Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Tilaajille

Ky­syim­me: Miten van­hem­mat saavat va­rat­tua ko­ro­na­tes­ti­ajan 10–17-vuo­tiaal­le lap­sel­le?

Vanhemmalla ei ole automaattista oikeutta yli 10-vuotiaan lapsensa puolesta asiointiin. Tämä perustuu potilaslakiin.

Jotta ajan varaaminen koronatestiin 10–17-vuotiaan lapsen puolesta onnistuu, lapselta tarvitaan lupa ja järjestelmässä pitää olla siitä merkintä. Sen voi tehdä esimerkiksi kouluterveydenhoitaja.
Jotta ajan varaaminen koronatestiin 10–17-vuotiaan lapsen puolesta onnistuu, lapselta tarvitaan lupa ja järjestelmässä pitää olla siitä merkintä. Sen voi tehdä esimerkiksi kouluterveydenhoitaja.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Kalevan lukija vinkkasi vaikeuksista koronatestiajan varaamisessa 10–17-vuotiaalle lapselle. Vanhemmat voivat varata ajan tämänikäisen puolesta vain jos häneltä itseltään on saatu siihen lupa. Jotta lapsi tai nuori voi varata ajan verkossa itse, hänellä tulee olla käytössään pankkitunnukset tai muu tunnistautumiseen tarvittava varmenne.

Terveysjohtaja Jorma Mäkitalo, miksi testiajan varaaminen yli 10-vuotiaalle on mutkikasta?

– Tietojärjestelmään täytyy tehdä puolesta asioinnin merkinnät, muuten vanhemmat eivät voi varata aikoja. Alle 10-vuotiaan kohdalla käyttöoikeudet muodostuvat automaattisesti, mutta 10–17-vuotiailla se on näin.