Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Oulun kau­pun­ki tarjoaa ensi keväänä kai­kil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le mak­sut­to­man har­ras­tuk­sen, hakee nyt toi­min­nan jär­jes­tä­jiä

Oulun kaupunki kokeilee ensi keväänä Suomen mallia lasten ja nuorten harrastamisessa. Suomen malli tarkoittaa, että jokaiselle lapselle ja nuorelle tarjotaan mahdollisuus maksuttomaan harrastamiseen koulupäivän yhteydessä.

Oulun kaupunki hakee opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta Suomen mallin toteutukseen. Toiminta on tarkoitettu kaikille perusopetuksen 1-9 vuosiluokille, sekä 10-luokkien oppilaille.

Harrastustoiminnan järjestäjät voivat ehdottaa toimintaa 22. marraskuuta asti ilmoittautumislomakkeella kaupungin verkkosivuilla. Harrastukset voivat liittyä eri aloihin, kuten liikuntaan, taiteeseen, kulttuuriin, tieteeseen, luontoon, kädentaitoihin, tietotekniikkaan tai e-pelaamiseen. Harrastukset valitaan lasten ja nuorten toiveiden pohjalta.

Suomen mallin pilottivaihe alkaa Oulussa ensi vuoden tammikuussa ja päättyy kesäkuussa.