Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Eläimet: Lau­ha-lam­mas ilah­dut­taa asuk­kai­ta ou­lu­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa

Jääkiekko: Jesse Pul­ju­jär­vi pes­tat­tiin tes­ti­so­pi­muk­sel­la NHL-seu­raan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Hamasin hyökkäys Israeliin
Kuukausi
Israelin ja Hamasin aselepo päättynyt, Israel sanoo jatkavansa taisteluita

Is­rae­lin ja Hamasin aselepo päät­ty­nyt, Israel sanoo jat­ka­van­sa tais­te­lui­ta

01.12.2023 08:02 4
Israelin hallitus on hyväksynyt sopimuksen väliaikaisesta aselevosta Gazassa, kertoo pääministerin kanslia

Is­rae­lin hal­li­tus on hy­väk­sy­nyt so­pi­muk­sen vä­li­ai­kai­ses­ta ase­le­vos­ta Ga­zas­sa, kertoo pää­mi­nis­te­rin kanslia

22.11.2023 07:41 3
Gazan al-Shifan sairaala määrättiin evakuoitavaksi, satoja ihmisiä poistunut jalan, lähteet paikan päällä kertovat

Gazan al-Shi­fan sai­raa­la mää­rät­tiin eva­kuoi­ta­vak­si, satoja ihmisiä pois­tu­nut jalan, lähteet paikan päällä ker­to­vat

18.11.2023 15:57
Ulkoministeri Valtonen: Suomelta on tulossa neljä miljoonaa euroa lisäapua Gazaan

Ul­ko­mi­nis­te­ri Val­to­nen: Suo­mel­ta on tulossa neljä mil­joo­naa euroa li­sä­apua Gazaan

13.11.2023 20:06 17
Israel vahvisti toimittavansa "Daavidin lingon" Suomelle

Israel vah­vis­ti toi­mit­ta­van­sa "Daa­vi­din lingon" Suo­mel­le

12.11.2023 16:03 7
Somejätit rajoittavat palestiinalaisia tukevaa sisältöä herkemmällä sormella – "On nähtävissä selkeä epätasapaino"

So­me­jä­tit ra­joit­ta­vat pa­les­tii­na­lai­sia tukevaa si­säl­töä her­kem­mäl­lä sor­mel­la – "On näh­tä­vis­sä selkeä epä­ta­sa­pai­no"

11.11.2023 14:24 9
Vanhemmat
BBC: Gazasta pääsemässä pois kuutisensataa ihmistä – Israelin mukaan tulitauko onnistuu vasta, kun panttivangit on vapautettu

BBC: Gazasta pää­se­mäs­sä pois kuu­ti­sen­sa­taa ihmistä – Is­rae­lin mukaan tu­li­tau­ko on­nis­tuu vasta, kun pant­ti­van­git on va­pau­tet­tu

07.11.2023 15:58 3
YK:n järjestö vahvisti iskun kouluun Gazassa – rakennusta käytetty kotinsa jättäneiden majoitukseen

YK:n jär­jes­tö vah­vis­ti iskun kouluun Gazassa – ra­ken­nus­ta käy­tet­ty kotinsa jät­tä­nei­den ma­joi­tuk­seen

04.11.2023 20:45 24
Israel ei suostu väliaikaiseen tulitaukoon ilman panttivankien vapauttamista

Israel ei suostu vä­li­ai­kai­seen tu­li­tau­koon ilman pant­ti­van­kien va­paut­ta­mis­ta

03.11.2023 23:18
Gazan suurimpaan pakolaisleiriin iskettiin toistamiseen kahden päivän sisällä – YK:n mukaan voivat olla sotarikoksia

Gazan suu­rim­paan pa­ko­lais­lei­riin is­ket­tiin tois­ta­mi­seen kahden päivän sisällä – YK:n mukaan voivat olla so­ta­ri­kok­sia

01.11.2023 23:05 4
Lääkärit tekevät Gazassa leikkauksia jopa kännykän valossa, järjestöt kertovat – "Mikään ei oikeuta sairaaloiden pommittamista"

Lää­kä­rit tekevät Gazassa leik­kauk­sia jopa kän­ny­kän va­los­sa, jär­jes­töt ker­to­vat – "Mikään ei oikeuta sai­raa­loi­den pom­mit­ta­mis­ta"

31.10.2023 18:14 7
Kun Hamasin hyökkäys Israeliin alkoi, oli Ylivieskassa kasvanut Meri Porat perheineen vaikean valinnan edessä: "Elämäni pelottavimpia kokemuksia"

Kun Hamasin hyök­käys Is­rae­liin alkoi, oli Yli­vies­kas­sa kas­va­nut Meri Porat per­hei­neen vaikean va­lin­nan edessä: "E­lä­mä­ni pe­lot­ta­vim­pia ko­ke­muk­sia"

01.11.2023 10:36 5
Tilaajille
Satoja rakennuksia tuhoutunut ja tuhansia koteja vaurioitunut Gazassa, kertovat Hamasin kontrolloiman alueen viranomaiset

Satoja ra­ken­nuk­sia tu­hou­tu­nut ja tu­han­sia koteja vau­rioi­tu­nut Ga­zas­sa, ker­to­vat Hamasin kont­rol­loi­man alueen vi­ran­omai­set

28.10.2023 15:31
Israelin armeija kertoi tehneensä 150 iskua Gazaan ja tappaneensa yhden Hamasin komentajista

Is­rae­lin armeija kertoi teh­neen­sä 150 iskua Gazaan ja tap­pa­neen­sa yhden Hamasin ko­men­ta­jis­ta

28.10.2023 10:24 19
Israelin armeija teki iskuja Gazan keskiosaan – maavoimien tukena hävittäjiä ja drooneja

Is­rae­lin armeija teki iskuja Gazan kes­ki­osaan – maa­voi­mien tukena hä­vit­tä­jiä ja droo­ne­ja

27.10.2023 11:25 6
Israelin asevoimat sanoo valmistelevansa maahyökkäystä – tankkeja kävi Gazassa viime yönä

Is­rae­lin ase­voi­mat sanoo val­mis­te­le­van­sa maa­hyök­käys­tä – tank­ke­ja kävi Gazassa viime yönä

26.10.2023 10:43
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­vii­lit jäävät aina sodan jal­koi­hin

24.10.2023 05:00 1
Useat EU-maiden ulkoministerit katsovat, että pysyvän rauhan edellytyksenä Lähi-idässä on Israelin ja Palestiinan omat valtiot

Useat EU-mai­den ul­ko­mi­nis­te­rit kat­so­vat, että pysyvän rauhan edel­ly­tyk­se­nä Lä­hi-idäs­sä on Is­rae­lin ja Pa­les­tii­nan omat valtiot

23.10.2023 19:40 9
Gazaan päästettiin taas joitakin avustusrekkoja – humanitaarinen tilanne alueella on katastrofaalinen, YK:n järjestöt sanovat

Gazaan pääs­tet­tiin taas joi­ta­kin avus­tus­rek­ko­ja – hu­ma­ni­taa­ri­nen tilanne alueel­la on ka­tast­ro­faa­li­nen, YK:n jär­jes­töt sanovat

22.10.2023 18:27 2
Humanitaarinen tilanne Gazassa katastrofaalinen, YK:n järjestöt sanovat – lisää avustusrekkoja päässyt rajan yli tänään

Hu­ma­ni­taa­ri­nen tilanne Gazassa ka­tast­ro­faa­li­nen, YK:n jär­jes­töt sanovat – lisää avus­tus­rek­ko­ja päässyt rajan yli tänään

22.10.2023 15:15 8