Kainuun pelastuslaitos
Viljasiilo roihahti liekkeihin Vaalassa – liekit eivät päässeet leviämään siilon ulkopuolelle

Vil­ja­sii­lo roi­hah­ti liek­kei­hin Vaa­las­sa – liekit eivät pääs­seet le­viä­mään siilon ul­ko­puo­lel­le

10.09.2020 10:19 0
Autotallirakennus tuhoutui palossa Kajaanissa

Au­to­tal­li­ra­ken­nus tu­hou­tui palossa Ka­jaa­nis­sa

22.08.2020 15:07 0
Sotkamon ja Paltamon välinen tie jälleen auki – suljettuna aamusta asti tieltä suistuneen rekan vuoksi

Sot­ka­mon ja Pal­ta­mon välinen tie jälleen auki – sul­jet­tu­na aamusta asti tieltä suis­tu­neen rekan vuoksi

16.08.2020 11:56 0
Suuri tehdashalli vaurioitui pahoin tulipalossa Suomussalmella – rakennuksesta paloi noin 4000 neliömetriä

Suuri teh­das­hal­li vau­rioi­tui pahoin tu­li­pa­los­sa Suo­mus­sal­mel­la – ra­ken­nuk­ses­ta paloi noin 4000 ne­liö­met­riä

30.07.2020 06:42 0
Epäonnea vesillä Kajaanissa: purjevene karkasi rannasta ja hinaamaan lähteneen moottoriveneen matka tyssäsi

Epä­on­nea vesillä Ka­jaa­nis­sa: pur­je­ve­ne karkasi ran­nas­ta ja hi­naa­maan läh­te­neen moot­to­ri­ve­neen matka tyssäsi

22.07.2020 19:39 0
Käytöstä poistunut navetta syttyi Suomussalmella – syttymissyyksi epäillään salamaa

Käy­tös­tä pois­tu­nut navetta syttyi Suo­mus­sal­mel­la – syt­ty­mis­syyk­si epäil­lään salamaa

13.07.2020 23:44
Pelastuslaitos hinasi karanneen veneen rantaan Suomussalmella

Pe­las­tus­lai­tos hinasi ka­ran­neen veneen rantaan Suo­mus­sal­mel­la

11.07.2020 22:09 1
Kissa jäi jumiin seinän sisälle Vaalassa – pelastuslaitos joutui purkamaan osan seinästä

Kissa jäi jumiin seinän sisälle Vaa­las­sa – pe­las­tus­lai­tos joutui pur­ka­maan osan sei­näs­tä

01.07.2020 20:12 0
Pelastuslaitos joutui lopettamaan kaivoon pudonneen poronvasan Suomussalmella

Pe­las­tus­lai­tos joutui lo­pet­ta­maan kaivoon pu­don­neen po­ron­va­san Suo­mus­sal­mel­la

28.06.2020 15:13 0
Kainuun myrskytuhojen korjaaminen jatkuu vielä perjantaina – pahimmin tuhoja syntyi Kajaanissa ja Sotkamossa

Kainuun myrs­ky­tu­ho­jen kor­jaa­mi­nen jatkuu vielä per­jan­tai­na – pa­him­min tuhoja syntyi Ka­jaa­nis­sa ja Sot­ka­mos­sa

26.06.2020 09:47 0
Luhtitalon alakerrassa syttyi tulipalo Kajaanissa – savusukeltajat pelastivat yhden ihmisen palavasta huoneistosta

Luh­ti­ta­lon ala­ker­ras­sa syttyi tu­li­pa­lo Ka­jaa­nis­sa – sa­vu­su­kel­ta­jat pe­las­ti­vat yhden ihmisen pa­la­vas­ta huo­neis­tos­ta

21.06.2020 08:52
Noin hehtaarin kokoinen kangasmetsä roihahti liekkeihin Paltamossa – jälkisammutustyöt parhaillaan käynnissä

Noin heh­taa­rin ko­koi­nen kan­gas­met­sä roi­hah­ti liek­kei­hin Pal­ta­mos­sa – jäl­ki­sam­mu­tus­työt par­hail­laan käyn­nis­sä

17.06.2020 16:48 0
Iso varikkorakennus vaurioitui tulipalossa käyttökelvottomaksi Kajaanissa – palosta ei koitunut henkilövahinkoja, katso videot

Iso va­rik­ko­ra­ken­nus vau­rioi­tui tu­li­pa­los­sa käyt­tö­kel­vot­to­mak­si Ka­jaa­nis­sa – palosta ei koi­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja, katso videot

15.06.2020 17:49