Oulu: Terwa Towerin huo­neis­to­ho­tel­li ja toi­mis­to­ti­lat jä­te­tään pois

Oikeuden tuomiot: Ou­lu­lais­fes­ti­vaa­lis­ta vaa­dit­tiin oi­keu­des­sa yli 100 000 euron kor­vauk­sia

Polkupyörät: Va­paa­eh­toi­set ke­rä­si­vät Oulun kes­kus­tas­ta 850 hy­lät­tyä pyörää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Korona-avustukset
Taide- ja kulttuuriala sai yli 14 miljoonaa korona-avustuksina – Club Teatrialle 120 000 euroa, katso myös muut Oulun seudun avustuksen saajat

Taide- ja kult­tuu­ri­ala sai yli 14 mil­joo­naa ko­ro­na-avus­tuk­si­na – C­lub Teat­rial­le 120 000 euroa, katso myös muut Oulun seudun avus­tuk­sen saajat

01.10.2021 11:52 7
Tilaajille
Koneen Säätiö tukee 3,5 miljoonalla eurolla koronasta kärsinyttä kulttuurialaa – haku toteutettiin poikkeuksellisesti etsivällä säätiötyöllä

Koneen Säätiö tukee 3,5 mil­joo­nal­la eurolla ko­ro­nas­ta kär­si­nyt­tä kult­tuu­ri­alaa – haku to­teu­tet­tiin poik­keuk­sel­li­ses­ti et­si­väl­lä sää­tiö­työl­lä

24.06.2021 13:26
Lähes 400 oululaista kotitaloutta haki seurakunnalta korona-avustusta – taustalla usein lomautus tai irtisanominen

Lähes 400 ou­lu­lais­ta ko­ti­ta­lout­ta haki seu­ra­kun­nal­ta ko­ro­na-avus­tus­ta – taus­tal­la usein lo­mau­tus tai ir­ti­sa­no­mi­nen

21.04.2021 10:49 1

Kult­tuu­ri­alo­jen yh­tei­söil­le myön­net­tiin ko­ro­na-avus­tuk­sia lähes 8,8 mil­joo­naa euroa

29.01.2021 12:31
Oulun seurakunnat jakavat 500–5000 euron korona-avustuksia kotitalouksille

Oulun seu­ra­kun­nat jakavat 500–5000 euron ko­ro­na-avus­tuk­sia ko­ti­ta­louk­sil­le

18.01.2021 14:10 8
Korona-avustusten toisessa jaossa kulttuurille lähes 17 miljoonaa euroa – Oulun teatteri saa 150 000 euroa, Oulu Sinfonia 100 000 euroa ja Museo- ja tiedekeskus Luuppi 140 000 euroa

Ko­ro­na-avus­tus­ten toi­ses­sa jaossa kult­tuu­ril­le lähes 17 mil­joo­naa euroa – Oulun teat­te­ri saa 150 000 euroa, Oulu Sin­fo­nia 100 000 euroa ja Museo- ja tie­de­kes­kus Luuppi 140 000 euroa

14.12.2020 10:26 7
Tilaajille
Oulun teatterin kierre alas päin alkaisi näkyä vuonna 2022 – näin asiantuntija arvioi toiminta-avustuksen leikkauksen vaikutuksia

Oulun teat­te­rin kierre alas päin alkaisi näkyä vuonna 2022 – näin asian­tun­ti­ja arvioi toi­min­ta-avus­tuk­sen leik­kauk­sen vai­ku­tuk­sia

01.12.2020 19:00 10
Tilaajille
Sairaanhoitopiireille 200 miljoonaa euroa korona-avustusta – pohjoisessa tukea suhteessa eniten Länsi-Pohjalle ja Kainuulle

Sai­raan­hoi­to­pii­reil­le 200 mil­joo­naa euroa ko­ro­na-avus­tus­ta – poh­joi­ses­sa tukea suh­tees­sa eniten Län­si-Poh­jal­le ja Kai­nuul­le

24.11.2020 11:36
Hain yritykselle korona-avustusta, ja se on vaatinut kärsivällisyyttä
Kolumni

Hain yri­tyk­sel­le ko­ro­na-avus­tus­ta, ja se on vaa­ti­nut kär­si­väl­li­syyt­tä

28.08.2020 20:00
Tilaajille
Olli Rehn ratkoo jalkapallon koronavaikeuksia – valittiin Fifan ohjausryhmän puheenjohtajaksi, jaossa lähes 1,3 miljardia euroa

Olli Rehn ratkoo jal­ka­pal­lon ko­ro­na­vai­keuk­sia – va­lit­tiin Fifan oh­jaus­ryh­män pu­heen­joh­ta­jak­si, jaossa lähes 1,3 mil­jar­dia euroa

11.08.2020 20:59 1
Urheilulle noin 9,4 miljoonaa euroa korona-avustuksia – "On tarpeellista tukea seuroja, jotta meillä jatkossakin Suomessa on elinvoimaiset liigat ja sarjat"

Ur­hei­lul­le noin 9,4 mil­joo­naa euroa ko­ro­na-avus­tuk­sia – "On tar­peel­lis­ta tukea seu­ro­ja, jotta meillä jat­kos­sa­kin Suo­mes­sa on elin­voi­mai­set liigat ja sarjat"

19.06.2020 12:34 2

Lisää ko­ro­na-avus­tus­ta kult­tuu­rin ja taiteen toi­mi­joil­le – yk­si­tyis­hen­ki­löi­den 3 000 euron ko­ro­na-apu­ra­hois­ta jär­jes­te­tään toinen ha­ku­kier­ros

08.05.2020 10:06 2