Japani
Lähde Timesille: Japanin hallitus todennut, että Tokion olympialaiset täytyy perua

Lähde Ti­me­sil­le: Japanin hal­li­tus to­den­nut, että Tokion olym­pia­lai­set täytyy perua

22.01.2021 08:05 6
Arvio: Haruki Murakamin romaanissa yö on kynnys tavanomaisen ja arvoituksellisen välillä

Arvio: Haruki Mu­ra­ka­min ro­maa­nis­sa yö on kynnys ta­van­omai­sen ja ar­voi­tuk­sel­li­sen välillä

17.01.2021 18:00
Tilaajille
Suomalaisilla ja japanilaisilla mauilla on yllättäviä yhtäläisyyksiä – oululaisyrittäjät Jenny ja Jussi Kurkela valmistivat kolme annosta, joissa maistuvat molemmat

Suo­ma­lai­sil­la ja ja­pa­ni­lai­sil­la mauilla on yl­lät­tä­viä yh­tä­läi­syyk­siä – ou­lu­lais­yrit­tä­jät Jenny ja Jussi Kurkela val­mis­ti­vat kolme an­nos­ta, joissa mais­tu­vat mo­lem­mat

23.12.2020 07:00
Tilaajille
Pandemia nosti itsemurhalukuja Japanissa – kolme näyttelijää päätyi äärimmäiseen ratkaisuun

Pan­de­mia nosti it­se­mur­ha­lu­ku­ja Ja­pa­nis­sa – kolme näyt­te­li­jää päätyi ää­rim­mäi­seen rat­kai­suun

18.10.2020 15:17 2
Japani pistää puolustusstrategiansa uusiksi – valmistelee maaleja Kiinaan ja muualle mahdollisia iskuja varten

Japani pistää puo­lus­tus­stra­te­gian­sa uusiksi – val­mis­te­lee maaleja Kiinaan ja muualle mah­dol­li­sia iskuja varten

11.10.2020 07:00
Japanissa Yoshihide Suga nousee maan johtoon ohitettuaan pääministeri Shinzo Aben ja kansan ennakkosuosikit

Ja­pa­nis­sa Yos­hi­hi­de Suga nousee maan johtoon ohi­tet­tuaan pää­mi­nis­te­ri Shinzo Aben ja kansan en­nak­ko­suo­si­kit

14.09.2020 14:54
Taifuuni Haishen johtanut laajoihin evakuointeihin Japanissa – Viranomaiset varoittavat rankkasateista ja voimakkaasta tuulesta

Tai­fuu­ni Haishen joh­ta­nut laa­joi­hin eva­kuoin­tei­hin Ja­pa­nis­sa – Vi­ran­omai­set va­roit­ta­vat rank­ka­sa­teis­ta ja voi­mak­kaas­ta tuu­les­ta

06.09.2020 10:33
Koronapandemia syönyt eroavan pääministerin kannatusta – Shinzo Abe jättää tehtävänsä terveysongelmien vuoksi

Ko­ro­na­pan­de­mia syönyt eroavan pää­mi­nis­te­rin kan­na­tus­ta – Shinzo Abe jättää teh­tä­vän­sä ter­veys­on­gel­mien vuoksi

28.08.2020 11:40
Olympialogossa on viisi kysymysmerkkiä – koronan aiheuttama epävarmuus ei hellitä ennen rokotteen löytämistä
Kolumni Matti Ahola

Olym­pia­lo­gos­sa on viisi ky­sy­mys­merk­kiä – koronan ai­heut­ta­ma epä­var­muus ei hellitä ennen ro­kot­teen löy­tä­mis­tä

08.08.2020 07:00
Tilaajille
Japanilaisessa teekulttuurissa yhdistyy teen lisäksi rauha, läheisyys ja toisten kunnioitus – Teekulttuuriin pääsee tutustumaan viikon ajan Dammisaaren rapumajalla Oulussa

Ja­pa­ni­lai­ses­sa tee­kult­tuu­ris­sa yh­dis­tyy teen lisäksi rauha, lä­hei­syys ja toisten kun­nioi­tus – Tee­kult­tuu­riin pääsee tu­tus­tu­maan viikon ajan Dam­mi­saa­ren ra­pu­ma­jal­la Oulussa

26.07.2020 22:08
Tilaajille
Japanin rankkasateiden uhriluku yli 40 – sateet yltyvät Kyushun saarella

Japanin rank­ka­sa­tei­den uh­ri­lu­ku yli 40 – sateet yltyvät Kyushun saa­rel­la

06.07.2020 09:27
Leffavieras: Animaatio tavoittaa japanilaisnuorten arjen – "Japanissa on vaikeaa löytää kumppania, ja etenkin nuorilla alkavat sosiaaliset taidot olla vähän hukassa"

Lef­fa­vie­ras: Ani­maa­tio ta­voit­taa ja­pa­ni­lais­nuor­ten arjen – "Ja­pa­nis­sa on vaikeaa löytää kump­pa­nia, ja etenkin nuo­ril­la alkavat so­siaa­li­set taidot olla vähän hu­kas­sa"

02.07.2020 18:30
Tilaajille
Japani alkaa testata koronavirusta myös sylkitestillä

Japani alkaa testata ko­ro­na­vi­rus­ta myös syl­ki­tes­til­lä

02.06.2020 12:30
Koronaviruksen massiiviselta aallolta välttynyt Japani lopetti hätätilan isosta osasta maata mutta ei Tokiosta

Ko­ro­na­vi­ruk­sen mas­sii­vi­sel­ta aal­lol­ta vält­ty­nyt Japani lopetti hä­tä­ti­lan isosta osasta maata mutta ei To­kios­ta

14.05.2020 14:46