Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Syntyvyys: Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­ko­dis­sa lapset saavat leikkiä ja näkyä joka pai­kas­sa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Hal­li­tuk­sen sisältä nousee kri­tiik­kiä etä­kou­lu­aja­tuk­sil­le – ti­lan­net­ta puidaan per­jan­tai­na

Valtiovarainministeri Saarikko ei lämpene etäajatuksille, myös opetusministeri Andersson on kriittinen.

Suomen koronatilannetta puidaan perjantaina iltapäivällä hallituksen koronaministerityöryhmässä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) johdolla.
Suomen koronatilannetta puidaan perjantaina iltapäivällä hallituksen koronaministerityöryhmässä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) johdolla.
Kuva: Arttu Laitala

Ajatukset koulujen kevätlukukauden käynnistämisestä etäopetuksessa saavat osakseen arvostelua. Sosiaali- ja terveysministeriö ehdotti keskiviikkona koulujen kevätkauden aloittamista etäopetuksella vaikeutuneen koronatilanteen vuoksi.

Tilannetta puidaan perjantaina iltapäivällä hallituksen koronaministerityöryhmässä, johon kuuluu tusinan verran ministereitä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) johdolla.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) ei lämpene ajatukselle etäkoulusta. Hänen mukaansa lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitusten tulisi olla viimesijaisia pandemian hoidossa.

– Etäopetukseen liittyvät ongelmat ovat tutkittuja ja selvitettyjä. Monissa maissa on päätetty etäopetuksen sijasta taata terveysturvallisuus kouluissa ja tehdä paikallisia ratkaisuja, eikä toimia niin, että lähetetään valtakunnallisesti kaikki oppilaat kotiin, Andersson sanoi torstaina.

Hän kertoo pitävänsä myös täysin mahdottomana ajatuksena, että baarit ja ravintolat saisivat pysyä päivisin auki, jos lapset ja nuoret lähetetään etäopetukseen.

– Olen sanonut omana kantanani, että pidän täysin mahdottomana ajatuksena, että meillä olisivat baarit auki niin, että aikuiset ja täysi-ikäiset toisen asteen opiskelijat voisivat mennä sinne viettämään päiväänsä, mutta eivät tuplasti rokotettuina kouluun, hän sanoo.

Myös valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) totesi STT:lle lähettämässään sähköpostissa, että ennen etäopetusta pitäisi kokeilla muita keinoja.

– Ennen koulujen sulkemisesta puhumista tulisi tehdä kaikki mahdolliset toimet koulujen terveysturvallisuuden edistämiseksi. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi systemaattinen kotitestaus ja maskit, hän kirjoitti.

Saarikko myös totesi, että ei pidä hyvänä, jos koronatoimia pyritään johtamaan julkisuuden kautta.

– Edellytän hallituksen sisäistä asiantuntija-arvioihin perustuvaa strategista keskustelua siitä, miten pitkittyvään ja selvästi muuttuneeseen korona-tilanteeseen pitää vastata. Pidän myös perheiden arjen, yrittäjien ja kuntien kannalta kohtuuttomana pikavauhtia esitettyjä laajoja rajoitustoimia.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko että ei pidä hyvänä, jos koronatoimia pyritään johtamaan julkisuuden kautta.
Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko että ei pidä hyvänä, jos koronatoimia pyritään johtamaan julkisuuden kautta.
Kuva: Sauli Pahkasalo

STT tavoitteli perhe- ja peruspalveluministeri Kiurua kommentoimaan, mutta tämä ei vastannut STT:n yhteydenottoihin.

Vaihtoehdoiksi pikatestit, maskit ja ilmanvaihto

Opetusministeri Andersson näkee parikin vaihtoehtoa etäkoululle, kuten terveysturvallisuuden kohentamisen esimerkiksi maskien käytöllä ja ilmanvaihdolla.

– Itse pidän näitä paljon parempina keinoina kuin etäopetukseen joutumista, hän sanoo.

– Kunnissa on saatu hyviä kokemuksia maskisuosituksen laajentamisesta nuorempiin ikäluokkiin ja olen myös henkilökohtaisesti kannustanut kuntia näin tekemään.

Ilmanvaihdon osalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoi suosituksen viime vuoden alussa opetuksen järjestäjille.

"Olen sanonut omana kantanani, että pidän täysin mahdottomana ajatuksena, että meillä olisivat baarit auki niin, että aikuiset ja täysi-ikäiset toisen asteen opiskelijat voisivat mennä sinne viettämään päiväänsä, mutta eivät tuplasti rokotettuina kouluun."
Li Andersson
Opetusministeri

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on lisäksi vaatinut, että päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten työntekijöillä sekä lapsilla ja nuorilla on oltava käytössään kotitestimahdollisuus. Asiasta on Anderssonin mukaan keskusteltu.

– Asia on sosiaali- ja terveysministeriön ja perhe- ja peruspalveluministeri Kiurun vastuulla. Olemme ilmoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriössä, että haluamme olla valmistelussa mukana ja olemme odottaneet millaisia linjauksia STM niiden osalta saa aikaiseksi.

"Rokotukset eivät saa viivästyä"

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila totesi Ylelle eilen, että etäopetusta koskevan ehdotuksen taustalla on huoli tartuntojen mahdollisesta kasvusta ja koulujen terveysturvallisuudesta.

Miten Andersson vastaa terveysturvallisuudesta huolissaan oleville?

– Ottaen huomioon, että lasten tautitapaukset ovat olleet suhteellisen lieviä, pidämme parempana sitä, että pyritään panostamaan terveysturvallisuuteen ja pitämään koulut auki, verrattuna siihen, että meillä olisi pitkään jatkuva etäopetusjakso.

Andersson myös toteaa, että THL ei ole antanut ainakaan tähän mennessä suositusta alle 18-vuotiaiden etäopetuksesta.

– Heidän riskiarvionsa on perustunut siihen, että hyöty-haittasuhde puoltaa lähiopetuksessa pysymistä.

Anderssonin mukaan etäopetus on tutkimusten mukaan vaikuttanut sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin että oppimistuloksiin. Paljon riippuu esimerkiksi siitä, millaisia voimavaroja ja osaamista vanhemmilla on antaa kotona opiskeluun.

– Suurin haaste on ollut, että ne jotka tarvitsevat eniten tukea ja joilla on eniten haasteita, ovat myös kokeneet eniten vaikeuksia itseohjautuvuudessa, jota etäopetus välttämättä edellyttää.

Andersson ilmaisee huolensa myös 5–11-vuotiaiden lasten rokotuksista, mikäli koulut siirtyvät nyt etäopetukseen

– Tiedän, että monissa kunnissa tämän ikäryhmän rokotukset on tarkoitus hoitaa kouluterveydenhuollon kautta. Tämä on seikka, joka pitää ottaa huomioon. Etäkoulusta mahdollisesti tehtävät päätökset eivät saa johtaa tämän ikäryhmän rokotuksien viivästykseen.

Koulujen on määrä alkaa monissa kunnissa jo maanantaina. Miksi päätöksenteko asiasta venyi näin myöhään?

– Olemme opetus- ja kulttuuriministeriössä tehneet yhteistyötä opetusalan toimijoiden kanssa ja valmistautuneet kevätlukukauden alkuun niiden päätösten pohjalta, joita hallitus teki ennen joulua. Tämä on nyt uusi STM:n esitys, johon otamme kantaa.