Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lumilautailu
Lasten liikkumattomuus huoletti, joten Ruskotunturi jakoi kausikortit Oulun ekaluokkalaisille: ”Tärkein tehtävämme on saada ihmiset liikkumaan”
Mainos Ruskotunturi

Lasten liik­ku­mat­to­muus huo­let­ti, joten Rus­ko­tun­tu­ri jakoi kau­si­kor­tit Oulun eka­luok­ka­lai­sil­le: ”Tär­kein teh­tä­väm­me on saada ihmiset liik­ku­maan”

04.12.2023 06:00
Rukalla pyörii Suomen parhaan lumilautailijan kokkikoulu – Rene Rinnekangas on ilopilleri, joka rentoutuu kaasuttelemalla "Jytä Jammulla"

Rukalla pyörii Suomen parhaan lu­mi­lau­tai­li­jan kok­ki­kou­lu – Rene Rin­ne­kan­gas on ilo­pil­le­ri, joka ren­tou­tuu kaa­sut­te­le­mal­la "Jytä Jam­mul­la"

26.11.2023 11:00 1
Tilaajille
Tiktok-video houkutteli Maisan ja Pinjan Kuusamoon – Lukion lumilinjalla opiskelee rinnelajeista innostuneita nuoria, jotka eivät satsaa kilpaurheiluun

Tik­tok-vi­deo hou­kut­te­li Maisan ja Pinjan Kuu­sa­moon – Lukion lu­mi­lin­jal­la opis­ke­lee rin­ne­la­jeis­ta in­nos­tu­nei­ta nuoria, jotka eivät satsaa kil­pa­ur­hei­luun

20.11.2023 15:15 1
Tilaajille
Hiihtokeskus Iso-Syöte laajentaa perheiden suosimaa aluetta uudella rinteellä ja mattohissillä

Hiih­to­kes­kus Iso-Syö­te laa­jen­taa per­hei­den suo­si­maa aluetta uudella rin­teel­lä ja mat­to­his­sil­lä

18.09.2023 13:11
Aluksi oululaislähtöinen Topias Joensuu, 19, ompeli itselleen pipoja, nyt hänen suunnittelemiaan vaatteita ostetaan ympäri Suomen – näin lumilautailijasta tuli vaatealan yrittäjä

Aluksi ou­lu­lais­läh­töi­nen Topias Joen­suu, 19, ompeli it­sel­leen pipoja, nyt hänen suun­nit­te­le­miaan vaat­tei­ta os­te­taan ympäri Suomen – näin lu­mi­lau­tai­li­jas­ta tuli vaa­te­alan yrit­tä­jä

19.01.2023 19:00 8
Tilaajille
Kaverit ja mainio park-alue vetävät nuoria Ruskotunturille – osa laskee päivittäin: "Kerran olen tullut myös linja-autolla"

Kaverit ja mainio park-alue vetävät nuoria Rus­ko­tun­tu­ril­le – osa laskee päi­vit­täin: "Kerran olen tullut myös lin­ja-au­tol­la"

04.01.2023 18:17 12
Tilaajille
Lumilautatunnelin betonikatto sortui Vuokatissa – onnettomuudessa ei henkilövahinkoja

Lu­mi­lau­ta­tun­ne­lin be­to­ni­kat­to sortui Vuo­ka­tis­sa – on­net­to­muu­des­sa ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

10.05.2022 09:45 9
Olli Jylhä opettaa Rukan nuorille olympiatoivoille miten syödään ja nukutaan – Oma vapaa-aika menee luonnossa, eikä elämäntapavalmentaja ole edes harkinnut kiinteän asunnon hommaamista

Olli Jylhä opettaa Rukan nuo­ril­le olym­pia­toi­voil­le miten syödään ja nu­ku­taan – Oma va­paa-ai­ka menee luon­nos­sa, eikä elä­män­ta­pa­val­men­ta­ja ole edes har­kin­nut kiin­teän asunnon hom­maa­mis­ta

24.04.2022 12:00
Tilaajille
Matti Suur-Hamarista tuli paralympialaisten tuplamestari – Kilpakumppanilta ylistystä: "Hän on kaikkien aikojen paras"

Matti Suur-Ha­ma­ris­ta tuli pa­ra­lym­pia­lais­ten tup­la­mes­ta­ri – Kil­pa­kump­pa­nil­ta ylis­tys­tä: "Hän on kaik­kien aikojen paras"

