Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Vetytalous: Kii­min­ki­läi­nen pro­fes­so­ri va­roit­taa nopean startin ris­keis­tä

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kainuun pelastuslaitos
Rintamamiestalo tuhoutui tulipalossa Paltamossa

Rin­ta­ma­mies­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Pal­ta­mos­sa

21.01.2024 13:00
Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Kajaanissa – talossa syttymishetkellä yksi ihminen, henkilövahingoilta vältyttiin

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ka­jaa­nis­sa – ­ta­los­sa syt­ty­mis­het­kel­lä yksi ih­mi­nen, hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

18.11.2023 19:19
Koira karkasi piharakennuksen alle Kuhmossa – pelastuslaitos ja omistaja saivat yhteistuumin lemmikin pois kiipelistä

Koira karkasi pi­ha­ra­ken­nuk­sen alle Kuh­mos­sa – pe­las­tus­lai­tos ja omis­ta­ja saivat yh­teis­tuu­min lem­mi­kin pois kii­pe­lis­tä

02.08.2023 22:35 5
Kymmenittäin nautoja on ollut karkuteillä Puolangalla – eläimiä on etsitty Paljakan laskettelurinteeltä dronen avulla

Kym­me­nit­täin nautoja on ollut kar­ku­teil­lä Puo­lan­gal­la – eläimiä on etsitty Pal­ja­kan las­ket­te­lu­rin­teel­tä dronen avulla

31.07.2023 18:32 7
Tilaajille
Omakotitalon pihapiirissä ollut aittarakennus tuhoutui palossa Suomussalmella – palon leviäminen saatiin estettyä

Oma­ko­ti­ta­lon pi­ha­pii­ris­sä ollut ait­ta­ra­ken­nus tu­hou­tui palossa Suo­mus­sal­mel­la – palon le­viä­mi­nen saatiin es­tet­tyä

30.03.2023 22:07
Omakotitalossa sattui Paltamossa putkirikko – pelastuslaitos paikalle

Oma­ko­ti­ta­los­sa sattui Pal­ta­mos­sa put­ki­rik­ko – pe­las­tus­lai­tos pai­kal­le

15.03.2023 15:56 1
Kärähtänyt astianpesukone aiheutti keskisuuren rakennuspalohälytyksen Kuhmossa – kohteessa ei pelastustehtävää

Kä­räh­tä­nyt as­tian­pe­su­ko­ne ai­heut­ti kes­ki­suu­ren ra­ken­nus­pa­lo­hä­ly­tyk­sen Kuh­mos­sa – koh­tees­sa ei pe­las­tus­teh­tä­vää

05.12.2022 21:01
Tuotantokäytöstä poistettu navettarakennus paloi maan tasalle Sotkamossa

Tuo­tan­to­käy­tös­tä pois­tet­tu na­vet­ta­ra­ken­nus paloi maan tasalle Sot­ka­mos­sa

19.11.2022 08:51 6
Sotkamossa henkilöauton ulosajo – yksi henkilö loukkaantui

Sot­ka­mos­sa hen­ki­lö­au­ton ulosajo – yksi henkilö louk­kaan­tui

21.09.2022 10:03
Koira putosi 20 metriä syvään kaivoon Sotkamossa – eläin selvisi tilanteesta vahingoitta

Koira putosi 20 metriä syvään kaivoon Sot­ka­mos­sa – eläin selvisi ti­lan­tees­ta va­hin­goit­ta

09.09.2022 08:05 4
Kolme koiraa jäi lukkojen taakse autoon Kuhmossa

Kolme koiraa jäi luk­ko­jen taakse autoon Kuh­mos­sa

28.08.2022 20:40 1
Kaasugrilli syttyi tuleen Kuhmossa – palo ei levinnyt ympäristöön

Kaa­su­gril­li syttyi tuleen Kuh­mos­sa – palo ei le­vin­nyt ym­pä­ris­töön

26.07.2022 23:09
Henkilöauto törmäsi peuraan Kajaanissa

Hen­ki­lö­au­to törmäsi peuraan Ka­jaa­nis­sa

24.07.2022 22:00
Purjevene kaatui ja veneen kuljettaja joutui veden varaan Kuhmossa

Pur­je­ve­ne kaatui ja veneen kul­jet­ta­ja joutui veden varaan Kuh­mos­sa

05.07.2022 19:22
Traktori kaatui kyljelleen ojaan Sotkamossa

Trak­to­ri kaatui kyl­jel­leen ojaan Sot­ka­mos­sa

01.07.2022 09:50
Navettarakennuksessa ollut sauna paloi Vuolijoella – pelastuslaitos esti palon leviämisen

Na­vet­ta­ra­ken­nuk­ses­sa ollut sauna paloi Vuo­li­joel­la – pe­las­tus­lai­tos esti palon le­viä­mi­sen

02.06.2022 22:03
Autoa kuljettanut nuori mies kuoli Suomussalmella lauantai-iltana ulosajossa, kaksi muuta loukkaantui

Autoa kul­jet­ta­nut nuori mies kuoli Suo­mus­sal­mel­la lauan­tai-il­ta­na ulo­sa­jos­sa, kaksi muuta louk­kaan­tui

24.04.2022 11:00
Rekan vetoauto paloi ja haittasi liikennettä Kuhmossa

Rekan ve­to­au­to paloi ja hait­ta­si lii­ken­net­tä Kuh­mos­sa

22.04.2022 20:04 2
Kainuun pelastuslaitos ja Terrafame lahjoittavat kalustoa kriisin keskellä olevalle Ukrainan pelastustoimelle

Kainuun pe­las­tus­lai­tos ja Ter­ra­fa­me lah­joit­ta­vat ka­lus­toa kriisin kes­kel­lä ole­val­le Uk­rai­nan pe­las­tus­toi­mel­le

17.03.2022 10:46 1
Kyselytutkimus kertoo monen Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen työntekijän kokeneen seksuaalista häirintää – luvut osoittavat häirintää tapahtuneen myös työyhteisössä

Ky­se­ly­tut­ki­mus kertoo monen Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tok­sen työn­te­ki­jän ko­ke­neen sek­suaa­lis­ta häi­rin­tää – luvut osoit­ta­vat häi­rin­tää ta­pah­tu­neen myös työ­yh­tei­sös­sä

19.12.2021 06:00 8
Tilaajille