Kaupunginjohtaja: Kah­dek­san kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ammatit
Kampaamoala vetää eniten opiskelijoita Kontinkankaalle – Kolme opiskelijaa kertoo, miksi he lähtivät hiusalalle

Kam­paa­mo­ala vetää eniten opis­ke­li­joi­ta Kon­tin­kan­kaal­le – Kolme opis­ke­li­jaa kertoo, miksi he läh­ti­vät hius­alal­le

13.02.2024 05:00 1
Tilaajille
Oululainen Mikko Suomela, 40, lähti harvinaisen ammatin perässä työharjoitteluun ulkomaille – Mukaan lähti koko perhe

Ou­lu­lai­nen Mikko Suo­me­la, 40, lähti har­vi­nai­sen ammatin perässä työ­har­joit­te­luun ul­ko­mail­le – Mukaan lähti koko perhe

12.02.2024 18:00 8
Tilaajille
Oululainen neuropsykologi Sari Kukkamaa on tutkinut noin 200 kuolonkolaria – Nuorilla kuskeilla ADHD on yksi iso syy liikenneonnettomuuksien taustalla

Ou­lu­lai­nen neu­ro­psy­ko­lo­gi Sari Kuk­ka­maa on tut­ki­nut noin 200 kuo­lon­ko­la­ria – Nuo­ril­la kus­keil­la ADHD on yksi iso syy lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sien taus­tal­la

29.12.2023 17:00 13
Tilaajille
Sanna Rasi kuuntelee merimiesten sydänsurut ja järjestää videoyhteyden synnytykseen

Sanna Rasi kuun­te­lee me­ri­mies­ten sy­dän­su­rut ja jär­jes­tää vi­deo­yh­tey­den syn­ny­tyk­seen

22.12.2023 06:00
Tilaajille
Marittan työ OSAOssa on sekä pullaa että digiä – “Täällä on mitä moninaisimpia polkuja opettaa”
Mainos OSAO

Ma­rit­tan työ OSAOssa on sekä pullaa että digiä – “Täällä on mitä mo­ni­nai­sim­pia polkuja opet­taa”

25.09.2023 06:00
"Joinain päivinä on niin kova kiire, että taukojen pitäminen on vaikeaa” – tällainen oli ensihoitajien 12 tunnin työvuoro Raksilan paloasemalla Oulussa

"Joi­nain päivinä on niin kova kiire, että tau­ko­jen pi­tä­mi­nen on vai­keaa” – täl­lai­nen oli en­si­hoi­ta­jien 12 tunnin työ­vuo­ro Rak­si­lan pa­lo­ase­mal­la Oulussa

29.08.2023 06:00
Tilaajille
Äänikirjoja luetaan urakkapalkalla eikä perfektionismiin ole varaa, kertoo oululaislähtöinen lukija Arttu Kurttila

Ää­ni­kir­jo­ja luetaan urak­ka­pal­kal­la eikä per­fek­tio­nis­miin ole varaa, kertoo ou­lu­lais­läh­töi­nen lukija Arttu Kurt­ti­la

14.08.2023 06:15 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Am­mat­ti­opin­to­jen yh­tei­set tut­kin­non osat tukevat am­mat­ti­tai­toa ja hy­vin­voin­tia

27.04.2023 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aka­tee­mi­set normit olivat tiuk­ko­ja – piti miettiä jät­tää­kö tut­kin­non te­ke­mät­tä, ja mikä todella on elämän tar­koi­tus

13.03.2023 05:30 2
Tilaajille
Oululainen Sami on epäluonnollisten kuolemien ammattilainen – "Ruumiinavaajan työssä ei ole järkytyksen, ällötyksen tai kauhun tunteille sijaa"

Ou­lu­lai­nen Sami on epä­luon­nol­lis­ten kuo­le­mien am­mat­ti­lai­nen – "Ruu­mii­na­vaa­jan työssä ei ole jär­ky­tyk­sen, äl­lö­tyk­sen tai kauhun tun­teil­le sijaa"

11.02.2023 06:20 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­si­nöö­re­jä on joka lähtöön – in­si­nöö­ri­kou­lu­tus on yleis­si­vis­tä­vä ”tek­nii­kan alan lukio”

