ikäihmisten toimintakyky
Lukijalta Mielipide Tuija Pohjola, Tarja Pietarila, Taina Vainionpää

Lisää kun­tou­tus­osaa­mis­ta so­te-alan kou­lu­tuk­seen – en­nal­ta­eh­käi­se­vät pal­ve­lut ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa ikä­ih­mis­ten toi­min­ta­ky­vyn yl­lä­pi­tä­mi­ses­sä

14.01.2021 06:00
Tilaajille