Omakotitalot
Oululaisen Hillin perheen vuoden vanhassa kodissa mielenkiintoisen lisän tuovat sisustuksessa käytetty vaneri sekä ikkunoina toimivat lasielementit

Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

18.09.2021 07:00 5
Tilaajille
Kuivasjärvellä omakotitalon ulkoseinään maalattu muraali herättää ihastusta ohikulkijoissa – "Tämä on tehty ihmisille iloksi ja virkistykseksi"

Kui­vas­jär­vel­lä oma­ko­ti­ta­lon ul­ko­sei­nään maa­lat­tu muraali he­rät­tää ihas­tus­ta ohi­kul­ki­jois­sa – "Tämä on tehty ih­mi­sil­le iloksi ja vir­kis­tyk­sek­si"

24.08.2021 12:00 4
Tilaajille
Mikä omakotitalossa nyt vetää? Lundit ostivat ja Huovisen-Pystysen perhe rakensi uuden kodin – he tuntevat hurman syyt mutta tietävät myös, mihin on oltava valmis

Mikä oma­ko­ti­ta­los­sa nyt vetää? Lundit ostivat ja Huo­vi­sen-Pys­ty­sen perhe rakensi uuden kodin – he tun­te­vat hurman syyt mutta tie­tä­vät myös, mihin on oltava valmis

07.08.2021 19:30
Tilaajille
76 omakotitonttia on mukana syksyn jaossa Oulussa

76 oma­ko­ti­tont­tia on mukana syksyn jaossa Oulussa

03.08.2021 13:25 3
Pyöreä talo muokkaa asumisen muotoa uuteen uskoon – Lohjalla alkavien asuntomessujen kävijämäärää rajoitetaan koronatilanteen vuoksi

Pyöreä talo muokkaa asu­mi­sen muotoa uuteen uskoon – Loh­jal­la al­ka­vien asun­to­mes­su­jen kä­vi­jä­mää­rää ra­joi­te­taan ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

03.07.2021 06:30
Tilaajille
Kirjailija Riina Mattila on aina halunnut aaseja – Niitä saadakseen hänen piti ostaa 1930-luvulla rakennettu hirsitalo ja muuttaa maalle

Kir­jai­li­ja Riina Mattila on aina ha­lun­nut aaseja – Niitä saa­dak­seen hänen piti ostaa 1930-lu­vul­la ra­ken­net­tu hir­si­ta­lo ja muuttaa maalle

18.06.2021 10:33
Tilaajille
Omakotitalot ovat käyneet kaupaksi korona-ajan pitkittyessä – Pohjois-Pohjanmaalla kauppojen kasvu maltillisempaa

Oma­ko­ti­ta­lot ovat käyneet kau­pak­si ko­ro­na-ajan pit­kit­tyes­sä – Poh­jois-Poh­jan­maal­la kaup­po­jen kasvu mal­til­li­sem­paa

26.05.2021 14:59
Tilaajille
Kehityksen pöhinässä elävä Kärsämäki houkuttelee asukkaita omintakeisella asumismallilla – vuokralainen voi halutessaan lunastaa kotinsa omakseen

Ke­hi­tyk­sen pö­hi­näs­sä elävä Kär­sä­mä­ki hou­kut­te­lee asuk­kai­ta omin­ta­kei­sel­la asu­mis­mal­lil­la – vuok­ra­lai­nen voi ha­lu­tes­saan lu­nas­taa kotinsa omak­seen

23.04.2021 07:00 2
Tilaajille
Salovaaran perheelle pääsiäinen tuo kevään tunnun: "On ihana koristella koti kukkasin, pastellinsävyisin kynttilöin ja leipoa keväinen kakku"

Sa­lo­vaa­ran per­heel­le pää­siäi­nen tuo kevään tunnun: "On ihana ko­ris­tel­la koti kuk­ka­sin, pas­tel­lin­sä­vyi­sin kynt­ti­löin ja leipoa ke­väi­nen kakku"

20.03.2021 07:00 3
Tilaajille
Oululaisen lapsiperheen kodissa luonto tulee lähelle – vaalean ja valoisan kodin väriläiskiä ovat pystykorvat Siri ja Unna

Ou­lu­lai­sen lap­si­per­heen kodissa luonto tulee lähelle – vaalean ja va­loi­san kodin vä­ri­läis­kiä ovat pys­ty­kor­vat Siri ja Unna

13.03.2021 07:00 6
Tilaajille
Myynti-ilmoituksen kuva liminkalaisesta omakotitalosta nosti kyyneleet silmiin ja esittelyn jälkeen asia oli selvä: ”Tuntui, että olemme tulleet kotiin”

Myyn­ti-il­moi­tuk­sen kuva li­min­ka­lai­ses­ta oma­ko­ti­ta­los­ta nosti kyy­ne­leet silmiin ja esit­te­lyn jälkeen asia oli selvä: ”Tun­tui, että olemme tulleet kotiin”

06.03.2021 07:00 3
Tilaajille
Keskuspölynimurin pölypussi syttyi palamaan omakotitalossa Sallassa – Savu levisi talon rakenteisiin

Kes­kus­pö­lyn­imu­rin pö­ly­pus­si syttyi pa­la­maan oma­ko­ti­ta­los­sa Sal­las­sa – Savu levisi talon ra­ken­tei­siin

22.02.2021 13:33
Tilaajille
Herran kukkarossa – Jenni Kinnusen ja Tuomo Rahkon kodissa Muhoksella on urkuhuone ja kanttorin konjakkinurkkaus, mutta ei juurikaan uutena ostettuja asioita

Herran kuk­ka­ros­sa – Jenni Kin­nu­sen ja Tuomo Rahkon kodissa Mu­hok­sel­la on ur­ku­huo­ne ja kant­to­rin kon­jak­ki­nurk­kaus, mutta ei juu­ri­kaan uutena os­tet­tu­ja asioita

20.02.2021 07:00 2
Tilaajille
Oululaisperheen omakotitalon sisustus on sekoitus laatuhuonekaluja, Ikeaa ja itse tehtyä: "Olen esteetikko, yksinkertainen ja rauhallinen ympäristö rauhoittaa"

Ou­lu­lais­per­heen oma­ko­ti­ta­lon si­sus­tus on se­koi­tus laa­tu­huo­ne­ka­lu­ja, Ikeaa ja itse tehtyä: "Olen es­tee­tik­ko, yk­sin­ker­tai­nen ja rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö rau­hoit­taa"

30.01.2021 07:00 13
Tilaajille
Kysyimme: Kenen vastuulle kuuluu puhdistaa lumesta postilaatikkorivien edustat? "Toki suosittelisin, että naapurien kanssa sovittaisiin vuorottelusta"

Ky­syim­me: Kenen vas­tuul­le kuuluu puh­dis­taa lumesta pos­ti­laa­tik­ko­ri­vien edus­tat? "Toki suo­sit­te­li­sin, että naa­pu­rien kanssa so­vit­tai­siin vuo­rot­te­lus­ta"

26.01.2021 06:00 35
Tilaajille