Suviseurat: Su­vi­seu­rat eivät olekaan Räys­kä­län ky­lä­kau­pal­le kul­ta­kai­vos

Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Mi­nis­te­riö haluaa li­sä­tie­to­ja Kul­mu­nin ko­hu­val­men­nuk­sen han­kin­nas­ta – "Sel­vi­tys voi val­mis­tua vasta ju­han­nuk­sen jäl­keen"

Työ- ja elinkeinoministeriö ei avaa, mistä lisäselvityspyynnössä on kyse.


Esiintymisvalmennuksesta syntynyt kohu sai Katri Kulmunin eroamaan valtiovarainministerin tehtävästä.
Esiintymisvalmennuksesta syntynyt kohu sai Katri Kulmunin eroamaan valtiovarainministerin tehtävästä.
Kuva: Mauri Ratilainen

Työ- ja elinkeinoministeriön sisäinen tarkastus liittyen ex-valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) koulutusvalmennukseen lykkääntyy jälleen. Selvitys oli perin tarkoitus julkistaa keskiviikkona, mutta sen kerrottiin siirtyvän torstaihin.

Torstaina ministeriö tviittasi selvityksen siirtyvän yhä. Nyt puhutaan mahdollisesti viikkojen lykkääntymisestä.

Kyse on viestintäjohtaja Mikko Koivumaan mukaan lisäselvitysten tarpeesta.

– Selvitys voi valmistua mahdollisesti vasta juhannuksen jälkeen. Julkaisemme selvityksen ja siihen liittyvät materiaalit heti, kun ne ovat valmiita, Koivumaa sanoo.

Koivumaa ei avaa tarkemmin, millaisia lisäselvityksiä ministeriö haluaa eikä sitä, millaisia puutteita tähän mennessä saaduissa selvityksissä on.

TEM on pyytänyt koulutusvalmennuksen hankintaan liittyvästä tapahtumakulusta tietoja ainakin Kulmunilta ja valmennusta antaneelta viestintäyhtiö Tekiriltä. TEM selvittää myös omaa hankintaprosessiaan, kuten asian valmisteluun, sopimuksen laatimiseen ja laskutukseen liittyviä asioita.

TEM ja valtiovarainministeriö eivät (VM) aluksi katsoneet, että Tekiriltä tehtyihin viestintäkonsultointihankintoihin olisi liittynyt oikeudellisia tai hallinnollisia epäselvyyksiä.

Tilanne muuttui, kun Kulmuni kertoi perjantaisessa tiedotustilaisuudessa paitsi erostaan myös puoluekokouspuheen harjoittelusta. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan TEM on maksanut koulutuksista kaikkiaan 24 100 euroa. Se on ilmoittanut perivänsä takaisin kaiken, mikä ei liittynyt ministerin tehtäviin.

Kulmuni ilmoitti jo ennen eroaan maksavansa itse yhteensä 56 000 euron koulutukset, joista osa on syntynyt Kulmunin johtaessa valtiovarainministeriötä. VM päätyi oikeudellisessa arviossaan siihen, että suorahankintana tehdyt hankinnat olisi pitänyt perustella paremmin.

Helsingin poliisi on aloittanut esiselvityksen esiintymisvalmennuksen hankinnasta. Esiselvitys on kesken.