Suviseurat: Su­vi­seu­rat eivät olekaan Räys­kä­län ky­lä­kau­pal­le kul­ta­kai­vos

Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

TEM: Kul­mu­nin vies­tin­tä­kon­sul­toin­nin las­ku­tuk­ses­sa ja pal­ve­lui­den ti­laa­mi­ses­sa epä­sel­vyyk­siä – si­säi­nen tar­kas­tus suo­sit­te­lee jat­ko­toi­mia

Helsinki
Työ- ja elinkeinoministeriön sisäinen tarkastus suosittelee, että ministeriö ryhtyy jatkotoimiin Tekirin ja Jääskeläisen suhteen.
Työ- ja elinkeinoministeriön sisäinen tarkastus suosittelee, että ministeriö ryhtyy jatkotoimiin Tekirin ja Jääskeläisen suhteen.

Viestintäkonsultointikohun saattelemana paikaltaan eronneen entisen valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) konsulttihankintojen laskutuksessa ja tilaamisessa on epäselvyyksiä, tiedottaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).

TEMin sisäisen tarkastuksen tekemän selvityksen mukaan Kulmunin entinen erityisavustaja Kari Jääskeläinen antoi ymmärtää toimivansa ministerin mandaatilla, vaikka hänellä ei sitä Kulmunin selvityksen mukaan ollut.

Ministeriön mukaan osa viestintätoimisto Tekirin laskuttamista töistä oli tehty ennen sopimuksen solmimista ja Tekir on laskuttanut työstä, josta Kulmuni ei ole ollut selvityksensä mukaan tietoinen.

TEMin sisäinen tarkastus suosittelee, että ministeriö ryhtyy jatkotoimiin Tekirin ja Jääskeläisen suhteen. Ministeriö päättää toimenpiteistä myöhemmin.

Lue myös: Katri Kul­mu­nin ko­hu­kou­lu­tuk­set joh­ta­mas­sa jat­ko­toi­men­pi­tei­siin – Mi­nis­te­riö: eri­tyis­avus­ta­ja Jääs­ke­läi­nen ohjasi han­kin­to­ja vah­vas­ti