Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Alkuperäiskansat
Paavin luona vieraillut Oulun piispa Jukka Keskitalo: Kirkon pitää pyytää anteeksi saamelaisilta

Paavin luona vie­rail­lut Oulun piispa Jukka Kes­ki­ta­lo: Kirkon pitää pyytää an­teek­si saa­me­lai­sil­ta

18.01.2022 13:35 19
Tilaajille
Alkuperäiskansojen kohtaloita Anastasia Lapsuin ja Markku Lehmuskallion dokumenttielokuvissa Kierikkikeskuksessa

Al­ku­pe­räis­kan­so­jen koh­ta­loi­ta Anas­ta­sia Lapsuin ja Markku Leh­mus­kal­lion do­ku­ment­ti­elo­ku­vis­sa Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa

25.11.2021 15:54
Saamelaisten kohtelua selvittävä komissio toivottavasti edistää sekä totuuden julkituloa että sovintoa
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­ten koh­te­lua sel­vit­tä­vä ko­mis­sio toi­vot­ta­vas­ti edistää sekä to­tuu­den jul­ki­tu­loa että so­vin­toa

02.11.2021 20:00 22
Tilaajille
Kun pohjoinen oli paha – niin juomaksi tarjottiin tuoppi kyykäärmeitä

Kun poh­joi­nen oli paha – niin juo­mak­si tar­jot­tiin tuoppi kyy­käär­mei­tä

23.10.2021 10:00 3
Tilaajille
Ei räyhäämistä, ei syyttelyä, ei väkivaltaa – Miksi Putinin Venäjä toimii niin hillitysti pohjoisessa?

Ei räy­hää­mis­tä, ei syyt­te­lyä, ei vä­ki­val­taa – Miksi Putinin Venäjä toimii niin hil­li­tys­ti poh­joi­ses­sa?

24.09.2021 18:00 11
Tilaajille
Vihreä kolonialismi vierittää vastuun maailman pelastamisesta alkuperäiskansoille
Kolumni

Vihreä ko­lo­nia­lis­mi vie­rit­tää vastuun maail­man pe­las­ta­mi­ses­ta al­ku­pe­räis­kan­soil­le

01.09.2021 06:00 19
Tilaajille
Essee: Alkuperäiskansojen lasten kärsimyksistä on vaiettu myös Suomessa
Essee

Essee: Al­ku­pe­räis­kan­so­jen lasten kär­si­myk­sis­tä on vaiettu myös Suo­mes­sa

04.07.2021 09:00 13
Tilaajille
Uudessa-Seelannissa paljastui massiivinen lasten ja nuorten hyväksikäyttö valtion ja kirkon laitoksissa – uhreja yli neljännesmiljoona

Uu­des­sa-See­lan­nis­sa pal­jas­tui mas­sii­vi­nen lasten ja nuorten hy­väk­si­käyt­tö valtion ja kirkon lai­tok­sis­sa – uhreja yli nel­jän­nes­mil­joo­na

17.12.2020 10:56 1
Myös teknologian etiikkaa olisi opetettava
Kolumni

Myös tek­no­lo­gian etiik­kaa olisi ope­tet­ta­va

30.07.2020 12:00
Tilaajille