Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lisää kun­tou­tus­osaa­mis­ta so­te-alan kou­lu­tuk­seen – en­nal­ta­eh­käi­se­vät pal­ve­lut ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa ikä­ih­mis­ten toi­min­ta­ky­vyn yl­lä­pi­tä­mi­ses­sä

Kiitos Sari Arolaaksolle tärkeästä kirjoituksesta ennakoivan vanhustyön tärkeydestä (Kaleva 12.1./Lukijalta).

Ennakoivat, ennaltaehkäisevät, monialaiset ja moniammatilliset palvelut ovat erittäin tärkeässä roolissa ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä. Asiakkaan elämän merkityksellisyyden ylläpitämisessä/uudelleen löytämisessä voimavaralähtöinen työskentely on tärkeässä roolissa.