Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Lapset ja nuoret
Nuorten lukutaidon heikentyminen on poikaerityinen ongelma, joka halutaan virallisissa yhteyksissä ohittaa
Kolumni

Nuorten lu­ku­tai­don hei­ken­ty­mi­nen on poi­ka­eri­tyi­nen on­gel­ma, joka ha­lu­taan vi­ral­li­sis­sa yh­teyk­sis­sä ohittaa

20.11.2021 06:00 7
Tilaajille
Kysyimme: Miten vanhemmat saavat varattua koronatestiajan 10–17-vuotiaalle lapselle?

Ky­syim­me: Miten van­hem­mat saavat va­rat­tua ko­ro­na­tes­ti­ajan 10–17-vuo­tiaal­le lap­sel­le?

05.02.2021 17:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuoret tar­vit­se­vat meitä – ja me heitä

29.01.2021 04:15 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­sil­le ja nuo­ril­le ohi­tus­kais­ta mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin – ke­hi­tys­vai­hees­sa rikki oleva mieli tar­vit­see apua ja hoitoa heti

08.01.2021 05:00
Tilaajille
Oulun kaupunki tarjoaa ensi keväänä kaikille lapsille ja nuorille maksuttoman harrastuksen, hakee nyt toiminnan järjestäjiä

Oulun kau­pun­ki tarjoaa ensi keväänä kai­kil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le mak­sut­to­man har­ras­tuk­sen, hakee nyt toi­min­nan jär­jes­tä­jiä

13.11.2020 11:13
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapsen oikeus laa­duk­kaa­seen, yh­den­ver­tai­seen kou­lu­tuk­seen on in­ves­toin­ti tu­le­vai­suu­teen

25.09.2020 06:15
Tilaajille
Vähävaraisten oululaisperheiden lapsille tarjolla tukea urheiluharrastukseen – tuen piirissä 11 Oulun alueen seuraa

Vä­hä­va­rais­ten ou­lu­lais­per­hei­den lap­sil­le tar­jol­la tukea ur­hei­lu­har­ras­tuk­seen – tuen pii­ris­sä 11 Oulun alueen seuraa

20.08.2020 11:08 1
Tutkimus: vammat yleisiä lasten jalkapallossa – tytöillä suurempi todennäköisyys loukkaantua

Tut­ki­mus: vammat yleisiä lasten jal­ka­pal­los­sa – ty­töil­lä suu­rem­pi to­den­nä­köi­syys louk­kaan­tua

12.08.2020 14:23
Skuuttaavat lapset aiheuttavat skeittiparkeilla vaaratilanteita, lajien harrastajat vetoavat vanhempiin – ”Lasta ei voi jättää skeittiparkille niin kuin hiekkalaatikolle”

Skuut­taa­vat lapset ai­heut­ta­vat skeit­ti­par­keil­la vaa­ra­ti­lan­tei­ta, lajien har­ras­ta­jat ve­toa­vat van­hem­piin – ”Lasta ei voi jättää skeit­ti­par­kil­le niin kuin hiek­ka­laa­ti­kol­le”

16.07.2020 12:15 1
Tilaajille