Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lapsen oikeus laadukkaaseen, yhdenvertaiseen koulutukseen on investointi tulevaisuuteen

Koulun tehtävänä on opetuksen ja sivistyksen lisäksi kasvattaa lapsista ja nuorista vastuuta ottavia yhteiskuntaan sopeutuvia kansalaisia ja edistää tasa-arvoa. Jokainen lapsi ja nuori on kuitenkin tärkeä omana itsenään, eikä vain tulevaisuuden kansalaisena ja työntekijänä. Yksilökehityksen näkökulmasta koulutuksella voidaan vaikuttaa muun muassa elämänlaatuun sekä kognitiivisiin ja sosiaalisiin taitoihin. Jotta lapsen oikeus laadukkaaseen, yhdenvertaiseen koulutukseen toteutuu, on huomioitava seuraavat asiat.

Rakennusten on oltava homeettomia, koulumatkojen turvallisia, oppimistilojen oppimista tukevia, ryhmien tarpeeksi pieniä ja oppimisen tuen on oltava muutakin kuin kolmiportaista sanahelinää. Resursseja on lisättävä niin, että se myös näkyy arjessa. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi.