut 15 vuotta sitten edes villeimmissä unelmissaan kuvitella, millaiseksi hänen matkansa muodostuisi – Kuusamon tyttö jätti olympianäyttämöt hymyssä suin

Enni Ru­ka­jär­vi ei osannut 15 vuotta sitten edes vil­leim­mis­sä unel­mis­saan ku­vi­tel­la, mil­lai­sek­si hänen mat­kan­sa muo­dos­tui­si – Kuu­sa­mon tyttö jätti olym­pia­näyt­tä­möt hymyssä suin

14.02.2022 19:05 3
Tilaajille
Rene Rinnekangas jäi ensimmäisenä ulos olympiafinaalista, Kalle Järvilehto karsinnan 19:s

Rene Rin­ne­kan­gas jäi en­sim­mäi­se­nä ulos olym­pia­fi­naa­lis­ta, Kalle Jär­vi­leh­to kar­sin­nan 19:s

14.02.2022 10:17
Rukajärven ja Niemelän hypyt eivät riittäneet big airin olympiafinaaliin  – "Tänään ei ollut Ennin päivä"

Ru­ka­jär­ven ja Nie­me­län hypyt eivät riit­tä­neet big airin olym­pia­fi­naa­liin  – "Tänään ei ollut Ennin päivä"

14.02.2022 08:59
Tilaajille
Jännitys ja arkuus veivät Rukajärven mitalimahdollisuudet –  "Ei se seitsemäs sija hassumpi ole"

Jän­ni­tys ja arkuus veivät Ru­ka­jär­ven mi­ta­li­mah­dol­li­suu­det – "Ei se seit­se­mäs sija has­sum­pi ole"

06.02.2022 04:56 12
Mitalikahvit valmiiksi ja herätyskello soimaan – Rukajärvi karsintojen kolmas, Niemelä jäi ulos finaalista

Mi­ta­li­kah­vit val­miik­si ja he­rä­tys­kel­lo soimaan – Ru­ka­jär­vi kar­sin­to­jen kolmas, Niemelä jäi ulos fi­naa­lis­ta

05.02.2022 07:06 5
Uusien asioiden oppiminen ja itsensä ylittäminen inspiroivat kuusamolaista Enni Rukajärveä – "Ei minun pitänyt edes olla täällä"

Uusien asioi­den op­pi­mi­nen ja itsensä ylit­tä­mi­nen ins­pi­roi­vat kuu­sa­mo­lais­ta Enni Ru­ka­jär­veä – "Ei minun pitänyt edes olla täällä"

04.02.2022 14:15
Tilaajille
Sieviläinen Markku Koski nosti siniristilipun harteilleen 16 vuotta sitten Torinossa – siitä alkoi suomalaisen lumilautailun neljä olympiadia kestänyt menestysputki talvikisoissa

Sie­vi­läi­nen Markku Koski nosti si­ni­ris­ti­li­pun har­teil­leen 16 vuotta sitten To­ri­nos­sa – siitä alkoi suo­ma­lai­sen lu­mi­lau­tai­lun neljä olym­pia­dia kes­tä­nyt me­nes­tys­put­ki tal­vi­ki­sois­sa

02.02.2022 18:35
Tilaajille
Analyysi: Talviolympialaisten alkuun on reilut kolme kuukautta – Millaiset ovat Suomen joukkueen näkymät Pekingin lumilautailuun, kumparelaskuun ja freeski-lajeihin?

Ana­lyy­si: Tal­vi­olym­pia­lais­ten alkuun on reilut kolme kuu­kaut­ta – Mil­lai­set ovat Suomen jouk­kueen näkymät Pe­kin­gin lu­mi­lau­tai­luun, kum­pa­re­las­kuun ja frees­ki-la­jei­hin?

21.10.2021 19:04
Tilaajille
Jakkukyläläinen Roni Aalto on hurjapää lumen ja veden päällä – "Kyläläiset tulevat aina katsomaan, kun joelta kuuluu ääntä"

Jak­ku­ky­lä­läi­nen Roni Aalto on hur­ja­pää lumen ja veden päällä – "Ky­lä­läi­set tulevat aina kat­so­maan, kun joelta kuuluu ääntä"

19.10.2021 06:30
Tilaajille
Ruka Park on avoinna – katso talven ensimmäisen laskupäivän tunnelmia videolta

Ruka Park on avoinna – katso talven en­sim­mäi­sen las­ku­päi­vän tun­nel­mia vi­deol­ta

08.10.2021 14:13
Tilaajille
Ruka avasi laskukauden poikkeuksellisen hyvässä säässä – torstain vesisade ja yön pakkanen mannaa rinteille: "On kuin keväthangilla"

Ruka avasi las­ku­kau­den poik­keuk­sel­li­sen hyvässä säässä – tors­tain ve­si­sa­de ja yön pak­ka­nen mannaa rin­teil­le: "On kuin ke­vät­han­gil­la"

08.10.2021 14:16 2
Tilaajille
"Välillä kipuilee sen kanssa, kun on pakko olla itsekäs" – Kuusamossa asuvat Matti Suur-Hamari ja Ronja Rajala kertovat, millaista on elää huippu-urheilun ehdoilla

"Vä­lil­lä ki­pui­lee sen kanssa, kun on pakko olla it­se­käs" – Kuu­sa­mos­sa asuvat Matti Suur-Ha­ma­ri ja Ronja Rajala ker­to­vat, mil­lais­ta on elää huip­pu-ur­hei­lun eh­doil­la

16.09.2021 10:24
Tilaajille
Rene Rinnekangas nousi miesten slopestylen MM-pronssille – Enni Rukajärvi jäi niukasti neljänneksi naisten kilpailussa

Rene Rin­ne­kan­gas nousi miesten slo­pes­ty­len MM-prons­sil­le – Enni Ru­ka­jär­vi jäi niu­kas­ti nel­jän­nek­si naisten kil­pai­lus­sa

12.03.2021 20:58 1
Enni Rukajärvi laski slopestylen MM-finaaliin

Enni Ru­ka­jär­vi laski slo­pes­ty­len MM-fi­naa­liin

10.03.2021 22:50 5
Talvilomaviikko käynnistyi Köykkyrin ja Ruskotunturin rinteissä vilkkaasti – "Suksien ja lumilautojen kanssa turvavälit säilyvät luonnostaan"

Tal­vi­lo­ma­viik­ko käyn­nis­tyi Köyk­ky­rin ja Rus­ko­tun­tu­rin rin­teis­sä vilk­kaas­ti – "Suk­sien ja lu­mi­lau­to­jen kanssa tur­va­vä­lit säi­ly­vät luon­nos­taan"

09.03.2021 20:30
Oululainen lumilautailijalupaus Topias Joensuu laskee kohti ammattilaisuutta

Ou­lu­lai­nen lu­mi­lau­tai­li­ja­lu­paus Topias Joensuu laskee kohti am­mat­ti­lai­suut­ta

20.02.2021 06:49
Käsi kipeänä laskenut Rene Rinnekangas nappasi pronssia X-Gamesien slopestylesta – "Kiitos Ruotsin joukkueen valmentajalle, joka valelääkärinä teippasi olkapääni"

Käsi kipeänä las­ke­nut Rene Rin­ne­kan­gas nappasi prons­sia X-Ga­me­sien slo­pes­ty­les­ta – "Kiitos Ruotsin jouk­kueen val­men­ta­jal­le, joka va­le­lää­kä­ri­nä teip­pa­si ol­ka­pää­ni"

01.02.2021 10:01