Kannatusmittaukset: Ko­koo­mus nousi Ylen ky­se­lys­sä suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si

Opiskelu: Lukion syys­lu­ku­kau­si aloi­te­taan isojen uu­dis­tus­ten ja ko­ro­na­ti­lan­teen ai­heut­ta­man huolen kes­kel­lä

Syysloma

Syys­lo­mal­la vii­mein­kin, voi ottaa ii­sim­min – Oulussa lapset naut­ti­vat lo­mai­lus­ta ko­ro­na­ra­joit­teis­ta huo­li­mat­ta

20.10.2020 19:05
Tilaajille

Pe­rin­tei­nen syys­lo­man X-ON-ta­pah­tu­ma peruttu ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi, lo­ma­lai­sil­le tar­jol­la silti paljon lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia – katso, mitä Oulussa voi tehdä syys­lo­mal­la

19.10.2020 15:39

Syys­lo­ma­viik­koa vie­te­tään ta­val­lis­ta kyl­mem­mäs­sä säässä ja tai­vaal­ta voi tulla lunta, räntää tai vettä – katso, mil­lai­nen sää Oulussa on ollut syys­lo­man aikaan vii­mei­sen 10 vuoden aikana

16.10.2020 13:12
Tilaajille

"Ei uskalla viikkoa pi­dem­mäl­le suun­ni­tel­la, kun tilanne niin elää" – Kun syys­lo­ma vie­te­tään lähellä kotia, ou­lu­lai­sen kou­lu­lai­sen va­paa­päi­vä täyttyy ul­koi­lul­la, lu­ke­mi­sel­la ja pyö­räi­lyl­lä

15.10.2020 07:00 1
Tilaajille

Tie­to­maas­sa päi­vi­te­tään ko­ro­na­oh­jeis­tus­ta ja va­rau­du­taan syys­lo­ma­ruuh­kaan epä­tie­toi­se­na tu­le­vas­ta –  "Jo­ta­kin olemme tehneet oikein ja on­nea­kin on ollut mukana"

14.10.2020 18:02
Tilaajille

Monen lajin menoa Koil­lis­maan mai­se­mis­sa – mat­kai­lu­yrit­tä­jät odot­ta­vat innolla etelän syys­lo­ma­lai­sia

11.10.2020 07:00
Tilaajille

Syys­lo­ma­kau­den al­ka­mi­sen ei uskota ai­heut­ta­van ruuhkia Poh­jois-Suo­men maan­teil­le – "Ar­ki­lii­ken­net­tä­kin on vä­hem­män, tiet vetävät ja ka­pa­si­teet­tia riit­tää"

10.10.2020 17:05 3