Oulun kaupunki: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä antaa en­sim­mäi­sen bud­jet­ti­esi­tyk­sen­sä

Rakentaminen: Uusista asun­nois­ta tulee pulaa ensi vuonna ja se nostaa asu­mi­sen hintaa

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lämmitys
Sisälle savuttavat takat työllistävät nyt pelastajia Pohjois-Suomessa – muista maltti sytyttämisessä, niin voit välttyä isoilta murheilta

Sisälle sa­vut­ta­vat takat työl­lis­tä­vät nyt pe­las­ta­jia Poh­jois-Suo­mes­sa – muista maltti sy­tyt­tä­mi­ses­sä, niin voit välttyä isoilta mur­heil­ta

28.08.2023 19:33 23
Tilaajille
Lämmönjakelu keskeytyy useassa Oulun kaupunginosassa torstai-iltana

Läm­mön­ja­ke­lu kes­key­tyy useassa Oulun kau­pun­gin­osas­sa tors­tai-il­ta­na

14.08.2023 12:30 1
Oulun lähiseudulta asunto-osakkeita ostaneet kiistelivät oikeudessa lämmitysjärjestelmään liittyvästä asiasta – päätyivät sovintoon rakennuttajan kanssa

Oulun lä­hi­seu­dul­ta asun­to-osak­kei­ta os­ta­neet kiis­te­li­vät oi­keu­des­sa läm­mi­tys­jär­jes­tel­mään liit­ty­väs­tä asiasta – pää­tyi­vät so­vin­toon ra­ken­nut­ta­jan kanssa

15.03.2023 18:00 9
Tilaajille
Tässä edullista lämpöä.
Lukijalta

Tässä edul­lis­ta lämpöä.

17.02.2023 15:36 2
"Ensin oli korona ja nyt energiakriisi" – tulisijoille riittää kysyntää,  oululaisen kauppiaan mukaan moni takan hankkija yrittää säästää väärässä kohtaa

"Ensin oli korona ja nyt ener­giak­rii­si" – ­tu­li­si­joil­le riittää ky­syn­tää,  ou­lu­lai­sen kaup­piaan mukaan moni takan hank­ki­ja yrittää säästää vää­räs­sä kohtaa

19.01.2023 19:45 12
Tilaajille
Lämmönjakelu keskeytyy Hintassa ja Laanilassa tiistaina

Läm­mön­ja­ke­lu kes­key­tyy Hin­tas­sa ja Laa­ni­las­sa tiis­tai­na

24.10.2022 12:20 2
Lämpötiloja on varaa laskea asunnoissa – monilla mökeillä peruslämpö syö rahaa talvella turhaan, sanoo rakennusfysiikan professori

Läm­pö­ti­lo­ja on varaa laskea asun­nois­sa – monilla mö­keil­lä pe­rus­läm­pö syö rahaa tal­vel­la tur­haan, sanoo ra­ken­nus­fy­sii­kan pro­fes­so­ri

16.10.2022 06:00 13
Tilaajille
Lämpöpumppujen suosio kasvanut talojen lämmityksessä – öljyllä ja sähköllä lämmitetään aiempaa vähemmän

Läm­pö­pump­pu­jen suosio kas­va­nut talojen läm­mi­tyk­ses­sä – öljyllä ja säh­köl­lä läm­mi­te­tään aiempaa vä­hem­män

06.10.2022 12:07 7
Kiinteistöliitto: Kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat nousseet tänä vuonna paljon – Kempele ja Oulu yhä edullisimpien joukossa

Kiin­teis­tö­liit­to: Kun­ta­koh­tai­set kiin­teis­tö­kus­tan­nuk­set ovat nous­seet tänä vuonna paljon – ­Kem­pe­le ja Oulu yhä edul­li­sim­pien jou­kos­sa

12.09.2022 09:42 1
Kaikki haluavat nyt ilmalämpöpumpun – "Kasvuprosentti on aivan kauhea"

Kaikki ha­lua­vat nyt il­ma­läm­pö­pum­pun – "Kas­vup­ro­sent­ti on aivan kauhea"

