Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa tar­joil­lun oudon ha­jui­sen jau­he­li­ha­kei­ton syy selvisi

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kilpailukyky
Kauppakamarien kysely: Yli puolet yrityksestä toivoo hallituksen keventävän verotusta

Kaup­pa­ka­ma­rien kysely: Yli puolet yri­tyk­ses­tä toivoo hal­li­tuk­sen ke­ven­tä­vän ve­ro­tus­ta

08.05.2023 12:10 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­ken­teen pääs­tö­vä­hen­nyk­sil­le on las­ket­ta­va hin­ta­lap­pu

12.08.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­rem­mil­la lii­ken­ne­yh­teyk­sil­lä lisää elin­voi­maa

06.11.2021 03:30
Tilaajille
Suomeen investoidaan, kun tarvitaan osaajia ja tuotanto on vaativaa – "Palkka ei ole siinä kontekstissa ykkösasia, olennaisempi kysymys kuuluu: löytyykö osaajia"

Suomeen in­ves­toi­daan, kun tar­vi­taan osaajia ja tuo­tan­to on vaa­ti­vaa – "Palkka ei ole siinä kon­teks­tis­sa yk­kö­sa­sia, olen­nai­sem­pi kysymys kuuluu: löy­tyy­kö osaa­jia"

28.09.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen talous tuu­li­ajol­la

25.09.2020 03:00
Tilaajille
Tehtailla heiluu hihojen sijaan viikate, jos kulut kattava hinta on kilpailijoita korkeampi
Kolumni

Teh­tail­la heiluu hihojen sijaan vii­ka­te, jos kulut kattava hinta on kil­pai­li­joi­ta kor­keam­pi

23.09.2020 12:33 2
Tilaajille
Oppositio syytti hallitusta teollisuuden kilpailukyvyn heikentämisestä: "Teidän touhussanne ei ole lainkaan realismia"

Op­po­si­tio syytti hal­li­tus­ta teol­li­suu­den kil­pai­lu­ky­vyn hei­ken­tä­mi­ses­tä: "Teidän tou­hus­san­ne ei ole lain­kaan rea­lis­mia"

03.09.2020 19:05 19
Uusi käänne: Sairausajan karenssi jäämässä pois – palkkaa saisikin ensimmäiseltä sairauspäivältä

Uusi käänne: Sai­raus­ajan ka­rens­si jää­mäs­sä pois – palkkaa sai­si­kin en­sim­mäi­sel­tä sai­raus­päi­väl­tä

16.11.2015 06:13 16
Palkaton sairauspäivä jäämässä pois – laaja työmarkkinasopimus syntymässä pakkolakien tilalle

Pal­ka­ton sai­raus­päi­vä jää­mäs­sä pois – laaja työ­mark­ki­na­so­pi­mus syn­ty­mäs­sä pak­ko­la­kien tilalle

14.11.2015 03:00 116

HS: Kirkko ei suostu siir­tä­mään ar­ki­py­hiä

09.11.2015 19:16 13
Hallituksen esitys kustannuskilpailukyvyn parantamisesta viivästyy

Hal­li­tuk­sen esitys kus­tan­nus­kil­pai­lu­ky­vyn pa­ran­ta­mi­ses­ta vii­väs­tyy

02.11.2015 16:18 6
PAM palkitsi pääministeri Sipilän Jopolla – syynä pakkolait, jotka auttaneet jäsenhankintaa

PAM pal­kit­si pää­mi­nis­te­ri Sipilän Jopolla – syynä pak­ko­lait, jotka aut­ta­neet jä­sen­han­kin­taa

13.10.2015 13:19 28
VM:ltä raju esitys: Lisäleikkaus ansiosidonnaiseen, voi pudota alle 400 päivän

VM:ltä raju esitys: Li­sä­leik­kaus an­sio­si­don­nai­seen, voi pudota alle 400 päivän

05.10.2015 15:42 106
Professori lomarahasotkusta: ”Menettelytavat muuttuvat koko ajan hullunkurisemmiksi”

Pro­fes­so­ri lo­ma­ra­ha­sot­kus­ta: ”Me­net­te­ly­ta­vat muut­tu­vat koko ajan hul­lun­ku­ri­sem­mik­si”

30.09.2015 17:37 29

Sdp:n Iha­lai­nen: Lo­ma­ra­ha­kes­kus­te­lu kertoo, miten syk­ky­räs­sä ollaan

30.09.2015 11:46 3
Sipilä: Lomarahoista voidaan vastakin sopia työpaikoilla

Sipilä: Lo­ma­ra­hois­ta voidaan vas­ta­kin sopia työ­pai­koil­la

30.09.2015 11:29 7
Arhinmäki lauloi eduskunnassa: "Kas näin heiluu takki" - Puhemies: "Nyt on laulu laulettu"

Ar­hin­mä­ki lauloi edus­kun­nas­sa: "Kas näin heiluu takki" - Pu­he­mies: "Nyt on laulu lau­let­tu"

30.09.2015 11:16 94
Fjäder: Hallituksen kilpailukykymalli oli esillä jo elokuussa

Fjäder: Hal­li­tuk­sen kil­pai­lu­ky­ky­mal­li oli esillä jo elo­kuus­sa

30.09.2015 10:11 2
VM julkisti laskelmia hallituksen kiristystoimista

VM jul­kis­ti las­kel­mia hal­li­tuk­sen ki­ris­tys­toi­mis­ta

29.09.2015 18:29 8
Työmarkkinaosapuolet ovat aloittaneet neuvottelut kilpailukykypaketista

Työ­mark­ki­na­osa­puo­let ovat aloit­ta­neet neu­vot­te­lut kil­pai­lu­ky­ky­pa­ke­tis­ta

29.09.2015 12:56 1