Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Oulu: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Omakotitalot
Rakennusala yllättyi totaalipysähdyksestä, julkiset hankkeet kuten Asemakeskus luovat toivoa –  sijoittajien pysyminen on kuitenkin hyvin epävarmaa

Ra­ken­nus­ala yl­lät­tyi to­taa­li­py­säh­dyk­ses­tä, jul­ki­set hank­keet kuten Ase­ma­kes­kus luovat toivoa – si­joit­ta­jien py­sy­mi­nen on kui­ten­kin hyvin epä­var­maa

05.09.2023 16:44 56
Tilaajille
Asuntopuntari: Menneisyys tuli kylään kelluvassa talossa, joka jättää katsojan kylmäksi

Asun­to­pun­ta­ri: Men­nei­syys tuli kylään kel­lu­vas­sa ta­los­sa, joka jättää kat­so­jan kyl­mäk­si

04.09.2023 07:00 2
Tilaajille
Omakotitalotontti vapautuu haettavaksi Oulun asuntomessualueella – haku alkaa maanantaina

Oma­ko­ti­ta­lo­tont­ti va­pau­tuu haet­ta­vak­si Oulun asun­to­mes­su­alueel­la – haku alkaa maa­nan­tai­na

25.08.2023 13:44 12
Tällaiset asunnot käyvät nyt kaupaksi Oulussa – Kiinteistövälittäjä varoittaa hintaharhasta: ”Moni kuvittelee saavansa saman verran kuin pari vuotta sitten”

Täl­lai­set asunnot käyvät nyt kau­pak­si Oulussa – Kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä va­roit­taa hin­ta­har­has­ta: ”Moni ku­vit­te­lee saa­van­sa saman verran kuin pari vuotta sitten”

15.08.2023 06:00 51
Tilaajille
Oulun kaupungin syksyn omakotitonttien hakuun 73 tonttia – eniten tontteja tarjolla Ritaharjusta

Oulun kau­pun­gin syksyn oma­ko­ti­tont­tien hakuun 73 tonttia – eniten tont­te­ja tar­jol­la Ri­ta­har­jus­ta

02.08.2023 14:05 15
Lapsiperheen unelmatalo löytyi Muhoksen Leppiniemestä – Helposti se ei käynyt: Ensin ehdittiin ystävystyä edellisten asukkaiden kanssa

Lap­si­per­heen unel­ma­ta­lo löytyi Mu­hok­sen Lep­pi­nie­mes­tä – Hel­pos­ti se ei käynyt: Ensin eh­dit­tiin ys­tä­vys­tyä edel­lis­ten asuk­kai­den kanssa

29.07.2023 05:00 15
Tilaajille
Työmatka lyheni, kun Sammalkankaat löysivät mieluisan kodin Pohjois-Ritaharjusta – Yleisilme, valoisuus ja tilavuus ihastuttivat

Työ­mat­ka lyheni, kun Sam­mal­kan­kaat löy­si­vät mie­lui­san kodin Poh­jois-Ri­ta­har­jus­ta – Ylei­sil­me, va­loi­suus ja ti­la­vuus ihas­tut­ti­vat

22.07.2023 05:00 4
Tilaajille
Asuntopuntari: Loviisan asuntomessujen Villa Kruunu ei ole ihan tavallinen omakotitalo

Asun­to­pun­ta­ri: Lo­vii­san asun­to­mes­su­jen Villa Kruunu ei ole ihan ta­val­li­nen oma­ko­ti­ta­lo

17.07.2023 07:00 2
Tilaajille
Oululaispari ihastui taloon, joka oli ensimmäisiä talopaketteja – Yli 50-vuotiasta, värikästä vintagekotia remontoidaan varovaisesti

Ou­lu­lais­pa­ri ihastui taloon, joka oli en­sim­mäi­siä ta­lo­pa­ket­te­ja – Yli 50-vuo­tias­ta, vä­ri­käs­tä vin­ta­ge­ko­tia re­mon­toi­daan va­ro­vai­ses­ti

15.07.2023 05:00 6
Tilaajille
Kaakkurissa sijaitsevan omakotitalon pihamaa on niin ihana, että kesäisin siellä lähes asutaan – yhdessä laitettu pihasauna kruunaa kokonaisuuden

Kaak­ku­ris­sa si­jait­se­van oma­ko­ti­ta­lon pihamaa on niin ihana, että ke­säi­sin siellä lähes asutaan – yhdessä lai­tet­tu pi­ha­sau­na kruunaa ko­ko­nai­suu­den

08.07.2023 05:00 2
Tilaajille
Asuntopuntari: Merellistä luksusasumista omakotitalossa tarjolla Ranta-Toppilan satamamiljöössä

Asun­to­pun­ta­ri: Me­rel­lis­tä luk­sus­asu­mis­ta oma­ko­ti­ta­los­sa tar­jol­la Ran­ta-Top­pi­lan sa­ta­ma­mil­jöös­sä

03.07.2023 07:00 1
Tilaajille
Nelihenkisen perheen uusi koti Tyrnävällä on sisustettu harmonisesti vaaleita värisävyjä käyttäen: "Tykkäämme siitä, että on siistiä ja aika minimalistista"

Ne­li­hen­ki­sen perheen uusi koti Tyr­nä­väl­lä on si­sus­tet­tu har­mo­ni­ses­ti vaa­lei­ta vä­ri­sä­vy­jä käyt­täen: "Tyk­kääm­me siitä, että on siistiä ja aika mi­ni­ma­lis­tis­ta"

01.07.2023 05:00 6
Tilaajille
Pidä kiirettä, jos suunnittelit maalaavasi talon tänä kesänä: tällainen on paras maalaussää – tästä myös 10 tärkeintä vinkkiä sisämaalaukseen

Pidä kii­ret­tä, jos suun­nit­te­lit maa­laa­va­si talon tänä kesänä: täl­lai­nen on paras maa­laus­sää – tästä myös 10 tär­kein­tä vinkkiä si­sä­maa­lauk­seen

17.06.2023 15:00
Tilaajille
Elämä vei erilleen, mutta 36 vuoden jälkeen Pertti Klasila ja Sisko Illukka löysivät toisensa uudelleen – kodiksi valikoitui aikoinaan 35 vuotta tyhjillään ollut vaatimaton sukutila Iissä

Elämä vei eril­leen, mutta 36 vuoden jälkeen Pertti Klasila ja Sisko Illukka löy­si­vät toi­sen­sa uu­del­leen – kodiksi va­li­koi­tui ai­koi­naan 35 vuotta tyh­jil­lään ollut vaa­ti­ma­ton su­ku­ti­la Iissä

17.06.2023 05:00 3
Tilaajille
Oulun kaupunki luovuttaa tontteja ammattirakentajille Hiukkavaarasta ja Hiirosesta – tiedossa miljoonien arvoisia rakennushankkeita

Oulun kau­pun­ki luo­vut­taa tont­te­ja am­mat­ti­ra­ken­ta­jil­le Hiuk­ka­vaa­ras­ta ja Hii­ro­ses­ta – tie­dos­sa mil­joo­nien ar­voi­sia ra­ken­nus­hank­kei­ta

14.06.2023 06:30 16
Tilaajille