Jau­he­li­ha­kei­ton oudon hajun syy selvisi Oulussa – eh­dit­tiin tarjota kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Iäk­käi­den lii­kun­taan kan­nat­taa in­ves­toi­da – parin lonk­ka­mur­tu­man eh­käi­syl­lä voisi palkata kuntaan lii­kun­nan­oh­jaa­jan

Korona kuritti ja jätti jälkensä erityisesti toimintakyvyltään heikompien ja vähän liikkuvien iäkkäiden elämään. Pohjois-Pohjanmaalla 75 vuotta täyttäneistä reilu neljännes kokee suuria vaikeuksia puolen kilometrin kävelyssä ja terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia on 74 prosenttia (THL, FinSote 2020). Kävelyvaikeudet yleistyivät vuoden 2018 mittauskertaan verrattuna.

Liikkumista edistäviä toimia tarvitaan. Iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelua sekä ulkoilua tulee lisätä saumattomalla yhteistyöllä kunnan liikuntatoimen, hyvinvointialueiden ja paikallisten yhdistysten kanssa. Sote-sektori tunnistaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ja ohjaa heidät liikuntaneuvontaan tai kuntotasoltaan sopivaan liikuntaryhmään.

"Esimerkiksi Muhoksella iäkkäiden liikuntatoimintaa pystyttiin kehittämään, kun kuntaan saatiin liikunnanohjaaja ja samoihin aikoihin kunta valittiin mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan."

Voima- ja tasapainoharjoittelu on tutkitusti tehokkain yksittäinen keino ehkäistä kaatumisia ja niistä aiheutuvia vammoja sekä hoitojaksoja.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.