Pesäpallo: Kaleva Live näyttää Lipon lauan­tai­sen ko­ti­ot­te­lun suorana lä­he­tyk­se­nä

Kainuun pelastuslaitos
Viimeisin tunti

Säh­kö­ase­man lä­pi­vien­ti­eris­ti­mes­sä syttyi tu­li­pa­lo Suo­mus­sal­mel­la

22:54
Vanhemmat

Joutsen oli koko päivän hie­vah­ta­mat­ta pai­kal­laan Puo­lan­gal­la – huo­les­tu­nut ohi­kul­ki­ja ki­laut­ti hä­tä­kes­kuk­seen

28.04.2021 22:37 5

Järven jää petti hiih­tä­jän alta Sot­ka­mos­sa – kyl­met­ty­nyt henkilö haet­tiin turvaan il­ma­tyy­ny­aluk­sel­la

18.04.2021 13:23 4

Bio­jä­te­ka­sa syttyi tuleen jä­te­hal­lin si­sä­puo­lel­la – palosta ei ai­heu­tu­nut vaaraa ih­mi­sil­le tai ra­ken­nuk­sil­le

16.04.2021 17:09

Kainuun pe­las­tus­lai­tos huu­to­kaup­paa käy­tet­tyä ka­lus­toaan Huu­to­kau­pat.com-si­vus­tol­la – myyn­nis­sä muun muassa pari pa­lo­au­toa ja moot­to­ri­kelk­ka

15.04.2021 14:37 1

Met­sä­töis­sä ollut mies louk­kaan­tui ison puun kaa­dut­tua päälle Pu­das­jär­vel­lä – Uhri toi­mi­tet­tiin jat­ko­hoi­toon moot­to­ri­kel­kal­la ja lää­kä­ri­he­li­kop­te­ril­la

07.04.2021 16:59

Sänky paloi Kuh­mos­sa aa­mu­yös­tä – kaksi hen­ki­löä al­tis­tui savulle

13.02.2021 11:41 1

Tu­li­pa­lo vau­rioit­ti oma­ko­ti­ta­loa Ka­jaa­nin Tee­ri­suol­la

07.02.2021 23:48

Tiellä 22 Pal­ta­mos­sa rekka ajoi ojaan – tie jälleen auki lii­ken­teel­le

07.02.2021 20:33

Hen­ki­lö­au­to upposi jäihin Puo­lan­gal­la – kyy­dis­sä olleet kaksi 70-vuo­tias­ta miestä me­neh­tyi­vät

26.12.2020 13:54

Pa­ket­ti­au­to ja tuk­ki­rek­ka ko­la­roi­vat Hy­ryn­sal­mel­la – pa­ket­ti­au­ton kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui

22.12.2020 18:33

Ker­ros­ta­lo­asun­nos­sa syttyi tu­li­pa­lo Ka­jaa­nis­sa, kukaan ei louk­kaan­tu­nut – pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa, ettei sa­vui­seen rap­pu­käy­tä­vään ole syytä mennä

26.10.2020 20:54

Ra­ken­nus­jä­te­ka­sa syttyi pa­la­maan Ris­ti­jär­vel­lä – ei suuria va­hin­ko­ja

20.10.2020 19:56

Tuk­ki­rek­ka ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Ris­ti­jär­vel­lä Kai­nuus­sa – ti­lan­tees­sa sääs­tyt­tiin suu­rem­mil­ta louk­kaan­tu­mi­sil­ta

05.10.2020 11:30

Vil­ja­sii­lo roi­hah­ti liek­kei­hin Vaa­las­sa – liekit eivät pääs­seet le­viä­mään siilon ul­ko­puo­lel­le

10.09.2020 11:15

Au­to­tal­li­ra­ken­nus tu­hou­tui palossa Ka­jaa­nis­sa

22.08.2020 15:07

Sot­ka­mon ja Pal­ta­mon välinen tie jälleen auki – sul­jet­tu­na aamusta asti tieltä suis­tu­neen rekan vuoksi

16.08.2020 18:50

Suuri teh­das­hal­li vau­rioi­tui pahoin tu­li­pa­los­sa Suo­mus­sal­mel­la – ra­ken­nuk­ses­ta paloi noin 4000 ne­liö­met­riä

30.07.2020 14:52

Epä­on­nea vesillä Ka­jaa­nis­sa: pur­je­ve­ne karkasi ran­nas­ta ja hi­naa­maan läh­te­neen moot­to­ri­ve­neen matka tyssäsi

22.07.2020 19:39

Käy­tös­tä pois­tu­nut navetta syttyi Suo­mus­sal­mel­la – syt­ty­mis­syyk­si epäil­lään salamaa

13.07.2020 23:44