Ulkomaat
Turkin tukema Pohjois-Kypros aikoo avata rajalinjojen väliin jääneen rannan – Kypros tuomitsee ja hakee tukea YK:lta

Turkin tukema Poh­jois-Kyp­ros aikoo avata ra­ja­lin­jo­jen väliin jääneen rannan – Kypros tuo­mit­see ja hakee tukea YK:lta

07.10.2020 11:21 0
Rauhanneuvottelut alkoivat Dohassa – Afganistanin hallitus ja Taliban kokoontuivat ensimmäistä kertaa saman pöydän ääreen

Rau­han­neu­vot­te­lut al­koi­vat Dohassa – Af­ga­nis­ta­nin hal­li­tus ja Taliban ko­koon­tui­vat en­sim­mäis­tä kertaa saman pöydän ääreen

16.09.2020 15:07 0
Putin pelastaa Valko-Venäjän Lukashenkon hataran valta-aseman miljardilainalla – Putinin kehonkieli ja esiintyminen näyttivät Venäjällä vierailleelle Lukashenkolle kaapin paikan

Putin pe­las­taa Val­ko-Ve­nä­jän Lu­kas­hen­kon hataran val­ta-ase­man mil­jar­di­lai­nal­la – Putinin ke­hon­kie­li ja esiin­ty­mi­nen näyt­ti­vät Ve­nä­jäl­lä vie­rail­leel­le Lu­kas­hen­kol­le kaapin paikan

14.09.2020 21:02 6
Näkökulma: Valko-Venäjän protestijohtajan Maria Kolesnikovan muilutuksessa Ukrainan rajalle näkyvät KGB:n ja FSB:n sormenjäljet

Nä­kö­kul­ma: Val­ko-Ve­nä­jän pro­tes­ti­joh­ta­jan Maria Ko­les­ni­ko­van mui­lu­tuk­ses­sa Uk­rai­nan rajalle näkyvät KGB:n ja FSB:n sor­men­jäl­jet

08.09.2020 11:03 6
Saksa, Britannia ja EU vaativat Valko-Venäjän mielenosoitusten johtohahmon Maria Kolesnikovan vapauttamista - “Jos Lukashenko ei muuta kurssiaan, EU tulee reagoimaan”

Saksa, Bri­tan­nia ja EU vaa­ti­vat Val­ko-Ve­nä­jän mie­len­osoi­tus­ten joh­to­hah­mon Maria Ko­les­ni­ko­van va­paut­ta­mis­ta - “Jos Lu­kas­hen­ko ei muuta kurs­siaan, EU tulee rea­goi­maan”

08.09.2020 09:46 2
Sudan kielsi silpomisen – tuleeko todellinen muutos vai onko kyse lännen miellyttämisestä?

Sudan kielsi sil­po­mi­sen – tuleeko to­del­li­nen muutos vai onko kyse lännen miel­lyt­tä­mi­ses­tä?

17.07.2020 06:30 0
Tulijoita olisi, mutta EU:n ovet eivät avaudu – unionin laajentuminen Länsi-Balkanille on vaikeaa

Tu­li­joi­ta olisi, mutta EU:n ovet eivät avaudu – unionin laa­jen­tu­mi­nen Län­si-Bal­ka­nil­le on vaikeaa

16.07.2020 18:30 0
Habarovskin kuvernöörin pidätys ja murhasyytteet vahvistavat mielikuvaa Venäjän liberaalidemokraateista pääoppositiopuolueena – todellisuudessa räyhäpuolue ei edusta aitoa oppositiota vaan on Kremlin luomus

Ha­ba­rovs­kin ku­ver­nöö­rin pidätys ja mur­ha­syyt­teet vah­vis­ta­vat mie­li­ku­vaa Venäjän li­be­raa­li­de­mo­kraa­teis­ta pää­op­po­si­tio­puo­luee­na – to­del­li­suu­des­sa räy­hä­puo­lue ei edusta aitoa op­po­si­tio­ta vaan on Kremlin luomus

15.07.2020 06:00 0
"Maa, joka ei eristäytynyt, eristettiin" – Ruotsissa asuva suomalainen sanoo ruotsalaisten ymmärtävän miksi ulkomaille ei pääse, vaikka se harmittaa

"Maa, joka ei eris­täy­ty­nyt, eris­tet­tiin" – Ruot­sis­sa asuva suo­ma­lai­nen sanoo ruot­sa­lais­ten ym­mär­tä­vän miksi ul­ko­mail­le ei pääse, vaikka se har­mit­taa

04.07.2020 07:00 0
Venäjällä äänestys antoi Putinille vallan hallita 83-vuotiaaksi – oppositiojohtaja Navalny: "Emme koskaan tunnusta tätä tulosta"

Ve­nä­jäl­lä ää­nes­tys antoi Pu­ti­nil­le vallan hallita 83-vuo­tiaak­si – op­po­si­tio­joh­ta­ja Na­val­ny: "Emme koskaan tun­nus­ta tätä tu­los­ta"

02.07.2020 11:31 0
Asiantuntijat varoittavat Britannian hallitusta: rajoja ei saada pystyyn vuodenvaihteeseen mennessä

Asian­tun­ti­jat va­roit­ta­vat Bri­tan­nian hal­li­tus­ta: rajoja ei saada pystyyn vuo­den­vaih­tee­seen men­nes­sä

11.06.2020 22:55 0
Japani alkaa testata koronavirusta myös sylkitestillä

Japani alkaa testata ko­ro­na­vi­rus­ta myös syl­ki­tes­til­lä

02.06.2020 12:30 0
Lesothon pääministeri eroaa – uraa varjostivat entisen vaimon murha ja poliittinen juonittelu

Le­sot­hon pää­mi­nis­te­ri eroaa – uraa var­jos­ti­vat entisen vaimon murha ja po­liit­ti­nen juo­nit­te­lu

17.05.2020 23:24 0
Etelä-Korean pääkaupunki on kuusi kertaa taajemmin asuttu kuin Helsinki – Itaewonin yökerhoissa koronaa levittävät tiivis tanssiminen ja huono tuuri

Ete­lä-Ko­rean pää­kau­pun­ki on kuusi kertaa taa­jem­min asuttu kuin Hel­sin­ki – Itae­wo­nin yö­ker­hois­sa koronaa le­vit­tä­vät tiivis tans­si­mi­nen ja huono tuuri

12.05.2020 19:25 1