Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Juhlat
Rakettejani ette vie – iloa, värejä ja hallittua vaaraa tarvitaan
Kolumni

Ra­ket­te­ja­ni ette vie – i­loa, värejä ja hal­lit­tua vaaraa tar­vi­taan

04.01.2024 15:00 13
Tilaajille
Lemmikinomistajat hakevat vuodenvaihteen paukuttelulle vaihtoehtoja – Oululaisen Valostoren Kristian Hintsala kertoo, miten valotaidetta tehdään kotikonstein

Lem­mi­kin­omis­ta­jat hakevat vuo­den­vaih­teen pau­kut­te­lul­le vaih­to­eh­to­ja – Ou­lu­lai­sen Va­los­to­ren Kris­tian Hint­sa­la kertoo, miten va­lo­tai­det­ta tehdään ko­ti­kons­tein

30.12.2023 14:00 13
Tilaajille
Kaleva kokosi 11 reseptiä pikkupurtavista, joilla teet juhlan talven keskelle

Kaleva kokosi 11 re­sep­tiä pik­ku­pur­ta­vis­ta, joilla teet juhlan talven kes­kel­le

28.12.2023 18:00 2
Tilaajille
Oulun uudenvuoden juhlassa ihaillaan tulitaidetta – Kuusisaaren ilotulituksen näkee Hartaanselän rannoilta

Oulun uu­den­vuo­den juh­las­sa ihail­laan tu­li­tai­det­ta – Kuu­si­saa­ren ilo­tu­li­tuk­sen näkee Har­taan­se­län ran­noil­ta

28.12.2023 14:37 25
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joulu pilalla juo­mi­sen takia?

20.12.2023 05:00
Suomessa vietetään pyhäinpäivää, Meksikossa kuolleiden juhlaa – meksikolaislähtöinen oululainen kertoo, että kyse ei ole pelottavasta kauhun juhlasta

Suo­mes­sa vie­te­tään py­häin­päi­vää, Mek­si­kos­sa kuol­lei­den juhlaa – mek­si­ko­lais­läh­töi­nen ou­lu­lai­nen kertoo, että kyse ei ole pe­lot­ta­vas­ta kauhun juh­las­ta

03.11.2023 09:09 6
Tilaajille
Halloween paisuu paisumistaan – naamiaisasuliikkeessä kauhujen karnevaali on venynyt jo kuukauden mittaiseksi

Hal­lo­ween paisuu pai­su­mis­taan – naa­miai­sa­su­liik­kees­sä kau­hu­jen kar­ne­vaa­li on venynyt jo kuu­kau­den mit­tai­sek­si

29.10.2023 06:15 10
Oululainen Nina Tepsa, 31, vaihtaa asiallisen kirjastontädin roolin mustaan korsettiin viikonloppuna – Halloweeniin hän valmistautuu viikkoja

Ou­lu­lai­nen Nina Tepsa, 31, vaihtaa asial­li­sen kir­jas­ton­tä­din roolin mustaan kor­set­tiin vii­kon­lop­pu­na – Hal­lo­wee­niin hän val­mis­tau­tuu viik­ko­ja

26.10.2023 17:00 13
Tilaajille
Kalle Jurvelinin kuukausien työ valui hukkaan, kun juoni paljastui viime hetkellä – Porukat kertovat halvoista Oulu-polttareista ja överijuhlista ulkomailla

Kalle Jur­ve­li­nin kuu­kau­sien työ valui huk­kaan, kun juoni pal­jas­tui viime het­kel­lä – Porukat ker­to­vat hal­vois­ta Ou­lu-polt­ta­reis­ta ja öve­ri­juh­lis­ta ul­ko­mail­la

28.07.2023 07:00 4
Tilaajille
Vapunviettoa on jatkettu kulkueilla ja poliittisilla puheilla – vappuviikonloppu sujui osassa maata jopa poikkeuksellisen rauhallisesti, Oulussa liikkeellä oli lähinnä haalarikansaa

Va­pun­viet­toa on jat­ket­tu kul­kueil­la ja po­liit­ti­sil­la pu­heil­la – vap­pu­vii­kon­lop­pu sujui osassa maata jopa poik­keuk­sel­li­sen rau­hal­li­ses­ti, Oulussa liik­keel­lä oli lähinnä haa­la­ri­kan­saa

01.05.2023 16:23 14
Vappu saa haalarikansan liikkeelle – korkeakoulu­opiskelijat kertovat, millaisia pyhiä sääntöjä opiskelija­haalareihin liittyy

Vappu saa haa­la­ri­kan­san liik­keel­le – kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jat ker­to­vat, mil­lai­sia pyhiä sään­tö­jä opis­ke­li­ja­haa­la­rei­hin liittyy

30.04.2023 06:10 12
Kukkakimppujen kuivaamiselle löytyy myös vaihtoehto – oululainen Elina taiteilee juhlakukkasista tauluja

Kuk­ka­kimp­pu­jen kui­vaa­mi­sel­le löytyy myös vaih­to­eh­to – ou­lu­lai­nen Elina tai­tei­lee juh­la­kuk­ka­sis­ta tauluja

19.02.2023 06:20 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jou­lu­muis­to­ja ja jou­lu­pe­rin­tei­tä – parhaat tra­di­tiot ovat niitä, jotka ovat link­ke­jä ket­jus­sa nuoren ja vanhan polven välillä

24.12.2022 06:00 1
Tilaajille
Oulun Pikkaralassa pidätetään henkeä ja odotetaan päätöstä kyläkoulun kohtalosta 130-vuotisjuhlien alla – "Toivon, että meidän koulu jatkuu myös ensi syksynä"

Oulun Pik­ka­ra­las­sa pi­dä­te­tään henkeä ja odo­te­taan pää­tös­tä ky­lä­kou­lun koh­ta­los­ta 130-vuo­tis­juh­lien alla – "Toi­von, että meidän koulu jatkuu myös ensi syk­sy­nä"

23.11.2022 07:00 11
Tilaajille
Millä mielin Oulun festarikentän uudet tulokkaat ovat?  "Raskaamman musiikin festivaalille on kysyntää"

Millä mielin Oulun fes­ta­ri­ken­tän uudet tu­lok­kaat ovat? "Ras­kaam­man mu­sii­kin fes­ti­vaa­lil­le on ky­syn­tää"

11.08.2022 17:30 1
Tilaajille
"Jokainen asiakas on yksilö" – Oulun Pilailupuodin yrittäjä Tarja Mattson pyrkii työssään tavoittamaan asiakkaidensa mielikuvitusmaailmat

"Jo­kai­nen asiakas on yksilö" – Oulun Pi­lai­lu­puo­din yrit­tä­jä Tarja Mattson pyrkii työs­sään ta­voit­ta­maan asiak­kai­den­sa mie­li­ku­vi­tus­maail­mat

10.08.2022 07:00
Tilaajille
Kestävää kukkaloistoa juhannukseen – mestarifloristin vinkit kauniiseen ja kestävään juhannuskimppuun

Kes­tä­vää kuk­ka­lois­toa ju­han­nuk­seen – mes­ta­ri­flo­ris­tin vinkit kau­nii­seen ja kes­tä­vään ju­han­nus­kimp­puun

24.06.2022 08:09 4
Tilaajille