Asemakaava
Madekoskella odotettu asemakaavaa 25 vuotta – "Meidän näkökulmasta maali on koko ajan liikkunut eteenpäin, aina tulee uusia selittelyjä"

Ma­de­kos­kel­la odo­tet­tu ase­ma­kaa­vaa 25 vuotta – "Meidän nä­kö­kul­mas­ta maali on koko ajan liik­ku­nut eteen­päin, aina tulee uusia se­lit­te­ly­jä"

24.11.2020 06:12 11
Tilaajille
Kaupunkilaisilla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Raksilan asemakeskuksen suunnitteluun –alueelle on tarkoitus rakentaa ainakin linja-autoasema, liiketiloja, hotelli ja asumista

Kau­pun­ki­lai­sil­la mah­dol­li­suus osal­lis­tua ja vai­kut­taa Rak­si­lan ase­ma­kes­kuk­sen suun­nit­te­luun –a­lueel­le on tar­koi­tus ra­ken­taa ainakin lin­ja-au­toa­se­ma, lii­ke­ti­lo­ja, hotelli ja asu­mis­ta

13.11.2020 10:19 15
Lukijalta Mielipide Eero Lindgren

Mar­ket­tien pai­koi­tus­alue Rak­si­las­sa – ansa tur­ku­lais­au­toi­li­joil­le

14.09.2020 06:00
Tilaajille
Yhdystorni-korttelin muutoshanke käynnistyy, suunnitelmat tulevat nähtäville

Yh­dys­tor­ni-kort­te­lin muu­tos­han­ke käyn­nis­tyy, suun­ni­tel­mat tulevat näh­tä­vil­le

01.09.2020 19:01 4
Linnanmaanbulevardin varsi hahmottuu, ensimmäiseksi rakennetaan ilmastoystävällinen kortteli – asukkaille suunniteltu yhteistä viljelyaluetta ja kuntoilumahdollisuuksia

Lin­nan­maan­bu­le­var­din varsi hah­mot­tuu, en­sim­mäi­sek­si ra­ken­ne­taan il­mas­to­ys­tä­väl­li­nen kort­te­li – asuk­kail­le suun­ni­tel­tu yh­teis­tä vil­je­ly­aluet­ta ja kun­toi­lu­mah­dol­li­suuk­sia

14.08.2020 06:00 8
Tilaajille
Oulun ensimmäinen 3D-kiinteistö nytkähtää liikkeelle Valkean talossa

Oulun en­sim­mäi­nen 3D-kiin­teis­tö nyt­käh­tää liik­keel­le Valkean talossa

16.06.2020 20:19 0
Tilaajille