Päihdeongelmat: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mi­sa­se­mal­ta

Ruka: Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä kerää tois­ten­kin koi­ran­ka­kat, koska se on hänestä hyvää joh­ta­mis­ta

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Resilienssi
Oululaisen Annika Väisäsen lapset testaavat sietokykyään kylmässä suihkussa – Psykologi korostaa, että lapsen tietä ei saa silotella rypyttömäksi

Ou­lu­lai­sen Annika Väi­sä­sen lapset tes­taa­vat sie­to­ky­kyään kyl­mäs­sä suih­kus­sa – Psy­ko­lo­gi ko­ros­taa, että lapsen tietä ei saa si­lo­tel­la ry­pyt­tö­mäk­si

08.01.2024 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun kan­sal­li­nen tur­val­li­suus on uhat­tu­na, tar­vi­taan trau­ma­ti­soi­vien ta­pah­tu­mien psy­ko­so­siaa­li­sen tuen ja pal­ve­lui­den val­ta­kun­nal­lis­ta asian­tun­ti­ja­kes­kus­ta

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Resilienssi ohenee, kun kriisi pitenee, ja sen katkeamisella voi olla vakavat seuraukset
Kolumni

Re­si­liens­si ohenee, kun kriisi pi­te­nee, ja sen kat­kea­mi­sel­la voi olla vakavat seu­rauk­set

04.12.2021 16:00 20
Tilaajille
Vastoinkäymiset voivat hyvinkin vahvistaa – aktiivinen selviytymistyyli eli se, että kohtaa vaikeudet tosiasioina ja hakee niihin selviytymiskeinoja ja tukea, on resilienttiä asennetta, sanoo psykoteraupeutti Soili Poijula

Vas­toin­käy­mi­set voivat hy­vin­kin vah­vis­taa – ak­tii­vi­nen sel­viy­ty­mis­tyy­li eli se, että kohtaa vai­keu­det to­si­asioi­na ja hakee niihin sel­viy­ty­mis­kei­no­ja ja tukea, on re­si­lient­tiä asen­net­ta, sanoo psy­ko­te­rau­peut­ti Soili Poijula

16.08.2021 06:00 1
Tilaajille
Mikä ihmeen resilienssi?
Kolumni

Mikä ihmeen re­si­liens­si?

12.12.2020 12:00
Tilaajille
Aiemmat opit shokkien hoidosta Oulun seudulla auttavat nytkin
Kolumni

Aiemmat opit shok­kien hoi­dos­ta Oulun seu­dul­la aut­ta­vat nytkin

03.09.2020 12:00
Tilaajille