opetus ja sivistys
Lukijalta Mielipide Pia Hiltunen

Lapsen oikeus laa­duk­kaa­seen, yh­den­ver­tai­seen kou­lu­tuk­seen on in­ves­toin­ti tu­le­vai­suu­teen

25.09.2020 06:15 0
Tilaajille