Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Tut­ki­mus: vammat yleisiä lasten jal­ka­pal­los­sa – ty­töil­lä suu­rem­pi to­den­nä­köi­syys louk­kaan­tua

Iällä ei havaittu olevan yhteyttä loukkaantumisriskiin.

Tuoreen Terve Futaaja -tutkimuksen mukaan jalkapalloa pelaavien 9−14 -vuotiaiden lasten loukkaantumisriski peleissä ja harjoituksissa on moneen muuhun urheilulajiin nähden suuri, tiedottaa UKK-Instituutti. 

Tutkimuksen mukaan jalkapallossa tyypillisimmin loukkaantuneet kehon osat ovat nilkka, polvi ja reisi. Tutkimuksessa todetuista vammoista 40 prosenttia olivat lieviä ja aiheutti tyypillisesti 1‒3 päivän poissaolon harjoittelusta ja peleistä. 

Loukkaantumisriski peleissä oli merkittävästi suurempi kuin harjoituksissa. Vammojen ilmaantuvuus lapsilla tuhatta tuntia kohden oli peleissä 25,9 ja harjoituksissa 3,6.

Tutkimuksessa vammautumisriskissä havaittiin eroja tyttöjen ja poikien välillä: tytöillä näes oli poikiin verrattuna 14 prosenttia suurempi todennäköisyys saada vammoja. Lisäksi tytöt saivat 42 prosenttia todennäköisemmin nilkkavammoja kuin pojat. 

Iällä ei sen sijaan havaittu olevan yhteyttä vammariskiin.

Vammojen ehkäisyyn kannattaa satsata

Tiedotteen mukaan jalkapalloa pelaavien lasten loukkaantumisriski peleissä ja harjoituksissa on moneen muuhun urheilulajiin nähden suuri. Tutkimuksessa 20 viikon seurantajakson aikana 38 % pelaajista koki vähintään yhden äkillisen vamman. Suuri osuus vammoista (37 %) aiheutui ilman kontaktia toiseen pelaajaan tai pelivälineeseen.

Tutkimuksessa havaittu korkea loukkaantumisriski puoltaa UKK-Instituutin mukaan sitä, että jalkapallovammojen ehkäisyyn tulee panostaa jo lapsilla. Ilman kontaktia aiheutuvia nilkkavammoja havaittiin paljon. Myös polvivammat olivat yllättävän yleisiä näin nuorilla pelaajilla. 

Polvivammat ovat usein vakavia vammoja, jotka aiheuttavat ongelmia myöhemmällä iällä. Etenkin nilkka- ja polvivammoja ehkäiseviä harjoitteita pitäisikin sisällyttää jalkapallossa lasten säännölliseen harjoitteluun, tiedotteessa todetaan.

Tutkimus julkaistiin kansainvälisesti

Tampereen Urheilulääkäriaseman Terve Futaaja -tutkimuksessa selvitettiin tyypillisiä äkillisiä vammoja ja niiden riskitekijöitä nuorilla jalkapalloilijoilla. Tutkimuksen osallistui yhteensä 730 jalkapalloa pelaavaa lasta (567 poikaa ja 163 tyttöä), kymmenestä seurasta (48 joukkuetta) ympäri Suomen. 

Pelaajille sattuneita vammoja sekä harjoittelu- ja pelimääriä seurattiin 20 viikon ajan. Vammat kerättiin viikoittain pelaajien huoltajille lähetettävän tekstiviestikyselyn avulla. Mikäli uusia vammoja oli ilmennyt, otti tutkimuksen fysioterapeutti yhteyttä vamman saaneeseen pelaajaan tai pelaajan huoltajaan tarkempien tietojen selvittämiseksi.

Terve Futaaja -tutkimus toteutettiin yhteistyössä jalkapallon valmennus-, tutkimus- ja kehityskeskus Sami Hyypiä Akatemian (SHA) kanssa. Tutkimusartikkeli julkaistiin kansainvälisessä International Journal of Sports Medicine -lehdessä heinäkuussa.