07.03.2022 09:21 2
Tilaajille
Enni Rukajärvi ei osannut 15 vuotta sitten edes villeimmissä unelmissaan kuvitella, millaiseksi hänen matkansa muodostuisi – Kuusamon tyttö jätti olympianäyttämöt hymyssä suin

Enni Ru­ka­jär­vi ei osannut 15 vuotta sitten edes vil­leim­mis­sä unel­mis­saan ku­vi­tel­la, mil­lai­sek­si hänen mat­kan­sa muo­dos­tui­si – Kuu­sa­mon tyttö jätti olym­pia­näyt­tä­möt hymyssä suin

14.02.2022 19:05 3
Tilaajille
Rene Rinnekangas jäi ensimmäisenä ulos olympiafinaalista, Kalle Järvilehto karsinnan 19:s

Rene Rin­ne­kan­gas jäi en­sim­mäi­se­nä ulos olym­pia­fi­naa­lis­ta, Kalle Jär­vi­leh­to kar­sin­nan 19:s

14.02.2022 10:17
Rukajärven ja Niemelän hypyt eivät riittäneet big airin olympiafinaaliin  – "Tänään ei ollut Ennin päivä"

Ru­ka­jär­ven ja Nie­me­län hypyt eivät riit­tä­neet big airin olym­pia­fi­naa­liin  – "Tänään ei ollut Ennin päivä"

14.02.2022 08:59
Tilaajille
Jännitys ja arkuus veivät Rukajärven mitalimahdollisuudet –  "Ei se seitsemäs sija hassumpi ole"

Jän­ni­tys ja arkuus veivät Ru­ka­jär­ven mi­ta­li­mah­dol­li­suu­det – "Ei se seit­se­mäs sija has­sum­pi ole"

06.02.2022 04:56 12
Mitalikahvit valmiiksi ja herätyskello soimaan – Rukajärvi karsintojen kolmas, Niemelä jäi ulos finaalista

Mi­ta­li­kah­vit val­miik­si ja he­rä­tys­kel­lo soimaan – Ru­ka­jär­vi kar­sin­to­jen kolmas, Niemelä jäi ulos fi­naa­lis­ta

05.02.2022 07:06 5
Uusien asioiden oppiminen ja itsensä ylittäminen inspiroivat kuusamolaista Enni Rukajärveä – "Ei minun pitänyt edes olla täällä"

Uusien asioi­den op­pi­mi­nen ja itsensä ylit­tä­mi­nen ins­pi­roi­vat kuu­sa­mo­lais­ta Enni Ru­ka­jär­veä – "Ei minun pitänyt edes olla täällä"

04.02.2022 14:15
Tilaajille
Sieviläinen Markku Koski nosti siniristilipun harteilleen 16 vuotta sitten Torinossa – siitä alkoi suomalaisen lumilautailun neljä olympiadia kestänyt menestysputki talvikisoissa

Sie­vi­läi­nen Markku Koski nosti si­ni­ris­ti­li­pun har­teil­leen 16 vuotta sitten To­ri­nos­sa – siitä alkoi suo­ma­lai­sen lu­mi­lau­tai­lun neljä olym­pia­dia kes­tä­nyt me­nes­tys­put­ki tal­vi­ki­sois­sa

02.02.2022 18:35
Tilaajille
Analyysi: Talviolympialaisten alkuun on reilut kolme kuukautta – Millaiset ovat Suomen joukkueen näkymät Pekingin lumilautailuun, kumparelaskuun ja freeski-lajeihin?

Ana­lyy­si: Tal­vi­olym­pia­lais­ten alkuun on reilut kolme kuu­kaut­ta – Mil­lai­set ovat Suomen jouk­kueen näkymät Pe­kin­gin lu­mi­lau­tai­luun, kum­pa­re­las­kuun ja frees­ki-la­jei­hin?

21.10.2021 19:04
Tilaajille
Jakkukyläläinen Roni Aalto on hurjapää lumen ja veden päällä – "Kyläläiset tulevat aina katsomaan, kun joelta kuuluu ääntä"

Jak­ku­ky­lä­läi­nen Roni Aalto on hur­ja­pää lumen ja veden päällä – "Ky­lä­läi­set tulevat aina kat­so­maan, kun joelta kuuluu ääntä"

19.10.2021 06:30
Tilaajille