30.01.2023 05:30 6
Tilaajille
Sami Kouva etsi omaa paikkaansa 15 vuotta – sinnikkyys palkittiin: Motivoiva koulutus toi hyvän harjoittelupaikan kautta vakituisen työn
Mainos Urapolkuja-juttusarja

Sami Kouva etsi omaa paik­kaan­sa 15 vuotta – sin­nik­kyys pal­kit­tiin: Mo­ti­voi­va kou­lu­tus toi hyvän har­joit­te­lu­pai­kan kautta va­ki­tui­sen työn

30.12.2022 09:26
Oululainen Suvi Tuomikoski on tehnyt neljääkymmentä eri työtä ja hävennyt sitä – esikoiskirjassaan hän kertoo, miksi niin moni meistä potee ammattiahdistusta

Ou­lu­lai­nen Suvi Tuo­mi­kos­ki on tehnyt nel­jää­kym­men­tä eri työtä ja hä­ven­nyt sitä – esi­kois­kir­jas­saan hän kertoo, miksi niin moni meistä potee am­mat­ti­ah­dis­tus­ta

21.09.2022 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jan ammatti on hyvä ammatti – ar­vos­ta­mal­la itse omaa am­mat­tia­si sen arvo nousee tois­ten­kin sil­mis­sä

11.09.2022 06:00 14
Tilaajille
Petteri Jämsä ja Laura Rinnekangas löysivät omat alansa mutkan kautta – "Silloin valkeni, että tämä on se työ, jota voisin tehdä"

Petteri Jämsä ja Laura Rin­ne­kan­gas löy­si­vät omat alansa mutkan kautta – "Sil­loin val­ke­ni, että tämä on se työ, jota voisin tehdä"

15.02.2022 06:00
Tilaajille
Vuoden isännöitsijäksi valittu oululainen Terhi Jokinen vaihtoi hortonomin hommat isännöintialaan – ongelmanratkaisija on erikoistunut vanhempiin ja vaativampiin kohteisiin

Vuoden isän­nöit­si­jäk­si valittu ou­lu­lai­nen Terhi Jokinen vaihtoi hor­to­no­min hommat isän­nöin­ti­alaan – on­gel­man­rat­kai­si­ja on eri­kois­tu­nut van­hem­piin ja vaa­ti­vam­piin koh­tei­siin

23.11.2021 06:00 13
Tilaajille
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL vaatii palkka-avoimuutta Suomen työmarkkinoille

Jul­kis­ten ja hy­vin­voin­ti­alo­jen liitto JHL vaatii palk­ka-avoi­muut­ta Suomen työ­mark­ki­noil­le

12.11.2021 10:31 2
Velkojen ulosottoa, hometaloriitoja ja huoltajuuskiistoja – kolme Oulun seudulla toimivaa juristia kertoo vaihtelevasta arjestaan

Vel­ko­jen ulo­sot­toa, ho­me­ta­lo­rii­to­ja ja huol­ta­juus­kiis­to­ja – kolme Oulun seu­dul­la toi­mi­vaa ju­ris­tia kertoo vaih­te­le­vas­ta ar­jes­taan

06.11.2021 06:00 3
Tilaajille
Koronasta on tullut ammattitauti uusille ryhmille – ilmoituksia tekevät opettajat, asentajat ja rakennusalan työntekijät

Ko­ro­nas­ta on tullut am­mat­ti­tau­ti uusille ryh­mil­le – il­moi­tuk­sia tekevät opet­ta­jat, asen­ta­jat ja ra­ken­nus­alan työn­te­ki­jät

30.06.2021 18:30 7
Tilaajille
Johtajuus kiinnostaa tyttöjä – nuorten näkemykset itselleen sopivista aloista ovat kuitenkin yhä hyvin perinteisiä ja sukupuolittuneita

Joh­ta­juus kiin­nos­taa tyttöjä – nuorten nä­ke­myk­set it­sel­leen so­pi­vis­ta aloista ovat kui­ten­kin yhä hyvin pe­rin­tei­siä ja su­ku­puo­lit­tu­nei­ta

24.05.2021 06:30
Tilaajille