Ammatit

Kou­lu­tus kor­kein­ta vih­rei­den eh­do­kas­lis­tal­la, kes­kus­tal­la useita po­lii­se­ja – Sel­vi­tim­me, mil­lai­set ammatit ja taustat on Oulun kun­ta­vaa­li­eh­dok­kail­la

13.03.2021 19:16 21
Tilaajille

Oona Pesonen on lap­ses­ta asti ha­lun­nut tehdä töitä eläin­ten kanssa – nyt hän to­teut­taa omia unel­miaan eläin­ten­hoi­ta­jan kou­lu­tuk­ses­sa Mu­hok­sel­la

16.02.2021 07:00
Tilaajille

Sport­ti­nen Seena Arvio on tyy­ty­väi­nen kolme vuotta sitten te­ke­mäs­tään va­lin­nas­ta – hän val­mis­tuu tou­ko­kuus­sa lii­kun­ta­neu­vo­jak­si nuorten suo­si­mas­ta kou­lu­tuk­ses­ta

15.02.2021 17:00
Tilaajille

Prin­ses­sa­hah­mot an­toi­vat Milja Kor­pe­lal­le voimaa jo kou­lu­vuo­si­na Hau­ki­pu­taal­la – nyt hän on am­mat­tip­rin­ses­sa, jonka täytyy osata sadut ulkoa lapsia pa­rem­min

25.01.2021 19:09 1
Tilaajille

Yli pa­ri­kym­men­tä vuotta kes­tä­nyt kier­to­tie johti Merja Aakon nuo­ruu­den unel­ma-am­mat­tiin

19.09.2020 15:22
Tilaajille

Ville "Köö" Köngäs tähtää ra­dio­juon­ta­jak­si ja viih­teen mo­ni­osaa­jak­si – vä­li­etap­pi­na mat­kal­la unel­ma-am­mat­tiin toi­mi­vat muu­si­kon opinnot

12.09.2020 22:25
Tilaajille