Päätoimittajan kolumni: Viina vie urat, perheen ja ter­vey­den, mutta mitäpä siitä?

Vanhat kuvat: Lu­mi­lau­tai­lun suosio nousi 2000-lu­vul­la ja nuoriso väsäsi omia hyp­py­rei­tä

Luitko jo tämän: Kym­me­nen ou­lu­lais­opet­ta­jat ker­to­vat, että van­hem­mil­ta tulee rajuja ja asiat­to­mia vies­te­jä

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Kainuun pelastuslaitos
Omakotitalossa sattui Paltamossa putkirikko – pelastuslaitos paikalle

Oma­ko­ti­ta­los­sa sattui Pal­ta­mos­sa put­ki­rik­ko – pe­las­tus­lai­tos pai­kal­le

15.03.2023 15:56 1
Kärähtänyt astianpesukone aiheutti keskisuuren rakennuspalohälytyksen Kuhmossa – kohteessa ei pelastustehtävää

Kä­räh­tä­nyt as­tian­pe­su­ko­ne ai­heut­ti kes­ki­suu­ren ra­ken­nus­pa­lo­hä­ly­tyk­sen Kuh­mos­sa – koh­tees­sa ei pe­las­tus­teh­tä­vää

05.12.2022 21:01
Tuotantokäytöstä poistettu navettarakennus paloi maan tasalle Sotkamossa

Tuo­tan­to­käy­tös­tä pois­tet­tu na­vet­ta­ra­ken­nus paloi maan tasalle Sot­ka­mos­sa

19.11.2022 08:51 6
Sotkamossa henkilöauton ulosajo – yksi henkilö loukkaantui

Sot­ka­mos­sa hen­ki­lö­au­ton ulosajo – yksi henkilö louk­kaan­tui

21.09.2022 10:03
Koira putosi 20 metriä syvään kaivoon Sotkamossa – eläin selvisi tilanteesta vahingoitta

Koira putosi 20 metriä syvään kaivoon Sot­ka­mos­sa – eläin selvisi ti­lan­tees­ta va­hin­goit­ta

09.09.2022 08:05 4
Kolme koiraa jäi lukkojen taakse autoon Kuhmossa

Kolme koiraa jäi luk­ko­jen taakse autoon Kuh­mos­sa

28.08.2022 20:40 1
Kaasugrilli syttyi tuleen Kuhmossa – palo ei levinnyt ympäristöön

Kaa­su­gril­li syttyi tuleen Kuh­mos­sa – palo ei le­vin­nyt ym­pä­ris­töön

26.07.2022 23:09
Henkilöauto törmäsi peuraan Kajaanissa

Hen­ki­lö­au­to törmäsi peuraan Ka­jaa­nis­sa

24.07.2022 22:00
Purjevene kaatui ja veneen kuljettaja joutui veden varaan Kuhmossa

Pur­je­ve­ne kaatui ja veneen kul­jet­ta­ja joutui veden varaan Kuh­mos­sa

05.07.2022 19:22
Traktori kaatui kyljelleen ojaan Sotkamossa

Trak­to­ri kaatui kyl­jel­leen ojaan Sot­ka­mos­sa

01.07.2022 09:50
Navettarakennuksessa ollut sauna paloi Vuolijoella – pelastuslaitos esti palon leviämisen

Na­vet­ta­ra­ken­nuk­ses­sa ollut sauna paloi Vuo­li­joel­la – pe­las­tus­lai­tos esti palon le­viä­mi­sen

02.06.2022 22:03
Autoa kuljettanut nuori mies kuoli Suomussalmella lauantai-iltana ulosajossa, kaksi muuta loukkaantui

Autoa kul­jet­ta­nut nuori mies kuoli Suo­mus­sal­mel­la lauan­tai-il­ta­na ulo­sa­jos­sa, kaksi muuta louk­kaan­tui

24.04.2022 11:00
Rekan vetoauto paloi ja haittasi liikennettä Kuhmossa

Rekan ve­to­au­to paloi ja hait­ta­si lii­ken­net­tä Kuh­mos­sa

22.04.2022 20:04 2
Kainuun pelastuslaitos ja Terrafame lahjoittavat kalustoa kriisin keskellä olevalle Ukrainan pelastustoimelle

Kainuun pe­las­tus­lai­tos ja Ter­ra­fa­me lah­joit­ta­vat ka­lus­toa kriisin kes­kel­lä ole­val­le Uk­rai­nan pe­las­tus­toi­mel­le

17.03.2022 10:46 1
Kyselytutkimus kertoo monen Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen työntekijän kokeneen seksuaalista häirintää – luvut osoittavat häirintää tapahtuneen myös työyhteisössä

Ky­se­ly­tut­ki­mus kertoo monen Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tok­sen työn­te­ki­jän ko­ke­neen sek­suaa­lis­ta häi­rin­tää – luvut osoit­ta­vat häi­rin­tää ta­pah­tu­neen myös työ­yh­tei­sös­sä

19.12.2021 06:00 8
Tilaajille
Henkilöauto suistui tieltä Sotkamossa, yksi henkilö toimitettiin jatkohoitoon

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä Sot­ka­mos­sa, yksi henkilö toi­mi­tet­tiin jat­ko­hoi­toon

19.11.2021 18:44
Oulunsuun elokuista tulipaloa epäillään tahalliseksi – liittyvätkö Oulun viimeaikaiset tulipalot toisiinsa?

Ou­lun­suun elo­kuis­ta tu­li­pa­loa epäil­lään ta­hal­li­sek­si – liit­ty­vät­kö Oulun vii­me­ai­kai­set tu­li­pa­lot toi­siin­sa?

07.09.2021 16:07 11
Tilaajille
Vene kaatui Suomussalmen Juntusjärvellä – kyydissä olleet selvisivät vammoitta

Vene kaatui Suo­mus­sal­men Jun­tus­jär­vel­lä – kyy­dis­sä olleet sel­vi­si­vät vam­moit­ta

13.08.2021 19:18
Puolangalla syttyi pieni maastopalo salaman aiheuttamana

Puo­lan­gal­la syttyi pieni maas­to­pa­lo salaman ai­heut­ta­ma­na

19.07.2021 19:55 1
Kaksi henkilöä loukkaantui vakavasti nokkakolarissa Paltamossa

Kaksi hen­ki­löä louk­kaan­tui va­ka­vas­ti nok­ka­ko­la­ris­sa Pal­ta­mos­sa

12.07.2021 16:09