Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Pudasjärvi
Kuukausi
Pudasjärvi hakee miljoonien säästöjä pysyäkseen itsenäisenä – Kuntaliiton pääekonomisti puhuu jo kuntaliitoksista

Pu­das­jär­vi hakee mil­joo­nien sääs­tö­jä py­syäk­seen it­se­näi­se­nä – Kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

27.09.2023 06:00 24
Tilaajille
Poromiehet ajoivat mönkijöillä luonnonpuistossa Pudasjärvellä, joutuvat maksamaan satasia luonnonsuojelurikkomuksesta

Po­ro­mie­het ajoivat mön­ki­jöil­lä luon­non­puis­tos­sa Pu­das­jär­vel­lä, jou­tu­vat mak­sa­maan satasia luon­non­suo­je­lu­rik­ko­muk­ses­ta

22.09.2023 15:43 17
Tilaajille
Pitkän matkan työmatkalaisten kukkaroon satojen eurojen lovi – Oulusta Pudasjärvelle kulkemiseen tarvitsee oman auton: "Iskee aika kovasti"

Pitkän matkan työ­mat­ka­lais­ten kuk­ka­roon satojen eurojen lovi – Ou­lus­ta Pu­das­jär­vel­le kul­ke­mi­seen tar­vit­see oman auton: "Iskee aika ko­vas­ti"

20.09.2023 18:50 28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohde lopetti ky­lä­kyy­dit Pu­das­jär­vel­lä, miten käy syr­jä­ky­lä­läis­ten?

20.09.2023 06:00 14
Poliisi uskoo: Viime vuonna kadonneen marjastajan jäänteet löytyivät Pudasjärven metsästä

Poliisi uskoo: Viime vuonna ka­don­neen mar­jas­ta­jan jään­teet löy­tyi­vät Pu­das­jär­ven met­säs­tä

19.09.2023 13:45
Hiihtokeskus Iso-Syöte laajentaa perheiden suosimaa aluetta uudella rinteellä ja mattohissillä

Hiih­to­kes­kus Iso-Syö­te laa­jen­taa per­hei­den suo­si­maa aluetta uudella rin­teel­lä ja mat­to­his­sil­lä

18.09.2023 13:11
Lyijyhaulikielto ja reserviläisaseet kasvattavat asekauppaa kertoo pudasjärveläinen kauppias – lyijyhauleja ei enää saa käyttää kosteikoilla eikä suojavyöhykkeillä

Lyi­jy­hau­li­kiel­to ja re­ser­vi­läis­aseet kas­vat­ta­vat ase­kaup­paa kertoo pu­das­jär­ve­läi­nen kaup­pias – lyi­jy­hau­le­ja ei enää saa käyttää kos­tei­koil­la eikä suo­ja­vyö­hyk­keil­lä

17.09.2023 15:32 1
Tilaajille
Pudasjärvinen aseliike myi vuodessa enemmän reserviläisaseita kuin 50 vuodessa yhteensä – Asekauppa käy kuumana myös lyijyhaulikiellon vuoksi

Pu­das­jär­vi­nen ase­lii­ke myi vuo­des­sa enemmän re­ser­vi­läis­asei­ta kuin 50 vuo­des­sa yh­teen­sä – Ase­kaup­pa käy kuumana myös lyi­jy­hau­li­kiel­lon vuoksi

13.09.2023 14:26 2
Tilaajille
Kaleva kysyi: Oletko huolissasi Suomessa esiintyvästä rasismista?

Kaleva kysyi: Oletko huo­lis­sa­si Suo­mes­sa esiin­ty­väs­tä ra­sis­mis­ta?

02.09.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Mies sytytti tulipaloja kerros- ja rivitalohuoneistoissa Oulussa – jätettiin rangaistuksetta syyntakeettomuuden vuoksi

Mies sytytti tu­li­pa­lo­ja kerros- ja ri­vi­ta­lo­huo­neis­tois­sa Oulussa – jä­tet­tiin ran­gais­tuk­set­ta syyn­ta­keet­to­muu­den vuoksi

25.08.2023 14:15 1
Tilaajille
Tunnin ajomatkan päässä Oulusta löytynyt kesäpaikka petti odotukset – "Sydänkesällä täällä ei voi uida eikä kalastaa"

Tunnin ajo­mat­kan päässä Oulusta löy­ty­nyt ke­sä­paik­ka petti odo­tuk­set – "­Sy­dän­ke­säl­lä täällä ei voi uida eikä ka­las­taa"

21.08.2023 17:30 22
Tilaajille
Sata litraa jäteöljyä valui konehalliin Pudasjärvellä

Sata litraa jä­te­öl­jyä valui ko­ne­hal­liin Pu­das­jär­vel­lä

16.08.2023 06:54
Ukkosmyrsky kaatoi puita pitkin Pohjois-Pohjanmaata maanantaina

Uk­kos­myrs­ky kaatoi puita pitkin Poh­jois-Poh­jan­maa­ta maa­nan­tai­na

07.08.2023 13:59 18
Satelliitti havaitsi tulipalon Pudasjärvellä, osoittautui saunapaloksi

Sa­tel­liit­ti ha­vait­si tu­li­pa­lon Pu­das­jär­vel­lä, osoit­tau­tui sau­na­pa­lok­si

06.08.2023 09:25
Pudasjärven päällä kierteli tänään Ranskan ilmavoimien kone – Mediat: kansainväliset tiedustelukoneet lentäneet Suomessa useasti tällä viikolla

Pu­das­jär­ven päällä kier­te­li tänään Ranskan il­ma­voi­mien kone – Mediat: kan­sain­vä­li­set tie­dus­te­lu­ko­neet len­tä­neet Suo­mes­sa useasti tällä vii­kol­la

04.08.2023 16:38 9
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla inventoidaan uhanalaisia lettosoita

Poh­jois-Poh­jan­maal­la in­ven­toi­daan uhan­alai­sia let­to­soi­ta

31.07.2023 14:51 3
Tilaajille
Syötteen maastopyöräilyreitteihin tehtiin muutoksia, yksi reiteistä jatkossa vain patikointikäytössä

Syöt­teen maas­to­pyö­räi­ly­reit­tei­hin tehtiin muu­tok­sia, yksi rei­teis­tä jat­kos­sa vain pa­ti­koin­ti­käy­tös­sä

25.07.2023 14:52
Asuntovaunu paloi Pudasjärvellä talon pihassa

Asun­to­vau­nu paloi Pu­das­jär­vel­lä talon pihassa

23.07.2023 14:20
Auto ajoi toisen kylkeen Pudasjärvellä Ouluntiellä

Auto ajoi toisen kylkeen Pu­das­jär­vel­lä Ou­lun­tiel­lä

22.07.2023 18:57
Kun Oulussa lapsena asunut Kari Tykkyläinen muutti korven keskelle Siuruaan, hän pelkäsi mennä huussiinkin – Siellä hänestä kasvoi kansainvälisesti tunnettu Youtube-tähti

Kun Oulussa lapsena asunut Kari Tyk­ky­läi­nen muutti korven kes­kel­le Siu­ruaan, hän pelkäsi mennä huus­siin­kin – Siellä hänestä kasvoi kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu You­tu­be-täh­ti

09.07.2023 07:00 13
Tilaajille