Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Kainuun pelastuslaitos
Kyselytutkimus kertoo monen Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen työntekijän kokeneen seksuaalista häirintää – luvut osoittavat häirintää tapahtuneen myös työyhteisössä

Ky­se­ly­tut­ki­mus kertoo monen Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tok­sen työn­te­ki­jän ko­ke­neen sek­suaa­lis­ta häi­rin­tää – luvut osoit­ta­vat häi­rin­tää ta­pah­tu­neen myös työ­yh­tei­sös­sä

19.12.2021 06:00 8
Tilaajille
Henkilöauto suistui tieltä Sotkamossa, yksi henkilö toimitettiin jatkohoitoon

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä Sot­ka­mos­sa, yksi henkilö toi­mi­tet­tiin jat­ko­hoi­toon

19.11.2021 18:44
Oulunsuun elokuista tulipaloa epäillään tahalliseksi – liittyvätkö Oulun viimeaikaiset tulipalot toisiinsa?

Ou­lun­suun elo­kuis­ta tu­li­pa­loa epäil­lään ta­hal­li­sek­si – liit­ty­vät­kö Oulun vii­me­ai­kai­set tu­li­pa­lot toi­siin­sa?

07.09.2021 16:07 10
Tilaajille
Vene kaatui Suomussalmen Juntusjärvellä – kyydissä olleet selvisivät vammoitta

Vene kaatui Suo­mus­sal­men Jun­tus­jär­vel­lä – kyy­dis­sä olleet sel­vi­si­vät vam­moit­ta

13.08.2021 19:18
Puolangalla syttyi pieni maastopalo salaman aiheuttamana

Puo­lan­gal­la syttyi pieni maas­to­pa­lo salaman ai­heut­ta­ma­na

19.07.2021 19:55 1
Kaksi henkilöä loukkaantui vakavasti nokkakolarissa Paltamossa

Kaksi hen­ki­löä louk­kaan­tui va­ka­vas­ti nok­ka­ko­la­ris­sa Pal­ta­mos­sa

12.07.2021 16:09
Pakastin sytytti tulipalon omakotitalossa Suomussalmella – asukkaiden neuvokas toiminta esti palon leviämisen

Pa­kas­tin sytytti tu­li­pa­lon oma­ko­ti­ta­los­sa Suo­mus­sal­mel­la – asuk­kai­den neu­vo­kas toi­min­ta esti palon le­viä­mi­sen

24.06.2021 10:01
Sähköaseman läpivientieristimessä syttyi tulipalo Suomussalmella

Säh­kö­ase­man lä­pi­vien­ti­eris­ti­mes­sä syttyi tu­li­pa­lo Suo­mus­sal­mel­la

18.06.2021 22:54
Joutsen oli koko päivän hievahtamatta paikallaan Puolangalla – huolestunut ohikulkija kilautti hätäkeskukseen

Joutsen oli koko päivän hie­vah­ta­mat­ta pai­kal­laan Puo­lan­gal­la – huo­les­tu­nut ohi­kul­ki­ja ki­laut­ti hä­tä­kes­kuk­seen

28.04.2021 22:37 5
Järven jää petti hiihtäjän alta Sotkamossa – kylmettynyt henkilö haettiin turvaan ilmatyynyaluksella

Järven jää petti hiih­tä­jän alta Sot­ka­mos­sa – kyl­met­ty­nyt henkilö haet­tiin turvaan il­ma­tyy­ny­aluk­sel­la

18.04.2021 13:23 4
Biojätekasa syttyi tuleen jätehallin sisäpuolella – palosta ei aiheutunut vaaraa ihmisille tai rakennuksille

Bio­jä­te­ka­sa syttyi tuleen jä­te­hal­lin si­sä­puo­lel­la – palosta ei ai­heu­tu­nut vaaraa ih­mi­sil­le tai ra­ken­nuk­sil­le

16.04.2021 17:09
Kainuun pelastuslaitos huutokauppaa käytettyä kalustoaan Huutokaupat.com-sivustolla – myynnissä muun muassa pari paloautoa ja moottorikelkka

Kainuun pe­las­tus­lai­tos huu­to­kaup­paa käy­tet­tyä ka­lus­toaan Huu­to­kau­pat.com-si­vus­tol­la – myyn­nis­sä muun muassa pari pa­lo­au­toa ja moot­to­ri­kelk­ka

15.04.2021 14:37 1
Metsätöissä ollut mies loukkaantui ison puun kaaduttua päälle Pudasjärvellä – Uhri toimitettiin jatkohoitoon moottorikelkalla ja lääkärihelikopterilla

Met­sä­töis­sä ollut mies louk­kaan­tui ison puun kaa­dut­tua päälle Pu­das­jär­vel­lä – Uhri toi­mi­tet­tiin jat­ko­hoi­toon moot­to­ri­kel­kal­la ja lää­kä­ri­he­li­kop­te­ril­la

07.04.2021 16:59
Sänky paloi Kuhmossa aamuyöstä – kaksi henkilöä altistui savulle

Sänky paloi Kuh­mos­sa aa­mu­yös­tä – kaksi hen­ki­löä al­tis­tui savulle

13.02.2021 11:41 1
Tulipalo vaurioitti omakotitaloa Kajaanin Teerisuolla

Tu­li­pa­lo vau­rioit­ti oma­ko­ti­ta­loa Ka­jaa­nin Tee­ri­suol­la

07.02.2021 23:48
Tiellä 22 Paltamossa rekka ajoi ojaan – tie jälleen auki liikenteelle

Tiellä 22 Pal­ta­mos­sa rekka ajoi ojaan – tie jälleen auki lii­ken­teel­le

07.02.2021 20:33
Henkilöauto upposi jäihin Puolangalla – kyydissä olleet kaksi 70-vuotiasta miestä menehtyivät

Hen­ki­lö­au­to upposi jäihin Puo­lan­gal­la – kyy­dis­sä olleet kaksi 70-vuo­tias­ta miestä me­neh­tyi­vät

26.12.2020 13:54
Pakettiauto ja tukkirekka kolaroivat Hyrynsalmella – pakettiauton kuljettaja loukkaantui

Pa­ket­ti­au­to ja tuk­ki­rek­ka ko­la­roi­vat Hy­ryn­sal­mel­la – pa­ket­ti­au­ton kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui

22.12.2020 18:33

Ker­ros­ta­lo­asun­nos­sa syttyi tu­li­pa­lo Ka­jaa­nis­sa, kukaan ei louk­kaan­tu­nut – pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa, ettei sa­vui­seen rap­pu­käy­tä­vään ole syytä mennä

26.10.2020 20:54
Rakennusjätekasa syttyi palamaan Ristijärvellä – ei suuria vahinkoja

Ra­ken­nus­jä­te­ka­sa syttyi pa­la­maan Ris­ti­jär­vel­lä – ei suuria va­hin­ko­ja

20.10.2020 19:56