Kaupunginjohtaja: Kah­dek­san kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Katri Kulmunin ero
Oikeuskansleri moittii Katri Kulmunia harkitsemattomasta valtion varojen käytöstä viestintäkoulutusten vuoksi: "Laillisuusvalvonnallisesti riittämätöntä harkintaa"

Oi­keus­kans­le­ri moittii Katri Kul­mu­nia har­kit­se­mat­to­mas­ta valtion varojen käy­tös­tä vies­tin­tä­kou­lu­tus­ten vuoksi: "Lail­li­suus­val­von­nal­li­ses­ti riit­tä­mä­tön­tä har­kin­taa"

07.03.2023 13:15 15
Katri Kulmunin ex-erityisavustajalle ehdollista vankeutta: Syyllistyi petokseen ja virkavelvollisuuden rikkomiseen viestintävalmennusjupakassa

Katri Kul­mu­nin ex-eri­tyi­sa­vus­ta­jal­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta: Syyl­lis­tyi pe­tok­seen ja vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­seen vies­tin­tä­val­men­nus­ju­pa­kas­sa

09.02.2023 14:15
Katri Kulmunin ex-erityisavustaja Kari Jääskeläinen syytteeseen petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta viestintäkoulutusjupakassa

Katri Kul­mu­nin ex-eri­tyi­sa­vus­ta­ja Kari Jääs­ke­läi­nen syyt­tee­seen pe­tok­ses­ta ja vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta vies­tin­tä­kou­lu­tus­ju­pa­kas­sa

13.08.2021 11:06 7
Keskustan ex-puheenjohtaja Kulmunista ulkoasiainvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan jäsen

Kes­kus­tan ex-pu­heen­joh­ta­ja Kul­mu­nis­ta ul­ko­asiain­va­lio­kun­nan ja val­tio­va­rain­va­lio­kun­nan jäsen

10.09.2020 15:00 9
Katri Kulmuni kertoo siirtäneensä koulutusrahat ministeriöille, puolue oli tarjoutunut maksamaan – "Olen luvannut itse tämän maksaa ja sanani pitää"

Katri Kulmuni kertoo siir­tä­neen­sä kou­lu­tus­ra­hat mi­nis­te­riöil­le, puolue oli tar­jou­tu­nut mak­sa­maan – "Olen lu­van­nut itse tämän maksaa ja sanani pitää"

03.07.2020 17:14 17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Katri Kul­mu­nin ku­jan­juok­su

24.06.2020 06:00
Tilaajille
Poliisi: Kulmunin viestintäkoulutushankinnoista aloitetaan esitutkinta – yksi virkamies epäiltynä

Po­lii­si: Kul­mu­nin vies­tin­tä­kou­lu­tus­han­kin­nois­ta aloi­te­taan esi­tut­kin­ta – yksi vir­ka­mies epäil­ty­nä

23.06.2020 17:40 6
STT:n saamat asiakirjat: Tekir antoi joulukuussa viestintäkonsultointia Kulmunin Instagram-kohuun liittyen ja valtiovarainministeriö maksoi laskun

STT:n saamat asia­kir­jat: Tekir antoi jou­lu­kuus­sa vies­tin­tä­kon­sul­toin­tia Kul­mu­nin Ins­ta­gram-ko­huun liit­tyen ja val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö maksoi laskun

18.06.2020 19:26 12
Katri Kulmunin kohukoulutukset johtamassa jatkotoimenpiteisiin – Ministeriö: erityisavustaja Jääskeläinen ohjasi hankintoja vahvasti

Katri Kul­mu­nin ko­hu­kou­lu­tuk­set joh­ta­mas­sa jat­ko­toi­men­pi­tei­siin – Mi­nis­te­riö: eri­tyis­avus­ta­ja Jääs­ke­läi­nen ohjasi han­kin­to­ja vah­vas­ti

16.06.2020 14:34 28
TEM: Kulmunin viestintäkonsultoinnin laskutuksessa ja palveluiden tilaamisessa epäselvyyksiä – sisäinen tarkastus suosittelee jatkotoimia

TEM: Kul­mu­nin vies­tin­tä­kon­sul­toin­nin las­ku­tuk­ses­sa ja pal­ve­lui­den ti­laa­mi­ses­sa epä­sel­vyyk­siä – si­säi­nen tar­kas­tus suo­sit­te­lee jat­ko­toi­mia

16.06.2020 12:40 5
Puheenaihe: Oliko sukupuolella merkitystä Katri Kulmunin ministerierossa? - "Hänet, nuori nainen, jätettiin vaikeimpana hetkenä yksin."

