Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­muyöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

JSN:ltä va­paut­ta­va päätös Il­ta­leh­del­le ja STT:lle pre­si­dent­ti­pa­rin lap­ses­ta ote­tuis­ta kuvista – lapsen yk­si­tyi­syyt­tä ei lou­kat­tu

Ratkaisu syntyi äänin 10-3.

Helsinki
Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen sanoi kesäkuussa, että kanteluiden käsittelylle on edellytykset, sillä asialla on laajempaa yhteiskunnallista merkitystä.
Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen sanoi kesäkuussa, että kanteluiden käsittelylle on edellytykset, sillä asialla on laajempaa yhteiskunnallista merkitystä.

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on antanut Iltalehdelle ja STT:lle vapauttavan päätöksen presidenttiparin lapsesta otetuista kuvista.

Vapauttavan päätöksen puolesta äänesti 10 ja langettavan päätöksen puolesta kolme neuvoston jäsentä.

JSN:n mukaan presidenttiperheestä urheilutapahtumassa otettujen kuvien julkaiseminen ei loukannut lapsen yksityisyyttä eikä siihen tarvittu huoltajan lupaa.

STT:n kuvaaja otti kuvia presidenttiperheestä Paavo Nurmi Games -yleisurheilutapahtuman yleisössä Turussa, minkä lisäksi Iltalehden kuvaaja otti kuvia perheen poistuessa tilaisuudesta.

Aiheesta jätettiin kaksi yksityishenkilöiden tekemää kantelua, eli presidenttipari ei itse kannellut kuvista. Kantelut kohdistuvat Iltalehteen, mutta vastausta pyydettiin myös STT:ltä, jonka kuvaajan ottamia kuvia julkaistiin myös muissa medioissa.

Neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen sanoi kesäkuussa, että kanteluiden käsittelylle on edellytykset, sillä asialla on laajempaa yhteiskunnallista merkitystä ja myös presidentti on julkisuudessa ehdottanut aihepiiristä käytävän keskustelua.

Kuvissa ei mitään lapsen yksityisyyttä loukkaavaa

Neuvosto totesi ratkaisussaan, että urheilutapahtuma oli julkinen yleisötilaisuus, jossa ihmisten kuvaaminen oli sallittua. Myös lapsia saa lähtökohtaisesti kuvata julkisella paikalla.

Neuvosto katsoi, että tässä tapauksessa julkaistuissa kuvissa tai asiayhteydessä ei ollut mitään sellaista, mikä olisi loukannut lapsen yksityisyyttä.

Lapsen kasvojen näkyminen nimeen yhdistettynä ei ollut neuvoston näkemyksen mukaan arkaluontoinen yksityisyyden piiriin kuuluva seikka ja uutisoinnille presidenttiperheen harvinaisesta julkisesta esiintymisestä yleisötilaisuudessa oli journalistiset perusteet.

Neuvosto katsoi, että lapsen huoltajilta ei tarvinnut pyytää lupaa kuvaamiseen tai kuvan julkaisemiseen.

Presidentti vetosi periaatelausumaan

Presidenttiparin lapsesta otetun kuvan julkaisun jälkeen presidentti Sauli Niinistö viittasi Iltalehden haastattelussa JSN:n periaatelausumaan, joka koskee lasten kuvaamista, sekä kehotti mediaa käymään kohdan tulkinnat läpi JSN:n ja median välillä.

Vuonna 2014 tehdyn periaatelausuman mukaan alle 7-vuotiaiden lasten haastatteluun ja kuvaamiseen tarvitaan aina lupa. JSN:n Hyvönen oli Iltalehden haastattelussa kuitenkin sitä mieltä, että tilanne on tässä tapauksessa eri, sillä presidenttiparin lapsi ei ollut subjektina eli toimijana jutussa. Lisäksi journalistin ohjeiden kohdat 29 ja 30 ohjeistavat, että julkisella paikalla tapahtuvaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman, että lupia täytyy kysellä.