Terveys: Ou­lu­lai­nen Olli Jun­tu­nen meni vat­sa­ki­vun takia lää­kä­riin, samalla löytyi keuh­ko­ve­ri­tulp­pa

Polttoaine: Die­se­lin hinta painui Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin alle kahden euron

Kainuun pelastuslaitos
Kaasugrilli syttyi tuleen Kuhmossa – palo ei levinnyt ympäristöön

Kaa­su­gril­li syttyi tuleen Kuh­mos­sa – palo ei le­vin­nyt ym­pä­ris­töön

26.07.2022 23:09
Henkilöauto törmäsi peuraan Kajaanissa

Hen­ki­lö­au­to törmäsi peuraan Ka­jaa­nis­sa

24.07.2022 22:00
Purjevene kaatui ja veneen kuljettaja joutui veden varaan Kuhmossa

Pur­je­ve­ne kaatui ja veneen kul­jet­ta­ja joutui veden varaan Kuh­mos­sa

05.07.2022 19:22
Traktori kaatui kyljelleen ojaan Sotkamossa

Trak­to­ri kaatui kyl­jel­leen ojaan Sot­ka­mos­sa

01.07.2022 09:50
Navettarakennuksessa ollut sauna paloi Vuolijoella – pelastuslaitos esti palon leviämisen

Na­vet­ta­ra­ken­nuk­ses­sa ollut sauna paloi Vuo­li­joel­la – pe­las­tus­lai­tos esti palon le­viä­mi­sen

02.06.2022 22:03
Autoa kuljettanut nuori mies kuoli Suomussalmella lauantai-iltana ulosajossa, kaksi muuta loukkaantui

Autoa kul­jet­ta­nut nuori mies kuoli Suo­mus­sal­mel­la lauan­tai-il­ta­na ulo­sa­jos­sa, kaksi muuta louk­kaan­tui

24.04.2022 11:00
Rekan vetoauto paloi ja haittasi liikennettä Kuhmossa

Rekan ve­to­au­to paloi ja hait­ta­si lii­ken­net­tä Kuh­mos­sa

22.04.2022 20:04 2
Kainuun pelastuslaitos ja Terrafame lahjoittavat kalustoa kriisin keskellä olevalle Ukrainan pelastustoimelle

Kainuun pe­las­tus­lai­tos ja Ter­ra­fa­me lah­joit­ta­vat ka­lus­toa kriisin kes­kel­lä ole­val­le Uk­rai­nan pe­las­tus­toi­mel­le

17.03.2022 10:46 1
Kyselytutkimus kertoo monen Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen työntekijän kokeneen seksuaalista häirintää – luvut osoittavat häirintää tapahtuneen myös työyhteisössä

Ky­se­ly­tut­ki­mus kertoo monen Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tok­sen työn­te­ki­jän ko­ke­neen sek­suaa­lis­ta häi­rin­tää – luvut osoit­ta­vat häi­rin­tää ta­pah­tu­neen myös työ­yh­tei­sös­sä

19.12.2021 06:00 8
Tilaajille
Henkilöauto suistui tieltä Sotkamossa, yksi henkilö toimitettiin jatkohoitoon

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä Sot­ka­mos­sa, yksi henkilö toi­mi­tet­tiin jat­ko­hoi­toon

19.11.2021 18:44
Oulunsuun elokuista tulipaloa epäillään tahalliseksi – liittyvätkö Oulun viimeaikaiset tulipalot toisiinsa?

Ou­lun­suun elo­kuis­ta tu­li­pa­loa epäil­lään ta­hal­li­sek­si – liit­ty­vät­kö Oulun vii­me­ai­kai­set tu­li­pa­lot toi­siin­sa?

07.09.2021 16:07 11
Tilaajille
Vene kaatui Suomussalmen Juntusjärvellä – kyydissä olleet selvisivät vammoitta

Vene kaatui Suo­mus­sal­men Jun­tus­jär­vel­lä – kyy­dis­sä olleet sel­vi­si­vät vam­moit­ta

13.08.2021 19:18
Puolangalla syttyi pieni maastopalo salaman aiheuttamana

Puo­lan­gal­la syttyi pieni maas­to­pa­lo salaman ai­heut­ta­ma­na

19.07.2021 19:55 1
Kaksi henkilöä loukkaantui vakavasti nokkakolarissa Paltamossa

Kaksi hen­ki­löä louk­kaan­tui va­ka­vas­ti nok­ka­ko­la­ris­sa Pal­ta­mos­sa

12.07.2021 16:09
Pakastin sytytti tulipalon omakotitalossa Suomussalmella – asukkaiden neuvokas toiminta esti palon leviämisen

Pa­kas­tin sytytti tu­li­pa­lon oma­ko­ti­ta­los­sa Suo­mus­sal­mel­la – asuk­kai­den neu­vo­kas toi­min­ta esti palon le­viä­mi­sen

24.06.2021 10:01
Sähköaseman läpivientieristimessä syttyi tulipalo Suomussalmella

Säh­kö­ase­man lä­pi­vien­ti­eris­ti­mes­sä syttyi tu­li­pa­lo Suo­mus­sal­mel­la

18.06.2021 22:54
Joutsen oli koko päivän hievahtamatta paikallaan Puolangalla – huolestunut ohikulkija kilautti hätäkeskukseen

Joutsen oli koko päivän hie­vah­ta­mat­ta pai­kal­laan Puo­lan­gal­la – huo­les­tu­nut ohi­kul­ki­ja ki­laut­ti hä­tä­kes­kuk­seen

28.04.2021 22:37 5
Järven jää petti hiihtäjän alta Sotkamossa – kylmettynyt henkilö haettiin turvaan ilmatyynyaluksella

Järven jää petti hiih­tä­jän alta Sot­ka­mos­sa – kyl­met­ty­nyt henkilö haet­tiin turvaan il­ma­tyy­ny­aluk­sel­la

18.04.2021 13:23 4
Biojätekasa syttyi tuleen jätehallin sisäpuolella – palosta ei aiheutunut vaaraa ihmisille tai rakennuksille

Bio­jä­te­ka­sa syttyi tuleen jä­te­hal­lin si­sä­puo­lel­la – palosta ei ai­heu­tu­nut vaaraa ih­mi­sil­le tai ra­ken­nuk­sil­le

16.04.2021 17:09
Kainuun pelastuslaitos huutokauppaa käytettyä kalustoaan Huutokaupat.com-sivustolla – myynnissä muun muassa pari paloautoa ja moottorikelkka

Kainuun pe­las­tus­lai­tos huu­to­kaup­paa käy­tet­tyä ka­lus­toaan Huu­to­kau­pat.com-si­vus­tol­la – myyn­nis­sä muun muassa pari pa­lo­au­toa ja moot­to­ri­kelk­ka

15.04.2021 14:37 1