Oulu: Val­tio-omis­ta­ja vaatii, että Oulun len­to­yh­tey­det saadaan pa­rem­mik­si

Kadonneet: Suun­nis­tus­ki­sa sai uuden kään­teen, kun Mu­hok­sen met­säs­tä löytyi Kel­los­ta ka­don­nut nainen

Peruskoulu: Ou­lu­lais­opet­ta­ja kertoo, mikä kä­si­työn ope­tuk­ses­sa meni pieleen

Mainos: Markkinointitoimisto Kolmas Polvi etsii markkinoinnin asiantuntijaa - tutustu ja hae tästä

K-Citymarket
Kaupat eivät ole luopumassa käsidesistä Oulun seudulla, eikä sellainen ole suunnitelmissa

Kaupat eivät ole luo­pu­mas­sa kä­si­de­sis­tä Oulun seu­dul­la, eikä sel­lai­nen ole suun­ni­tel­mis­sa

29.11.2022 20:21 7
Tilaajille
Kemin K-Citymarketin energiankulutus väheni reilusti uudistuksen yhteydessä – K-ryhmän myynti nousi Lapissa seitsemän prosenttia tammi–syyskuussa

Kemin K-Ci­ty­mar­ke­tin ener­gian­ku­lu­tus väheni rei­lus­ti uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä – K-ryh­män myynti nousi Lapissa seit­se­män pro­sent­tia tam­mi–­syys­kuus­sa

27.10.2022 14:08
Tilaajille
Ruskon Citymarketin uudet kauppiaat löysivät kaupan alalta unelma-ammattinsa ja toisensa – Nyt he hiovat kauppaa alueen asukkaiden näköiseksi ja kuuntelevat toiveita koska vain
Mainos K-Citymarket Rusko

Ruskon Ci­ty­mar­ke­tin uudet kaup­piaat löy­si­vät kaupan alalta unel­ma-am­mat­tin­sa ja toi­sen­sa – Nyt he hiovat kauppaa alueen asuk­kai­den nä­köi­sek­si ja kuun­te­le­vat toi­vei­ta koska vain

20.04.2022 06:00
Kotona tehtävät koronatestit nousivat kauppojen hittituotteiksi banaanin, maidon ja kahvin rinnalle, mutta maskien kysyntä laskee

Kotona teh­tä­vät ko­ro­na­tes­tit nou­si­vat kaup­po­jen hit­ti­tuot­teik­si ba­naa­nin, maidon ja kahvin rin­nal­le, mutta maskien kysyntä laskee

30.03.2022 18:00 9
Tilaajille
Kaakkurin Citymarketin kauppiaat vaihtuvat helmikuussa 2022 – Päivi ja Timo Raja-aho siirtyvät tehtävään Ruskon Citymarketista

Kaak­ku­rin Ci­ty­mar­ke­tin kaup­piaat vaih­tu­vat hel­mi­kuus­sa 2022 – Päivi ja Timo Ra­ja-aho siir­ty­vät teh­tä­vään Ruskon Ci­ty­mar­ke­tis­ta

01.12.2021 10:07 14
Napolilainen pizza ja itse tehdyt burgerit näkyvät tänä kesänä sosiaalisen median ruokakuvissa – Kesällä grillaus ja ulkona syöminen ovat tärkeä osa illanviettoa
Mainos K-Citymarket

Na­po­li­lai­nen pizza ja itse tehdyt bur­ge­rit näkyvät tänä kesänä so­siaa­li­sen median ruo­ka­ku­vis­sa – Kesällä gril­laus ja ulkona syö­mi­nen ovat tärkeä osa il­lan­viet­toa

12.07.2021 06:00
Ihmisiä kutsuttiin torstaina koronarokotuksiin kuuluttamalla Raksilan K-Citymarketissa – inhimillisen virheen vuoksi rokotteita uhkasi jäädä yli

Ihmisiä kut­sut­tiin tors­tai­na ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin kuu­lut­ta­mal­la Rak­si­lan K-Ci­ty­mar­ke­tis­sa – in­hi­mil­li­sen virheen vuoksi ro­kot­tei­ta uhkasi jäädä yli

02.07.2021 14:32 30
Tilaajille
Poikkeusajan pääsiäistä vietetään omalla porukalla hyvän ruoan parissa – katso herkullinen karitsanpaistiohje pääsiäispöytään
Mainos K-Citymarket

Poik­keus­ajan pää­siäis­tä vie­te­tään omalla po­ru­kal­la hyvän ruoan parissa – katso her­kul­li­nen ka­rit­san­pais­ti­oh­je pää­siäis­pöy­tään

29.03.2021 06:00