vastaa kyselyyn: Tuetko työn­te­ki­jä­jär­jes­tö­jen mie­len­il­mauk­sia ja lak­ko­ja?

Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Jääkiekko: Miksei Saku Mäen­alas­ta pääs­tet­ty NHL-lei­ril­le?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

KRP
Poliisi on onnistunut selvittämään kaikkien Vastaamon tietomurron uhrien henkilötiedot – Oulun poliisilaitoksen alueella yli 600 rikosilmoituksen tehnyttä uhria

Poliisi on on­nis­tu­nut sel­vit­tä­mään kaik­kien Vas­taa­mon tie­to­mur­ron uhrien hen­ki­lö­tie­dot – Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la yli 600 ri­kos­il­moi­tuk­sen teh­nyt­tä uhria

02.08.2023 11:04
Espanjalaismiestä epäillään kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemiseen, KRP:n esitutkinta valmis

Es­pan­ja­lais­mies­tä epäil­lään kou­lut­tau­tu­mi­ses­ta ter­ro­ris­mi­ri­kok­sen te­ke­mi­seen, KRP:n esi­tut­kin­ta valmis

06.03.2023 15:13
Poliisi pitää parikymppisen terrorismirikoksesta epäillyn vangittuna

Poliisi pitää pa­ri­kymp­pi­sen ter­ro­ris­mi­ri­kok­ses­ta epäil­lyn van­git­tu­na

23.12.2022 16:33 9
HS:n puolustusasianajaja loppulausunnossa: "Jos Puolustusvoimat olisi hoitanut  tonttinsa asianmukaisesti, eikä siellä olisi ollut tietovuotoa, emme mekään täällä istuisi"

HS:n puo­lus­tus­asian­aja­ja lop­pu­lau­sun­nos­sa: "Jos Puo­lus­tus­voi­mat olisi hoi­ta­nut tont­tin­sa asian­mu­kai­ses­ti, eikä siellä olisi ollut tie­to­vuo­toa, emme mekään täällä is­tui­si"

14.12.2022 14:01 5
KRP: Ukrainaan toimitettuja avustusaseita ei tiettävästi ole päätynyt rikollisille Suomeen

KRP: Uk­rai­naan toi­mi­tet­tu­ja avus­tus­asei­ta ei tiet­tä­väs­ti ole pää­ty­nyt ri­kol­li­sil­le Suomeen

01.11.2022 20:17
KRP varoittaa huijaussähköposteista, joiden lähettäjät pyrkivät jäljittelemään poliisin viestejä – vastaanottajia kehotetaan poistamaan viestit avaamatta liitteitä

KRP va­roit­taa hui­jaus­säh­kö­pos­teis­ta, joiden lä­het­tä­jät pyr­ki­vät jäl­jit­te­le­mään po­lii­sin vies­te­jä – vas­taan­ot­ta­jia ke­ho­te­taan pois­ta­maan viestit avaa­mat­ta liit­tei­tä

17.03.2022 12:26
Poliisi: Suomessa otettu kiinni lähes sata ihmistä suureen kansainvälisen operaatioon liittyen – KRP:n mukaan kiinniottoja ja takavarikoita tehty myös Oulun seudulla ja muualla Pohjois-Suomessa

Po­lii­si: Suo­mes­sa otettu kiinni lähes sata ihmistä suureen kan­sain­vä­li­sen ope­raa­tioon liit­tyen – KRP:n mukaan kiin­ni­ot­to­ja ja ta­ka­va­ri­koi­ta tehty myös Oulun seu­dul­la ja muualla Poh­jois-Suo­mes­sa

08.06.2021 13:24 26
KRP päätti: Raahen ex-kaupunginjohtajan kohtelussa ei epäillä rikosta

KRP päätti: Raahen ex-kau­pun­gin­joh­ta­jan koh­te­lus­sa ei epäillä rikosta

03.05.2021 11:57
Tilaajille
Krp:n operaatiossa Kaijonharjussa kiinniotettu uusnatsiaktiivi vapautettiin tutkintavankeudesta – tutkintaa jatketaan, poliisi yhä hyvin vaitonainen jutusta