08.07.2022 16:48 9
Tilaajille
Lämmitysmuotojen muutokset lisäävät Oulun rakennusvalvonnan perinteisiä kesäruuhkia – entistä enemmän vastuuta viranomaisilla monien rakentamisen vaatimusten tulkitsemisessa

Läm­mi­tys­muo­to­jen muu­tok­set li­sää­vät Oulun ra­ken­nus­val­von­nan pe­rin­tei­siä ke­sä­ruuh­kia – entistä enemmän vas­tuu­ta vi­ran­omai­sil­la monien ra­ken­ta­mi­sen vaa­ti­mus­ten tul­kit­se­mi­ses­sa

30.06.2022 13:58 6
Tilaajille
Maalämpö leviää Oulussa hitaasti – kaukolämpö on pärjännyt Oulun alueella vielä hintakilpailussa

Maa­läm­pö leviää Oulussa hi­taas­ti – kau­ko­läm­pö on pär­jän­nyt Oulun alueel­la vielä hin­ta­kil­pai­lus­sa

22.04.2022 06:00 7
Tilaajille
Omakotitaloasujana voit saada jopa 7000 € tuen, kun luovut öljylämmityksestä – suurin tuki ei kuitenkaan välttämättä ole se kannattavin
Mainos LämpöYkkönen

Oma­ko­ti­ta­loa­su­ja­na ­voit ­saa­da jopa 7000 € tuen, kun ­luo­vut öl­jy­läm­mi­tyk­ses­tä – ­suu­rin tuki ei kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä ole se kan­nat­ta­vin

29.01.2022 06:00
Aulis Jokinen vaihtoi öljykattilan kaukolämpöön – energiaremontin tekevä saa tuhansien eurojen tuen, näin valitset useista vaihtoehdoista oikean lämmitysmuodon

Aulis Jokinen vaihtoi öl­jy­kat­ti­lan kau­ko­läm­pöön – ener­gia­re­mon­tin tekevä saa tu­han­sien eurojen tuen, näin va­lit­set useista vaih­to­eh­dois­ta oikean läm­mi­tys­muo­don

21.11.2021 18:30 15
Tilaajille
Kannattaako öljylämmityksestä luopua? Valtio tukee luopujia rahallisesti – silti monen mielestä öljy on toistaiseksi järkevin vaihtoehto

Kan­nat­taa­ko öl­jy­läm­mi­tyk­ses­tä luopua? Valtio tukee luo­pu­jia ra­hal­li­ses­ti – silti monen mie­les­tä öljy on tois­tai­sek­si jär­ke­vin vaih­to­eh­to

21.08.2021 06:30 48
Tilaajille
Vanha Kaleva: Korvaako Viron palavakivi halkojen käytön tehtaissa?

Vanha Kaleva: Kor­vaa­ko Viron pa­la­va­ki­vi hal­ko­jen käytön teh­tais­sa?

17.11.2020 10:00
Tilaajille
Pieni osa Oulun Energian käyttämästä hakkeesta tuodaan Venäjältä – kysyimme, voiko tuontihake olla peräisin venäläisistä aarniometsistä

Pieni osa Oulun Ener­gian käyt­tä­mäs­tä hak­kees­ta tuodaan Ve­nä­jäl­tä – ky­syim­me, voiko tuon­ti­ha­ke olla pe­räi­sin ve­nä­läi­sis­tä aar­nio­met­sis­tä

17.09.2020 19:00 4
Tilaajille
Öljylämmityksestä luopujille tuhansien eurojen tuki valtiolta – näin paljon korvaaviin lämmitysmuotoihin vaihtaminen maksaa

Öl­jy­läm­mi­tyk­ses­tä luo­pu­jil­le tu­han­sien eurojen tuki val­tiol­ta – näin paljon kor­vaa­viin läm­mi­tys­muo­toi­hin vaih­ta­mi­nen maksaa

07.09.2020 06:00 10
Tilaajille
Lintulassa tiedossa lämmönjakelun keskeytys tiistaina

Lin­tu­las­sa tie­dos­sa läm­mön­ja­ke­lun kes­key­tys tiis­tai­na

06.07.2020 11:28