Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Tuiran seurakunta
Tuiran kirkon pihalla saunottiin Asunnottomien yössä – saunavieras Sami: "Tämmöistä voisi olla useammin"

Tuiran kirkon pihalla sau­not­tiin Asun­not­to­mien yössä – sau­na­vie­ras Sami: "Täm­möis­tä voisi olla useam­min"

17.10.2023 21:10 10
Tilaajille
Tuiran seurakunta tarjoaa Asunnottomien yönä ruoan, saunan ja yösijan – myös parturi paikalla

Tuiran seu­ra­kun­ta tarjoaa Asun­not­to­mien yönä ruoan, saunan ja yösijan – myös parturi pai­kal­la

09.10.2023 10:33 3
Koskelan seurakuntakodissa voi kokeilla hiljaisuutta yhdessä toisten kanssa

Kos­ke­lan seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa voi ko­keil­la hil­jai­suut­ta yhdessä toisten kanssa

26.09.2023 17:00
Hallinto-oikeus jätti tutkimatta valituksen koskien Tuiran seurakuntaneuvoston päätöstä

Hal­lin­to-oi­keus jätti tut­ki­mat­ta va­li­tuk­sen koskien Tuiran seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton pää­tös­tä

26.05.2023 20:21
Sunnuntain seurakuntavaalit ovat käytännössä kahdet vaalit – äänestäjä on edelleen hämmennyksissään valitsijayhdistysten epämääräisyydestä

Sun­nun­tain seu­ra­kun­ta­vaa­lit ovat käy­tän­nös­sä kahdet vaalit – ää­nes­tä­jä on edel­leen häm­men­nyk­sis­sään va­lit­si­ja­yh­dis­tys­ten epä­mää­räi­syy­des­tä

19.11.2022 06:00 25
Tilaajille
Tuiran seurakunnan tiloja voi jatkossa käyttää myös samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiin ja hääjuhliin – päätös syntyi äänin 10–7

Tuiran seu­ra­kun­nan tiloja voi jat­kos­sa käyttää myös samaa su­ku­puol­ta olevien parien vih­ki­mi­siin ja hää­juh­liin – päätös syntyi äänin 10–7

20.04.2022 21:39 11
Vanha Kaleva: Kakkosverkon ohjelmien koelähetykset Oulun seudulla alkavat

Vanha Kaleva: Kak­kos­ver­kon oh­jel­mien koe­lä­he­tyk­set Oulun seu­dul­la alkavat

03.03.2022 10:00
Tilaajille
Heittäytyminen uuden edessä on palkinnut – Oulussa striimauksista on tullut toimiva osa kirjaston ja kirkon arkea

Heit­täy­ty­mi­nen uuden edessä on pal­kin­nut – Ou­lus­sa strii­mauk­sis­ta on tullut toimiva osa kir­jas­ton ja kirkon arkea

08.01.2022 11:00 2
Tilaajille
Syyte: Tuiran kirkko yritettiin polttaa – tekovälineinä bensaa, riepuja ja oksia

Syyte: Tuiran kirkko yri­tet­tiin polttaa – te­ko­vä­li­nei­nä bensaa, riepuja ja oksia

20.10.2021 16:10 2
Tilaajille
Oulussa järjestetään kastehetki huhtikuussa – Tuiran seurakunta hoitaa ristiäisten käytännön asiat ja tarjoaa kakkukahvit

Oulussa jär­jes­te­tään kas­te­het­ki huh­ti­kuus­sa – Tuiran seu­ra­kun­ta hoitaa ris­tiäis­ten käy­tän­nön asiat ja tarjoaa kak­ku­kah­vit

23.02.2021 12:36 1
Seurakunta saa uudet tilat Pateniemeen – Tuiran seurakunta tulee Keskon vuokralaiseksi

Seu­ra­kun­ta saa uudet tilat Pa­te­nie­meen – Tuiran seu­ra­kun­ta tulee Keskon vuok­ra­lai­sek­si

10.02.2021 20:25 2
Tilaajille
Helisevä symbaali on nyt pamahtava pelti – Uusi testamentti kääntyi mobiiliversioksi ja äänikirjaksi, jotka on suunnattu "digimaailmassa eläville"

He­li­se­vä sym­baa­li on nyt pa­mah­ta­va pelti – Uusi tes­ta­ment­ti kääntyi mo­bii­li­ver­siok­si ja ää­ni­kir­jak­si, jotka on suun­nat­tu "di­gi­maail­mas­sa elä­vil­le"

21.10.2020 18:04
Tilaajille
Tuiran seurakunta ryhtyy helpottamaan ikäihmisten yksinäisyyttä testamenttilahjoituksen turvin – "Liian moni ikäihminen kärsii yksinäisyydestä kaupungissamme"

Tuiran seu­ra­kun­ta ryhtyy hel­pot­ta­maan ikäih­mis­ten yk­si­näi­syyt­tä tes­ta­ment­ti­lah­joi­tuk­sen turvin – "Liian moni ikäih­mi­nen kärsii yk­si­näi­syy­des­tä kau­pun­gis­sam­me"

08.09.2020 16:53