Pu­hee­nai­he: Oliko su­ku­puo­lel­la mer­ki­tys­tä Katri Kul­mu­nin mi­nis­te­rie­ros­sa? - "Hänet, nuori nainen, jä­tet­tiin vai­keim­pa­na hetkenä yksin."

14.06.2020 08:00 7
Tilaajille
Analyysi: Kulmunin saamille opeille olisi enemmänkin tarvetta – kaksinkertaisen ministerin mukaan yhden avustajan pitäisi aina olla viestinnän ammattilainen

Ana­lyy­si: Kul­mu­nin saa­mil­le opeille olisi enem­män­kin tar­vet­ta – kak­sin­ker­tai­sen mi­nis­te­rin mukaan yhden avus­ta­jan pitäisi aina olla vies­tin­nän am­mat­ti­lai­nen

14.06.2020 08:00
Tilaajille
Kulmuni varmisti jatkohalunsa, Kurvinen keskittyy nyt ryhmäjohtajan töihin

Kulmuni var­mis­ti jat­ko­ha­lun­sa, Kur­vi­nen kes­kit­tyy nyt ryh­mä­joh­ta­jan töihin

13.06.2020 17:36 2
Katri Kulmuni purki tuntojaan koulutuskohun jälkeen: "Tämä on ollut kokemus, jollaista en toivoisi pahimmalle vihamiehellenikään" – Vahvisti hakevansa jatkoa keskustan puheenjohtajana

Katri Kulmuni purki tun­to­jaan kou­lu­tus­ko­hun jäl­keen: "Tämä on ollut ko­ke­mus, jol­lais­ta en toi­voi­si pa­him­mal­le vi­ha­mie­hel­le­ni­kään" – Vah­vis­ti ha­ke­van­sa jatkoa kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­na

13.06.2020 11:01 4
Katri Kulmuni kertoo keskustan tupaillassa menettäneensä yöunensa kohun seurauksena: "On ollut rankkaa"

Katri Kulmuni kertoo kes­kus­tan tu­pa­il­las­sa me­net­tä­neen­sä yö­unen­sa kohun seu­rauk­se­na: "On ollut rank­kaa"

12.06.2020 11:59 8
Tilaajille
Ministeriö haluaa lisätietoja Kulmunin kohuvalmennuksen hankinnasta – mutta ei Kulmunilta tai Tekiriltä

Mi­nis­te­riö haluaa li­sä­tie­to­ja Kul­mu­nin ko­hu­val­men­nuk­sen han­kin­nas­ta – mutta ei Kul­mu­nil­ta tai Te­ki­ril­tä

11.06.2020 19:42 3
Ministeriö haluaa lisätietoja Kulmunin kohuvalmennuksen hankinnasta – "Selvitys voi valmistua vasta juhannuksen jälkeen"

Mi­nis­te­riö haluaa li­sä­tie­to­ja Kul­mu­nin ko­hu­val­men­nuk­sen han­kin­nas­ta – "Sel­vi­tys voi val­mis­tua vasta ju­han­nuk­sen jäl­keen"

11.06.2020 14:01 1
Tekir-selvitysten julkistus siirtyi torstaille – TEMin sisäinen tarkastus tarvitsi lisäaikaa

Te­kir-sel­vi­tys­ten jul­kis­tus siirtyi tors­tail­le – TEMin si­säi­nen tar­kas­tus tar­vit­si li­sä­ai­kaa

11.06.2020 07:59
Näkökulma: Vastentahtoinen Vanhanen ja vallan ytimessä roikkuva Kulmuni – puheenjohtajalla on kiire profiloitua ennen puoluekokousta

Nä­kö­kul­ma: Vas­ten­tah­toi­nen Van­ha­nen ja vallan yti­mes­sä roik­ku­va Kulmuni – pu­heen­joh­ta­jal­la on kiire pro­fi­loi­tua ennen puo­lue­ko­kous­ta

10.06.2020 18:00 3
Mitä TEM tekee Kulmunin ja Tekirin selvitysten perusteella? Se selviää torstaina

Mitä TEM tekee Kul­mu­nin ja Tekirin sel­vi­tys­ten pe­rus­teel­la? Se selviää tors­tai­na

10.06.2020 20:31 3