Konsertti
Uuden kynnyksellä oleva Saara Aalto pisti somen jäähylle – "On ollut vapauttavaa päästää irti siitä ajatuksesta, että minulla on velvollisuus jakaa elämääni faneilleni"

Uuden kyn­nyk­sel­lä oleva Saara Aalto pisti somen jää­hyl­le – "On ollut va­paut­ta­vaa päästää irti siitä aja­tuk­ses­ta, että minulla on vel­vol­li­suus jakaa elä­mää­ni fa­neil­le­ni"

29.04.2022 09:56 17
Oulu Sinfonian uusi ylikapellimestari Rumon Gamba aloittaa kautensa striimikonsertilla – tuo yhteen Lontoon vilinän ja suomalaisen luonnonrauhan

Oulu Sin­fo­nian uusi yli­ka­pel­li­mes­ta­ri Rumon Gamba aloit­taa kau­ten­sa strii­mi­kon­ser­til­la – tuo yhteen Lontoon vilinän ja suo­ma­lai­sen luon­non­rau­han

30.12.2021 10:45
Tilaajille
Oululaisartisti Inga Söder tekee paluuta esiintymislavoille muuttuneena naisena – sunnuntaina luvassa sinivalkoisia säveliä Musiikkikeskuksessa

Ou­lu­lais­ar­tis­ti Inga Söder tekee paluuta esiin­ty­mis­la­voil­le muut­tu­nee­na naisena – sun­nun­tai­na luvassa si­ni­val­koi­sia säveliä Mu­siik­ki­kes­kuk­ses­sa

04.12.2021 06:40
Arvio: Eksoottisten äänten konsertissa solisti Carolina Eyck tuntui kahmivan ääniä tyhjästä ilmasta

Arvio: Ek­soot­tis­ten äänten kon­ser­tis­sa solisti Ca­ro­li­na Eyck tuntui kah­mi­van ääniä tyh­jäs­tä ilmasta

14.10.2021 14:30
Tilaajille
Sinfonia- ja kamariorkesterit aloittavat tulevan syyskauden varovaisesti – tositoimiin pyritään viimeistään syyskuussa, jos koronatilanne sen sallii

Sin­fo­nia- ja ka­ma­ri­or­kes­te­rit aloit­ta­vat tulevan syys­kau­den va­ro­vai­ses­ti – to­si­toi­miin py­ri­tään vii­meis­tään syys­kuus­sa, jos ko­ro­na­ti­lan­ne sen sallii

29.05.2020 09:00
Tilaajille
Jarkko Somero alkoi kerätä oululaisten ikäihmisten tarinoita – tarinoiden pohjalta syntyneitä lauluja voi kuunnella perjantai-illan striimikeikalta

Jarkko Somero alkoi kerätä ou­lu­lais­ten ikä­ih­mis­ten ta­ri­noi­ta – ta­ri­noi­den poh­jal­ta syn­ty­nei­tä lauluja voi kuun­nel­la per­jan­tai-il­lan strii­mi­kei­kal­ta

15.05.2020 13:55 1