Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

kaihileikkaus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­hi­leik­kauk­sel­le jul­ki­sel­la sek­to­ril­la on sovittu val­ta­kun­nal­li­set kri­tee­rit, OYSissa kai­hi­leik­kaus­jo­no ei ole koh­tuut­to­man pitkä

25.02.2021 18:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­hi­leik­kaus tulisi yh­teis­kun­nal­le hal­vem­mak­si kuin toi­min­ta­ky­vyn menetys – meillä on val­tai­sa määrä ikää­ty­nei­tä, jotka eivät näe kun­nol­la

21.02.2021 09:30 5
Tilaajille