Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Eläimet: Lau­ha-lam­mas ilah­dut­taa asuk­kai­ta ou­lu­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa

Jääkiekko: Jesse Pul­ju­jär­vi pes­tat­tiin tes­ti­so­pi­muk­sel­la NHL-seu­raan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Suomenlahden kaasuputken vaurioituminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tärkeät kaa­pe­lit suojaan – Hel­sin­ki–­Tal­lin­na-tun­ne­li­han­ke pi­kim­mi­ten suun­nit­te­luun

21.11.2023 05:30 1
Poliisi: Kaasuputkivaurion tekninen tutkinta vahvistaa epäilyä, että merestä löytynyt ankkuri kuuluu kiinalaisalukselle

Po­lii­si: Kaa­su­put­ki­vau­rion tek­ni­nen tut­kin­ta vah­vis­taa epäi­lyä, että merestä löy­ty­nyt ankkuri kuuluu kii­na­lais­aluk­sel­le

10.11.2023 12:55 9
Kaasuputkivauriosta epäillyllä Newnew Polar Bearilla on vahvoja kytköksiä Venäjään ­– Suomalaislähde: ”Varustamon alusten päällystö koostuu pääosin venäläisistä”

Kaa­su­put­ki­vau­rios­ta epäil­lyl­lä Newnew Polar Bea­ril­la on vahvoja kyt­kök­siä Ve­nä­jään – Suo­ma­lais­läh­de: ”Va­rus­ta­mon alusten pääl­lys­tö koostuu pääosin ve­nä­läi­sis­tä”

26.10.2023 11:05 13
Tilaajille
Krp paljasti tutkimustuloksia: Kaasuputkivaurio johtui pohjassa raahatusta ankkurista – Kiinalaisalus Newnew Polar Bear ainoa epäilty tapauksesta

Krp pal­jas­ti tut­ki­mus­tu­lok­sia: Kaa­su­put­ki­vau­rio johtui poh­jas­sa raa­ha­tus­ta ank­ku­ris­ta – Kii­na­lais­alus Newnew Polar Bear ainoa epäilty ta­pauk­ses­ta

25.10.2023 13:29 13
Tilaajille
Kaasuputkivaurion tutkinnan yhteydessä löydetty "möykky" paljastui ankkuriksi – vaurion aiheuttajaksi epäillään kiinalaisalusta

Kaa­su­put­ki­vau­rion tut­kin­nan yh­tey­des­sä löy­det­ty "möyk­ky" pal­jas­tui ank­ku­rik­si – vaurion ai­heut­ta­jak­si epäil­lään kii­na­lais­alus­ta

24.10.2023 18:34 3
Analyysi: Vaikka Venäjän kyvykkyys vedenalaisiin sabotaaseihin on kiistaton, tuorein taidonnäyte löytyy Kiinalta – Kiina katkoi Taiwanille kuuluvien saarten datakaapeleita alkuvuonna

Ana­lyy­si: Vaikka Venäjän ky­vyk­kyys ve­den­alai­siin sa­bo­taa­sei­hin on kiis­ta­ton, tuorein tai­don­näy­te löytyy Kii­nal­ta – Kiina katkoi Tai­wa­nil­le kuu­lu­vien saarten da­ta­kaa­pe­lei­ta al­ku­vuon­na

23.10.2023 17:24 5
Tilaajille
Poliisi selvittää kiinalaisen aluksen liikkeitä Balticconnector-kaasuputken vaurion yhteydessä

Poliisi sel­vit­tää kii­na­lai­sen aluksen liik­kei­tä Bal­tic­con­nec­tor-kaa­su­put­ken vaurion yh­tey­des­sä

20.10.2023 18:45 1
Ruotsin hallitus: Televiestintäkaapeli Virosta Ruotsiin vaurioitunut, syy tuntematon

Ruotsin hal­li­tus: Te­le­vies­tin­tä­kaa­pe­li Virosta Ruot­siin vau­rioi­tu­nut, syy tun­te­ma­ton

17.10.2023 18:12 8
Analyysi: Kaasuputken tuho Suomen talousvesillä uhkaa unohtua uppeluksiin – USA varoitti Nato-liittolaisiin kohdennetuista Venäjän vedenalaisista iskuista alkuvuonna

Ana­lyy­si: Kaa­su­put­ken tuho Suomen ta­lous­ve­sil­lä uhkaa unohtua up­pe­luk­siin – USA va­roit­ti Na­to-liit­to­lai­siin koh­den­ne­tuis­ta Venäjän ve­den­alai­sis­ta is­kuis­ta al­ku­vuon­na

17.10.2023 16:26
Tilaajille
Poliisi ja Rajavartiolaitos perustivat yhteisen tutkintaryhmän Balticconnector-kaasuputken tutkinnassa – Vladimir Putin sanoo ettei ollut kuullutkaan putkesta

Poliisi ja Ra­ja­var­tio­lai­tos pe­rus­ti­vat yh­tei­sen tut­kin­ta­ryh­män Bal­tic­con­nec­tor-kaa­su­put­ken tut­kin­nas­sa – V­la­di­mir Putin sanoo ettei ollut kuul­lut­kaan put­kes­ta

13.10.2023 19:53 14
Merikapteeni ihmettelee ankkuriteoriaa kaasuputken tuhosta – "Todella outoa jos joku väittää ankkuroituneensa keskelle Suomenlahtea myrskyssä"

Me­ri­kap­tee­ni ih­met­te­lee ank­ku­ri­teo­riaa kaa­su­put­ken tuhosta – "To­del­la outoa jos joku väittää ank­ku­roi­tu­neen­sa kes­kel­le Suo­men­lah­tea myrs­kys­sä"

13.10.2023 10:40 7
Tilaajille
Supo: Venäjä on valmis toimiin Suomea vastaan, jos katsoo sen olevan tarpeellista

Supo: Venäjä on valmis toimiin Suomea vas­taan, jos katsoo sen olevan tar­peel­lis­ta

12.10.2023 10:42 9
Venäjä, Venäjä, Venäjä vai sittenkin jotain muuta – keskiviikon tiedot vahvistivat oletusta putken tuhoamisen tahallisuudesta
Pääkirjoitus

Venäjä, Venäjä, Venäjä vai sit­ten­kin jotain muuta – kes­ki­vii­kon tiedot vah­vis­ti­vat ole­tus­ta putken tu­hoa­mi­sen ta­hal­li­suu­des­ta

11.10.2023 18:10 26
Keskusrikospoliisi järjestää tiedotustilaisuuden tänään kello 17 – aiheena Suomenlahden kaasuputkeen liittyvä tutkinta

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si jär­jes­tää tie­do­tus­ti­lai­suu­den tänään kello 17 – ai­hee­na Suo­men­lah­den kaa­su­put­keen liit­ty­vä tut­kin­ta

11.10.2023 15:24