Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Alkuperäiskansat
Kolumni

Vihreä ko­lo­nia­lis­mi vie­rit­tää vastuun maail­man pe­las­ta­mi­ses­ta al­ku­pe­räis­kan­soil­le

01.09.2021 06:00 19
Tilaajille
Essee

Essee: Al­ku­pe­räis­kan­so­jen lasten kär­si­myk­sis­tä on vaiettu myös Suo­mes­sa

04.07.2021 09:00 13
Tilaajille

Uu­des­sa-See­lan­nis­sa pal­jas­tui mas­sii­vi­nen lasten ja nuorten hy­väk­si­käyt­tö valtion ja kirkon lai­tok­sis­sa – uhreja yli nel­jän­nes­mil­joo­na

17.12.2020 10:56 1
Kolumni

Myös tek­no­lo­gian etiik­kaa olisi ope­tet­ta­va

30.07.2020 12:00
Tilaajille