Kirkko
Oulun seurakunnat järjestää aikuisrippikoulun toukokuussa –rippikouluviikonloppuun voi tulla, vaikka ei vielä tiedä haluaako liittyä kirkkoon

Oulun seu­ra­kun­nat jär­jes­tää ai­kuis­rip­pi­kou­lun tou­ko­kuus­sa –rip­pi­kou­lu­vii­kon­lop­puun voi tulla, vaikka ei vielä tiedä ha­luaa­ko liittyä kirk­koon

14.04.2022 10:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirk­ko­jen vaikea suhde sotiin

05.03.2022 05:30 5
Tilaajille
Kaleva selvitti: Näin jyrkästi Oulun seurakuntien kirkkoherrat suhtautuvat samaa sukupuolta olevien vihkimisiin – yksi muutti kantansa kyselyn aikana

Kaleva sel­vit­ti: Näin jyr­käs­ti Oulun seu­ra­kun­tien kirk­ko­her­rat suh­tau­tu­vat samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­siin – yksi muutti kan­tan­sa kyselyn aikana

19.02.2022 13:10 92
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suoraa puhetta piispa Jukka Kes­ki­ta­lol­ta

04.02.2022 04:30 1
Tilaajille
Paavin luona vieraillut Oulun piispa Jukka Keskitalo: Kirkon pitää pyytää anteeksi saamelaisilta

Paavin luona vie­rail­lut Oulun piispa Jukka Kes­ki­ta­lo: Kirkon pitää pyytää an­teek­si saa­me­lai­sil­ta

18.01.2022 13:35 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vi­ruk­sen edessä olemme ta­sa­ver­tai­sia

22.12.2021 03:00 6
Tilaajille
Oulun evankelis-luterilaiset seurakunnat sekoilivat onnittelukorttien kanssa, postia lähti puolta vanhemmille – "Ihmiset ovat kiitelleet päivän pelastamisesta ja siitä, että he saivat nuortua"

Oulun evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­set seu­ra­kun­nat se­koi­li­vat on­nit­te­lu­kort­tien kanssa, postia lähti puolta van­hem­mil­le – "Ih­mi­set ovat kii­tel­leet päivän pe­las­ta­mi­ses­ta ja siitä, että he saivat nuor­tua"

01.12.2021 10:35 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirkko paikkaa mo­nen­lais­ta vajetta – syk­syi­sin dia­ko­nias­sa näkyvät eri­tyi­ses­ti lap­si­per­hei­den yh­tey­den­otot

23.09.2021 07:00
Tilaajille
Ylivieskan uusi kirkko ehdolla Arkkitehtuurin Finlandian voittajaksi – Kirkko rakennettiin seurakunnan kodiksi

Yli­vies­kan uusi kirkko ehdolla Ark­ki­teh­tuu­rin Fin­lan­dian voit­ta­jak­si – ­Kirk­ko ra­ken­net­tiin seu­ra­kun­nan kodiksi

03.09.2021 19:00 3
Tilaajille
Näkökulma: Eikö kansankirkkoon mahdu yhtä provokatiivisen radikaalia keskustelijaa?  Pappisoikeutensa menettäneelle Kai Sadinmaalle kirkko oli vahva vastus

Nä­kö­kul­ma: Eikö kan­san­kirk­koon mahdu yhtä pro­vo­ka­tii­vi­sen ra­di­kaa­lia kes­kus­te­li­jaa? Pap­pisoi­keu­ten­sa me­net­tä­neel­le Kai Sa­din­maal­le kirkko oli vahva vastus

22.08.2021 18:30 7
Tilaajille
Miten elää yhdessä sateenkaaren tällä puolen
Kolumni

Miten elää yhdessä sa­teen­kaa­ren tällä puolen

01.08.2021 14:00 9
Tilaajille
Oulussa vietetään jälleen kesäjuhlia kirkoissa – sunnuntaina konfirmaatiota viettävät nuoret tykkäsivät viikon kestäneestä rippikoululeiristään

Oulussa vie­te­tään jälleen ke­sä­juh­lia kir­kois­sa – sun­nun­tai­na kon­fir­maa­tio­ta viet­tä­vät nuoret tyk­kä­si­vät viikon kes­tä­nees­tä rip­pi­kou­lu­lei­ris­tään

17.07.2021 15:00 1
Tilaajille
"Kirkkoihin liittyy rakkaita ja tärkeitä muistoja, eivätkä ne ole pelkkiä rakennuksia" – Miljoonaremontti Nivalassa ohi, nimeksi tulee Pyhän sydämen kirkko

"Kirk­koi­hin liittyy rak­kai­ta ja tär­kei­tä muis­to­ja, eivätkä ne ole pelkkiä ra­ken­nuk­sia" – Mil­joo­na­re­mont­ti Ni­va­las­sa ohi, nimeksi tulee Pyhän sydämen kirkko

29.05.2021 18:00
Osa koronan vaikutuksista heikossa asemassa oleviin näkyy vasta myöhemmin – "Ihmisille on kriisin aikana helpompi sietää huonoa tilannetta"

Osa koronan vai­ku­tuk­sis­ta hei­kos­sa ase­mas­sa oleviin näkyy vasta myö­hem­min – "Ih­mi­sil­le on kriisin aikana hel­pom­pi sietää huonoa ti­lan­net­ta"

08.05.2021 18:30
Tilaajille
Ylivieskassa on sunnuntaina juhla, joka on päätepiste tragedialle
Kolumni

Yli­vies­kas­sa on sun­nun­tai­na juhla, joka on pää­te­pis­te tra­ge­dial­le

03.04.2021 06:00 7
Tilaajille
Kirkko tarvitsee kaksi rinnakkaista avioliittokäsitystä – näin evankelisluterilainen katsomusyhteisö säilyttää uskottavuutensa
Kolumni

Kirkko tar­vit­see kaksi rin­nak­kais­ta avio­liit­to­kä­si­tys­tä – näin evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­nen kat­so­mus­yh­tei­sö säi­lyt­tää us­kot­ta­vuu­ten­sa

26.02.2021 06:00 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avio­liit­to­ky­sy­mys raastaa seu­ra­kun­ta­lais­ten ja kirk­koon kuu­lu­vien mieltä

24.02.2021 05:00 3
Kirkon jäsenmäärä kasvoi Oulussa vuoden 2020 aikana – "Vaikeasta koronavuodesta huolimatta mitään negatiivista notkahdusta ei ole tapahtunut"

Kirkon jä­sen­mää­rä kasvoi Oulussa vuoden 2020 aikana – "Vai­keas­ta ko­ro­na­vuo­des­ta huo­li­mat­ta mitään ne­ga­tii­vis­ta not­kah­dus­ta ei ole ta­pah­tu­nut"

05.02.2021 09:44 9
Presidenttien suhde uskontoon on kirjava USA:ssa – Suomessa presidentit ovat luterilaisen kirkon kannattajia
Kolumni

Pre­si­dent­tien suhde us­kon­toon on kirjava USA:ssa – Suo­mes­sa pre­si­den­tit ovat lu­te­ri­lai­sen kirkon kan­nat­ta­jia

29.01.2021 13:10 10
Tilaajille
Tyrnävän remontoitu kirkko otetaan käyttöön piispanmessulla – ehtoollista jaetaan tunnin ajan messun jälkeen

Tyr­nä­vän re­mon­toi­tu kirkko otetaan käyt­töön piis­pan­mes­sul­la – eh­tool­lis­ta jaetaan tunnin ajan messun jälkeen

25.01.2021 11:55