Krp:n ope­raa­tios­sa Kai­jon­har­jus­sa kiin­ni­otet­tu uus­nat­si­ak­tii­vi va­pau­tet­tiin tut­kin­ta­van­keu­des­ta – tut­kin­taa jat­ke­taan, poliisi yhä hyvin vai­to­nai­nen jutusta

26.03.2021 18:08 1
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus vangitsi miehen, jonka epäillään valmistelleen törkeää henkeen tai terveyteen kohdistuvaa rikosta – vangitseminen liittyy Kaijonharjun operaatioon

Oulun kä­rä­jä­oi­keus van­git­si miehen, jonka epäil­lään val­mis­tel­leen törkeää henkeen tai ter­vey­teen koh­dis­tu­vaa rikosta – van­git­se­mi­nen liittyy Kai­jon­har­jun ope­raa­tioon

19.03.2021 16:00 2
Poliisin iso operaatio Kaijonharjussa liittyi Krp:n rikostutkintaan – poliisi teki etsintää autoon, jonka omistajatiedot täsmäävät tunnettuun uusnatsiin

Po­lii­sin iso ope­raa­tio Kai­jon­har­jus­sa liittyi Krp:n ri­kos­tut­kin­taan – poliisi teki et­sin­tää autoon, jonka omis­ta­ja­tie­dot täs­mää­vät tun­net­tuun uus­nat­siin

17.03.2021 11:31 2
Tilaajille
Vastaamon tietomurto näkyy rajuna piikkinä rikostilastoissa – Oulun poliisille tehty yli 700 rikosilmoitusta

Vas­taa­mon tie­to­mur­to näkyy rajuna piik­ki­nä ri­kos­ti­las­tois­sa – Oulun po­lii­sil­le tehty yli 700 ri­kos­il­moi­tus­ta

02.02.2021 15:28
Tilaajille
Tornion pakettiautoräjäytyksen esitutkinta valmistui – epäilty kaksikko tiesi auton olevan Rajavartiolaitoksen käytössä, motiivi jäi hämäräksi

Tornion pa­ket­ti­au­to­rä­jäy­tyk­sen esi­tut­kin­ta val­mis­tui – epäilty kak­sik­ko tiesi auton olevan Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen käy­tös­sä, motiivi jäi hä­mä­räk­si

11.11.2020 11:27 1
Tilaajille
Krp:lle uusi päällikkö vasta joulukuussa – Supon päällikköhakua hoitaa nykyisen johtajan virantäytössä voittanut kansliapäällikkö

Krp:lle uusi pääl­lik­kö vasta jou­lu­kuus­sa – Supon pääl­lik­kö­ha­kua hoitaa ny­kyi­sen joh­ta­jan vi­ran­täy­tös­sä voit­ta­nut kans­lia­pääl­lik­kö

10.11.2020 06:00
Tilaajille
Ääriajattelusta irtautuminen voi kestää vuosia ja se vaatii omaa tahtoa – "Ei alkoholistiakaan voi pakottaa"

Ää­ri­ajat­te­lus­ta ir­tau­tu­mi­nen voi kestää vuosia ja se vaatii omaa tahtoa – "Ei al­ko­ho­lis­tia­kaan voi pa­kot­taa"

23.07.2020 06:00 2
Helmikuussa alkanut esitutkinta ulkoministeri Haaviston ministerivastuuasiassa on valmistunut – apulaisvaltakunnansyyttäjä käy läpi laajan aineiston vielä tämän viikon aikana

Hel­mi­kuus­sa alkanut esi­tut­kin­ta ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­ton mi­nis­te­ri­vas­tuu­asias­sa on val­mis­tu­nut – apu­lais­val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä käy läpi laajan ai­neis­ton vielä tämän viikon aikana

06.07.2020 13:39 4
Esitutkinta Porvoon poliisiampumisista valmis – Useita laukauksia muitakin poliiseja kohti ja epäiltyjä murhan yrityksiä

Esi­tut­kin­ta Porvoon po­lii­si­am­pu­mi­sis­ta valmis – Useita lau­kauk­sia mui­ta­kin po­lii­se­ja kohti ja epäil­ty­jä murhan yri­tyk­siä

01.07.2020 22:38