Oulu: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä eroaa

Ruoka: Ou­lu­lais­ten ba­naa­nit kyp­sy­vät Van­taal­la

Harrastukset: Suo­si­tuil­le ke­ra­miik­ka­kurs­seil­le pääsee Oulussa vain tuu­ril­la

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Lisää ko­ro­na-avus­tus­ta kult­tuu­rin ja taiteen toi­mi­joil­le – yk­si­tyis­hen­ki­löi­den 3 000 euron ko­ro­na-apu­ra­hois­ta jär­jes­te­tään toinen ha­ku­kier­ros

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ylimäärästä avustusta kulttuurin ja taiteen toimijoille koronaviruskriisistä selviämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ylimäärästä avustusta kulttuurin ja taiteen toimijoille koronaviruskriisistä selviämiseen. Rahoitusta suunnataan esimerkiksi kansallisille taidelaitoksille, kulttuurialojen yhteisöille ja ammattilaisille, valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille sekä elokuva-alan toimijoille.

Hallitus päätti vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa vastata koronaviruksen aiheuttamiin kustannuksiin lisämäärärahalla. Kansallisille taidelaitoksille osoitettiin 3,15 miljoonaa euroa, kulttuurin ja taiteen toimijoille noin 18 miljoonaa euroa, valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille 18 miljoonaa euroa, taiteen perusopetuksen ylläpitäjille kolme miljoonaa euroa sekä elokuva-alan toimijoille miljoona euroa.

Määrärahasta enintään 9,3 miljoonaa euroa on haettavissa opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja 8,7 miljoonaa euroa Taiteen edistämiskeskuksesta.

Avustuksia myönnetään sellaisten talousvaikutusten lieventämiseen, jotka ovat syntyneet tai syntyvät 13.3.–31.5.2020 välisenä aikana.

Ministeriön haut päättyvät 14.5.2020 lukuun ottamatta taiteen perusopetukseen liittyvä hakua, joka päättyy 25.5.2020 Taiteen edistämiskeskuksen haku päättyy 15.5.2020.

Kansallisten taidelaitosten toiminnan tukemiseen tarkoitettua yleisavustusta voivat hakea Kansallisgalleria, Suomen Kansallisooppera ja -baletti ja Suomen Kansallisteatteri. Tavoitteena on turvata kansallisten taidelaitosten toiminnan jatkuminen mahdollisimman joustavasti.

Yleisavustus valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille tähtää myös siihen, että ne voivat jatkaa taiteellista ja muuta luovaa työtä.

Erityisavustusta koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen voidaan myöntää sellaiselle taiteen perusopetuksen ylläpitäjälle, joka ei saa opetustuntikohtaista valtionosuutta kyseisen oppilaitoksen käyttökustannuksiin. Hakijana voi olla myös koulutuksen järjestäjä eli kunta.

Korona-avustukset kulttuurialojen yhteisöille on tarkoitettu luovien alojen, taiteen ja kulttuurin ammatillisten yhteisöjen toimintaan, jonka harjoittamista ovat vaikeuttaneet tai estäneet koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset. Avustusta voidaan myöntää taide-, kulttuuri- ja luovien alojen, kuten musiikin, näyttämötaiteen, sirkustaiteen, tanssitaiteen, kuvataiteen, kuvitustaiteen, sarjakuvataiteen, valokuvataiteen, arkkitehtuurin, muotoilun, audiovisuaalisen kulttuurin sekä elokuva- ja mediataiteen, kirjallisuuden ja sanataiteen, kulttuuriperinnön sekä muun taiteen ja kulttuurin yhteisöille.

Avustusta ei voida myöntää yhteisöille, jotka ovat saaneet samaa tarkoitusta varten avustusta Business Finlandilta tai ELY-keskukselta. Avustusta ei myöskään voida myöntää elokuva- tai av-alan tuotantoyhtiöille tai elokuvateattereille, jotka voivat saada avustusta Suomen elokuvasäätiöstä.

Kunnat, kuntayhtymät tai rekisteröimättömät yhteisöt eivät voi hakea tätä avustusta.

Yksityishenkilöiden korona-apurahasta järjestetään toinen hakukierros. Korona-apuraha on suuruudeltaan 3 000 euroa. Apurahaa haetaan Taiteen edistämiskeskuksesta.

Korona-apuraha on tarkoitettu luovien alojen sekä kulttuuri- ja taidealan ammattilaisille, joiden työskentelymahdollisuudet ovat vähentyneet ja toimeentulo on heikentynyt koronapandemian vuoksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoitti Suomen elokuvasäätiölle miljoona euroa myönnettäväksi elokuva-alan toimijoille. Avustuksen tavoitteena on turvata koko maan kattava elokuvateatteriverkosto ja varmistaa elokuvafestivaaleja järjestävien yhteisöjen toiminnan jatkuminen.

Avustusta voidaan myöntää pienille ja keskisuurille elokuvateattereille sekä Suomen elokuvasäätiön tukemien elokuvafestivaalien järjestäjille, jotka ovat joutuneet joko peruuttamaan tai siirtämään festivaalinsa. Avustusta haetaan Suomen elokuvasäätiöltä.