Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Syntyvyys: Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­ko­dis­sa lapset saavat leikkiä ja näkyä joka pai­kas­sa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Omakotitalot
Kuukausi
Pitkään ulkomailla asunut perhe löysi mieluisen kodin Oulun Kuivasjärveltä 1980-luvun omakotitalosta: "Ihastuimme olohuone-keittiön korkeaan tilaan"

Pitkään ul­ko­mail­la asunut perhe löysi mie­lui­sen kodin Oulun Kui­vas­jär­vel­tä 1980-lu­vun oma­ko­ti­ta­los­ta: "I­has­tuim­me olo­huo­ne-keit­tiön kor­keaan tilaan"

11.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Viisihenkisen pateniemeläisperheen ihastuttava koti hurmaa lukuisilla, kauniilla yksityiskohdilla – jokaisella esineellä on oma tarinansa

Vii­si­hen­ki­sen pa­te­nie­me­läis­per­heen ihas­tut­ta­va koti hurmaa lu­kui­sil­la, kau­niil­la yk­si­tyis­koh­dil­la – jo­kai­sel­la esi­neel­lä on oma ta­ri­nan­sa

04.03.2023 05:00 7
Tilaajille
Vanhemmat
Omakotitalo maksoi Oulussa keskimäärin 230 000 euroa viime vuonna – miksi hinta nousi eniten isoista paikkakunnista?

Oma­ko­ti­ta­lo maksoi Oulussa kes­ki­mää­rin 230 000 euroa viime vuonna – miksi hinta nousi eniten isoista paik­ka­kun­nis­ta?

09.02.2023 15:22 23
Tilaajille
Arkkitehtuurin eväät 1970-luvulta jalostuvat hienovaraisesti nykyaikaan Värtön upeissa kaupunkipientaloissa

Ark­ki­teh­tuu­rin eväät 1970-lu­vul­ta ja­los­tu­vat hie­no­va­rai­ses­ti ny­ky­ai­kaan Värtön upeissa kau­pun­ki­pien­ta­lois­sa

30.01.2023 07:00 2
Tilaajille
Heikkilänkankaan omakotialue laajenee reilusti vanhalle peltoalueelle

Heik­ki­län­kan­kaan oma­ko­ti­alue laa­je­nee rei­lus­ti van­hal­le pel­to­alueel­le

17.01.2023 19:00 29
Tilaajille
Oululaiset Matleena ja Jori Haapalainen rakensivat unelmiensa kodin lumoaviin maisemiin Jäälinjärven rannalle – kodin suunnittelu lähti liikkeelle kaari-ikkunoista

Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le – kodin suun­nit­te­lu lähti liik­keel­le kaa­ri-ik­ku­nois­ta

03.12.2022 05:00 19
Tilaajille
Runsaasti rönsyilevä omakotitalo Oulussa kätkee sisäänsä 40 vuoden ajalta perheen muistoja, kirpputorilöytöjä  ja vinkeitä tuunailuja

Run­saas­ti rön­syi­le­vä oma­ko­ti­ta­lo Oulussa kätkee si­sään­sä 40 vuoden ajalta perheen muis­to­ja, kirp­pu­to­ri­löy­tö­jä ja vin­kei­tä tuu­nai­lu­ja

19.11.2022 05:00 5
Tilaajille
Omakotiliitto: Jakeluverkkojen saama tuki ja sähkön arvonlisäveroalennus pitää siirtää kuluttajahintoihin – suuri joukko jää isojen sähkölaskujen kanssa ilman hallituksen tukea

Oma­ko­ti­liit­to: Ja­ke­lu­verk­ko­jen saama tuki ja sähkön ar­von­li­sä­ve­ro­alen­nus pitää siirtää ku­lut­ta­ja­hin­toi­hin – suuri joukko jää isojen säh­kö­las­ku­jen kanssa ilman hal­li­tuk­sen tukea

29.10.2022 17:48 37
Skandinaavisen selkeä koti – oululaispariskunta ihastui ensimmäisenä talonsa tilaratkaisuihin, avaruuteen ja valoisuuteen

Skan­di­naa­vi­sen selkeä koti – ou­lu­lais­pa­ris­kun­ta ihastui en­sim­mäi­se­nä talonsa ti­la­rat­kai­sui­hin, ava­ruu­teen ja va­loi­suu­teen

29.10.2022 05:00 4
Tilaajille
Haukipudasta kehitetään keskustan itäpuolelle sijoittuvilla kaavamuutosalueilla

Hau­ki­pu­das­ta ke­hi­te­tään kes­kus­tan itä­puo­lel­le si­joit­tu­vil­la kaa­va­muu­tos­alueil­la

13.09.2022 19:50
Tilaajille
16-vuotias keittiö sai vuosia lisäaikaa kasvojenkohotuksilla – tuoreen täysremontin jälkeen tyrnäväläinen keittiö on modernin tyylikäs

16-vuo­tias keittiö sai vuosia li­sä­ai­kaa kas­vo­jen­ko­ho­tuk­sil­la – tuoreen täys­re­mon­tin jälkeen tyr­nä­vä­läi­nen keittiö on mo­der­nin tyy­li­käs

10.09.2022 07:00 7
Tilaajille
Oulun kaupungin tontteja voi hakea enää muutaman päivän – katso tästä, missä vapaita tontteja on tarjolla

Oulun kau­pun­gin tont­te­ja voi hakea enää muu­ta­man päivän – katso tästä, missä vapaita tont­te­ja on tar­jol­la

26.08.2022 15:33 1
Oulun kaupungin syksyn omakotitonttihaku alkaa elokuun toisella viikolla – tontteja jaossa 86 kappaletta

Oulun kau­pun­gin syksyn oma­ko­ti­tont­ti­ha­ku alkaa elokuun toi­sel­la vii­kol­la – tont­te­ja jaossa 86 kap­pa­let­ta

03.08.2022 15:45 1
Kataiset rakentavat kotinsa ensimmäisenä uudelle Kotirannan alueelle – rakennuskustannusten nousu pienensi Liminkaan työn perässä muuttaneen perheen talon kokoa

Ka­tai­set ra­ken­ta­vat kotinsa en­sim­mäi­se­nä uudelle Ko­ti­ran­nan alueel­le – ­ra­ken­nus­kus­tan­nus­ten nousu pie­nen­si Li­min­kaan työn perässä muut­ta­neen perheen talon kokoa

27.07.2022 11:09
Tilaajille